Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Național
Cercetare
Proiect

„Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița și ariile naturale de interes comunitar și național suprapuse prin revizuirea planului de management integrat” cod SMIS 142114

Proiectul ”Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management integrat” este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare, 2014-2020.

Află mai multe
Național
Cercetare
Program

Program Nucleu FORCLIMSOC 2023-2026

INCDS "Marin Drăcea" derulează în perioada 2023-2026 programul de cercetare ”Management forestier sustenabil adaptat schimbarilor climatice si provocarilor societale” – FORCLIMSOC

Află mai multe
Național
Dezvoltare instituțională
Proiect

Planul național de redresare și reziliență PNRR

PNRR/2022/C2/2/B.1/1;

PNRR/2022/C2/2/B.2/1;

PNRR/2022/C2/2/B.2,2/1

Află mai multe
Național
Dezvoltare instituțională
Proiect

CresPerfInst

Programul 1 Dezvoltarea Sistemului Național de Cercetare Dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională

Află mai multe
Național
Cercetare
Proiect

Implementarea Planului Național de Acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România – cod SMIS 136899

Proiectul contribuie la implementarea unor măsuri din cadrul acțiunilor prioritare stabilite prin „Planul Național de Acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România” (PNA), aprobat prin Ministerul Mediului nr.625/2018

Află mai multe
Național
Cercetare
Proiect

Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSPA 0075 Măgura Odobești – cod SMIS 124546

Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 „Creșterea gradului de pret.

Află mai multe
Național
Dezvoltare instituțională
Proiect

ANELIS PLUS 2020

„Acces național electronic la literatura științifică pentrususținerea sistemului de cercetare și educație din România -ANELIS PLUS 2020”

Află mai multe
Național
Cercetare
Proiect

LULUCF 2019-2023

Administrarea subdomenilui Folosința Terenurilor, Schimbarea Folosinței Terenurilor și Silvicultură (LULUCF), pentru categoria de folosință Pădure, din cadrul Inventarului Național al Gazelor cu Efect de Seră (INEGES)

Află mai multe
Național
Cercetare
Program

Program Nucleu BIOSERV 2019-2022

Gestionarea durabilă a pădurilor pentru asigurarea biodiversității și furnizarea de servicii ecosistemice multiple în condițiile schimbărilor socio-economice și de mediu

Află mai multe
Național
Cercetare
Proiect

SIPOCA 395

Implementarea și dezvoltarea de sisteme și standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul apelor și pădurilor, aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în Ministerul Apelor și Pădurilor pentru sistematizarea și simplificarea legislației din domeniul apelor și realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentu mediul de afaceri în domeniul silviculturii

Află mai multe
Național
Cercetare
Proiect

Proiect BIOCARB 2018 – 2020

INCDS "Marin Drăcea" a derulat în perioada 2018-2020 proiectul de cercetare ”Biomasa supra- și subterană și conținutul de carbon dintr-o pădure virgină de amestec de fag și brad” – BIOCARB.

Află mai multe
Național
Cercetare
Program

Program Nucleu GENERESERV 2018

INCDS "Marin Drăcea" a derulat în anul 2018 programul de cercetare ”Asigurarea biodiversității pădurilor și a  unei gestionări durbile a acestora  pentru generarea de resurse şi servicii” – GENERESERV.

Află mai multe
Național
Cercetare
Proiect

EO-ROFORMON

Proiectarea unui sistem de monitorizare și prognoză bazat pe tehnici moderne ale teledetecției (Earth-Observation) pentru pădurile din România

Află mai multe
Național
Cercetare
Proiect

CRESFORLIFE

Creșterea competitivității economice a sectorului forestier și a calității vieții prin transfer de cunoștințe, tehnologie și competențe de CDI

Află mai multe
Național
Cercetare
Program

Program Nucleu DESFOR 2016 – 2017

INCDS "Marin Drăcea" a derulat în perioada 2016-2017 programul de cercetare ”Dezvoltarea durabilă a sectorului  forestier, creşterea competitivităţii acestuia şi a calităţii vieţii” – DESFOR

Află mai multe
Cercetare

Genclim

Evaluarea potențialului genetic adaptiv al principalelor specii de rășinoase pentru un management forestier durabil în contextul schimbărilor climatice

Află mai multe
Național
Cercetare
Program

Program Nucleu GEDEFOR 2009-2015

INCDS "Marin Drăcea" a derulat în perioada 2009-2015 programul de cercetare ”Gestionarea durabilă a ecosistemelor forestiere în contextul modificărilor globale de mediu” – GEDEFOR

Află mai multe