Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Scurt istoric

Stațiunea Craiova s-a înființat în anul 1954, cu activitate de cercetare, în cadrul Institutului de Cercetări Silvice (la acea vreme – ICES București), având ca preocupare de bază cultura salcâmului pe solurile nisipoase din sudul Olteniei, ca o continuare a lucrărilor începute, în tinerețe, de primul director al ICEF, renumitul silvicultor, profesorul Marin Drăcea. Stațiunea a funcționat într-un sediu nou, construit de ICES, cu o Bază de experimentare și producție de  20 ha, situată în pădurea Lunca Jiului din partea de sud-vest a orașului Craiova, sub coordonarea inginerului silvic Nicolae Ciolacu.

 

În anul 1963, tot la Craiova, s-a înființat o filială a Institutului de Studii și Proiectări  Forestiere (ISPF), cu doua activități distincte: amenajarea pădurilor și proiectare de drumuri forestiere. Filiala a funcționat într-un sediu nou, construit de ISPF, unde are sediu și actuala SCDEP Craiova.

 

În anul 1969, Stațiunea INCEF Craiova s-a unit cu Filiala ISPF Craiova, la început sub sigla Institutului de Cercetări, Studii și Proiectări Silvice (ICSPS) și apoi a Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS).

Conducerea stațiunii

IDTI dr. ing. Cojoacă Florin Dorian

Director Stațiune

florin.cojoaca@icas.ro

Vezi CV

Organizare

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare şi Experimentare-Producţie Craiova este o subunitate mixtă având în structura sa:

 • un colectiv de cercetare;
 • un colectiv de dezvoltare tehnologică;
 • un colectiv de Inventar Forestier Național (IFN);
 • Baza Experimentală Lunca Jiului.

 

Structura de personal a staţiunii este următoarea:

 • Secția de Cercetare:1 cercetător științific gradul I, 1 cercetător științific gradul III, 1 asistent in cercetare, 1 inginer cercetare, 2 tehnicieni principali;
 • Secţia de Dezvoltare: 2 ingineri dezvoltare tehnologică gradul I, 1 inginer dezvoltare tehnologică gradul II, 9 ingineri dezvoltare tehnologică gradul III, 2 ingineri dezvoltare tehnologică, 7 ingineri, 2 tehniciani;
 • Birou I.F.N.: 3 ingineri dezvoltare tehnologică gradul III, 3 ingineri;
 • Baza Experimentală Lunca Jiului: 1 pădurar.

Activităţi

Activitatea de Cercetare-Dezvoltare  se desfășoară în cadrul Echipei de Cercetare „Protecția pădurilor” (E6), Genetică (E3) și Biometrie și amenajarea pădurilor (E1) având următoarele direcții şi obiective de cercetare:

 

 • Evaluarea impactului ecologic și socio-economic al dăunătorilor și protecția integrată a pădurilor;
 • Conservarea și ameliorarea diversității genetice a pădurilor;
 • Asigurarea managementului și creșterii eficacității funcționale a pădurilor.

 

Activitățile de Cercetare-Dezvoltare constau în:

 • Cunoașterea bioecologiei principalelor specii de dăunători din pădurile de foioase și stabilirea metodelor de depistare, monitorizare, prevenire și combatere a acestora;
 • Dezvoltarea de metode de supraveghere, monitorizare și evaluare a vătămărilor, folosind mijloace de teledetecție;
 • Îmbunătățirea tehnologiilor de aplicare aeriană a tratamentelor împotriva insectelor defoliatoare;
 • Dezvoltarea de tehnologii pentru controlul populațiilor de dăunători în pădurile de foioase prin utilizarea microorganismelor entomopatogene și a insectelor entomofage.
 • Conservarea in situ și ex situ a resurselor genetice de salcâm – Robinia pseudoacacia Oltenica;
 • Elaborarea de amenajamente silvice pentru gestionarea durabilă a pădurilor din sud-vestul României;

 

 

Biroul I.F.N realizează inventarul forestier naţional în raza județelor Dolj, Olt, Vâlcea. Mehedinți și Hunedoara.

 

 

Baza Experimentală Lunca Jiului asigură:

 • gestionarea durabilă a fondului forestier pe 20 ha şi aplicarea rezultatelor cercetărilor;
 • efectuarea experimentărilor în direcţiile menționate.

Infrastructură și servicii de Cercetare-Dezvoltare

 

Infrastructură :

 

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare şi Experimentare-Producţie Craiova, prin colectivul de cercetare, dispune de un laborator de entomologie forestieră, dotat cu aparatură de laborator și teren specifice protecției pădurilor iar departamentul de dezvoltare este dotat cu dispozitive moderne de teren, specifice biometriei forestiere, precum și cu 8 autoturisme de teren.

Servicii de Cercetare:

 

 • Evaluarea stării fitosanitare a pădurilor și a riscurilor potențiale la producerea de vătămări;
 • Elaborarea unor soluții tehnice pentru prevenirea și combaterea dăunătorilor din pădurile de foioase.

 

Servicii de Dezvoltare:

 

 • Elaborarea de prognoze și studii privind resursele forestiere;
 • Elaborarea de studii pedologice și cartări staționale;
 • Elaborarea de studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de execuție pentru reconstrucția ecologică a terenurilor degradate, perdelelor forestiere de protecție, înființarea de pepiniere;
 • Furnizarea de date pentru evaluarea resurselor forestiere, diversitatea biologică și gestionarea durabilă a pădurilor, la nivel regional.

Contact

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Craiova

Adresa

Str. George Enescu, nr.24, Craiova, județul Dolj, cod postal 200144

Vezi hartă

 

Telefon/Fax

0251-597037; 0251-593118

 

E-mail

craiova@icas.ro

 

Director Stațiune

IDT I Cojoacă Florin Dorian

florin.cojoaca@icas.ro

 

Șef secție Cercetare-Dezvoltare

IDT II ing. Băru Emil

emil.baru@icas.ro

 

Responsabil administrativ cercetare 

CS III Buzatu Andrei

andrei.buzatu@icas.ro

 

Contabilitate

Ec. Șoancă Maria – Contabil șef:

maria.soanca@icas.ro

 

Achiziții

Neagoe Cristian – Responsabil achiziții

cristian.neagoe@icas.ro