Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Obiective strategice

Creşterea competitivităţii economice a sectorului forestier

INCDS „Marin Drăcea” promovează transferul de cunoștințe între cercetare și mediul economic, stimulând inovarea și dezvoltarea tehnologică pentru a spori relevanța economică a cercetării.

Creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de frontieră

INCDS „Marin Drăcea” urmărește excelența științifică și transferul rezultatelor în sectorul socio-economic, prin parteneriate internaționale și atragerea cercetătorilor de top.

Creşterea rolului științei silvice în societate

INCDS „Marin Drăcea” dezvoltă soluții inovatoare pentru problemele de dezvoltare rurală, protecția mediului și coeziunea socială, îmbunătățind calitatea vieții cetățenilor.

Obiective specifice Cercetării – Dezvoltării în domeniul forestier

Crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa unităților economice din sectorul forestier

Se realizează prin instrumente de antrenare în parteneriate şi comercializare (transferul) a rezultatelor Cercetării – Dezvoltării în silvicultură.

Susţinerea procesului de specializare inteligentă

Se realizează prin consolidarea unor domenii de competenţă cu potenţial de impact economic ridicat care, prin concentrarea de resurse şi mobilizarea unei mase critice de cercetători, pot asigura creșterea competitivității.

Concentrarea unei părţi importante a activităţilor de CDI în domenii cu relevanţă publică

Se realizează în scopul creşterii capacității sistemului de CDI din sectorul forestier de a răspunde nevoilor sectorului public şi a dezvolta abilitatea de a adopta rezultatele cercetării.

Susţinerea aspiraţiei către cercetarea la frontiera cunoaşterii

Se realizează printr-o mai bună integrare a cercetării silvice româneşti în spaţiul european şi internaţional de proiecte şi iniţiative de cercetare, dezvoltare şi inovare.