Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Domenii de activitate

Cercetare științifică

Promovarea excelenței în activitatea de cercetare științifică, al inter-, multi - şi transdisciplinarităţii pentru a răspunde noilor nevoi de politică forestieră și de mediu.

Află mai multe

Dezvoltare tehnologică

Planificarea și amenajarea pădurilor, precum și a altor terenuri cu vegetație forestieră.

Află mai multe

Experimentare-Producție

Administrarea bazelor experimentale, producţia şi valorificarea produselor forestiere în mod sustenabil. Gestionarea suprafeţelor experimentale de lungă durată în vederea realizării scopului şi a obiectivelor ştiinţifice pentru care au fost instalate.

Află mai multe

Programe și proiecte

Află mai multe
Național
Cercetare
Proiect

„Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița și ariile naturale de interes comunitar și național suprapuse prin revizuirea planului de management integrat” cod SMIS 142114

Proiectul ”Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management integrat” este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare, 2014-2020.

Află mai multe
Național
Cercetare
Program

Program Nucleu FORCLIMSOC 2023-2026

INCDS "Marin Drăcea" derulează în perioada 2023-2026 programul de cercetare ”Management forestier sustenabil adaptat schimbarilor climatice si provocarilor societale” – FORCLIMSOC

Află mai multe
Național
Dezvoltare instituțională
Proiect

Planul național de redresare și reziliență PNRR

PNRR/2022/C2/2/B.1/1;

PNRR/2022/C2/2/B.2/1;

PNRR/2022/C2/2/B.2,2/1

Află mai multe
Național
Dezvoltare instituțională
Proiect

CresPerfInst

Programul 1 Dezvoltarea Sistemului Național de Cercetare Dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională

Află mai multe

Dezbaterea științifică privind fundamentarea
statistică a volumului de lemn recoltat anual

din pădurile României

București, 5.12.2019, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Punct de vedere:
Consiliul Științific al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea

Vezi punct de vedere

Punct de vedere:
Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”

Vezi punct de vedere

Punct de vedere:
Concluzii privind volumul de lemn recoltat în pădurile României – INCDS „Marin Drăcea”

Citește concluziile

Punct de vedere:
Înregistrarea filmată a dezbaterii științifice din data de 5 decembrie 2019

Vizionează videoclip

Descoperă ultimele noutăți

Află mai multe
Carieră
12 iun. 2024

Concurs de promovare internă pentru ocuparea unui post de pădurar la B.E. Mihăești

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 21.06.2024, orele 12:00
Concursul se va desfășura în data de 26.06.2024, orele 10:00

Află mai multe
Carieră
3 iun. 2024

Concurs de promovare interna pentru ocuparea unui post vacant de tehnician silvic  la Baza Experimentala Caransebes din cadrul S.C.D.E.P. TIMISOARA

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 21.06.2024, orele 10:00
Concursul se va desfășura în data de 26.06.2024, orele 10:00

Află mai multe
Anunțuri
27 mai 2024

Anunţ pentru publicul interesat

Anunţ pentru publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Modernizare pepiniera Bolotești”, propus a fi amplasat în comuna Bolotești, satul Bolotești, T2, P42, 43, u.a. 145 P, parcela 145, UP I Bolotești, județul Vrancea.

Află mai multe
Anunțuri
17 mai 2024

Anunţ pentru publicul interesat

Anunţ pentru publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru planul “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului – U.P. I Tesla Baza Experimentală Săcele”, situat în Jud. Braşov, pe raza UAT Săcele – de adoptare cu de mediu.

Află mai multe
Carieră
16 mai 2024

Concurs pentru ocuparea funcției de Contabil-Șef, la SCDEP Pitești

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 30.05.2024, orele 16:00
Concursul se va desfășura în data de 19.06.2024 orele 10:00

Află mai multe
Anunțuri
30 apr. 2024

Anunţ pentru publicul interesat

Anunţ pentru publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul: ,,Modernizare pepiniera Bolotești", propus a fi amplasat în comuna Bolotești, satul Bolotești, T2, P42,43, u.a. 145 P, parcela 145, U.P. I Bolotești, jud. Vrancea.

Află mai multe
Anunțuri
22 apr. 2024

Anunţ pentru publicul interesat

Asupra deciziei etapei de încadrare pentru planul “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului – U.P. II Tigăi Baza Experimentală Săcele”, situat în Jud. Braşov, pe raza UAT Săcele – de adoptare fără aviz de mediu.

Află mai multe
Carieră
8 apr. 2024

Concurs pentru ocuparea funcției de inginer silvic în cadrul Secției de Cercetare-Experimentare Simeria, SCDEP Timișoara

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 22.04.2024, orele 16:00.
Concursul se va desfășura în data de 26.04.2024.

Află mai multe

Realizări

Din realizările INCDS „Marin Drăcea”

Vizionează videoclip Află mai multe

Broşura INCDS „Marin Drăcea”

Vezi broșura