Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Planificarea și amenajarea pădurilor, precum și a altor terenuri cu vegetație forestieră.

Amenajarea pădurilor

Asigurarea modului de gestionare a fondului forestier proprietate publică a statului administrat de RNP Romsilva, cu respectarea regimului silvic.

Află mai multe

Reconstrucție ecologică, perdele forestiere de protecție și amenajarea bazinelor hidrografice torențiale

Instituirea de noi sisteme şi servicii sau îmbunătăţirea substanţială a celor existente, plecând de la cunoştinţe rezultate din cercetare şi/sau de la experienţa practică.

Află mai multe

GIS, Cartografie digitală, Cadastru Forestier, Fotogrammetrie și  zboruri fotogrammetrice cu UAV

Aplicarea tehnologiilor GIS și a Fotogrammetriei digitale cu precizie ridicată în amenajarea pădurilor și managementul fondului forestier, inclusiv în alte domenii de interes silvic.

Află mai multe

Inventarul Forestier Național (IFN)

Principalul instrument de evaluare a resurselor forestiere din România, prin activitățile de colectare, gestionare şi analiză a informațiilor.

Află mai multe