Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Instituirea de noi sisteme şi servicii sau îmbunătăţirea substanţială a celor existente plecând de la cunoştinţe rezultate din cercetare şi/sau de la experienţa practică.

Obiective

 • amenajarea în sistem integrat a bazinelor hidrografice torenţiale  amlasate predominant în fondul forestier;
 • fundamentareade soluții ecologice pentru combaterea torențialității;
 • extinderea suprafețelor acoperite cu pădure prin reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate și a celor afectate de secetă, poluare și de alți factori de stres biotici și abiotici;
 • elaborarea de soluții tehnice pentru înființarea de perdele forestiere de protecție în vederea combaterii extremelor climatice și protejării așezărilor umane și a căilor de comunicații;
 • elaborarea de  soluții tehnice de amenajare de zone verzi în mediul  urban și periurban.

Resurse

Resurse Umane

 

În cadrul acestei activități de dezvoltare tehnologică, numărul total de specialiști este 15  dintre care 10 cu studii superioare, în cadrul a 3 subunități ale INCDS  (Centrala, SCDEP Braşov şi SCDEP Focşani).

Resurse Materiale

 

Echipamente de lucru moderne, necesare atât culegerii datelor de teren,  stocării şi prelucrării acestora (staţii totale, GPS-uri, hardware şi software specializat) precum și editării lucrărilor elaborate (computere, plotter-e, soft-uri specifice ArcGIS, ArcEditor, ArcView).

Servicii de dezvoltare

Transfer de tehnologie  pentru:

 

 • corectarea torenților;
 • perdele forestiere de protecție;
 • reconstrucție ecologică;
 • drumuri forestiere;
 • evaluări pedo-staționale.

Proiecte relevante

 

 • Corectarea torentilor din bazinele hidrografice Ermeneasa, Valea Rea Sinaia, Valea Albă, Fetig, Valea Schinda, Bucșoița, Pr. Leșului, 2022-2023

 

 • Corectarea torentilor din bazinele hidrografice Paltinoasa – fir principal, Berdu, Jiul de Est, Paraul Porcului, Stoichita, Paltinis, Valea Raului Surducel, Valea Coblesului, Valea Mica. 2007

 

 • Gospodărirea integrată a terenurilor forestiere și albiilor în vederea reducerii riscurilor induse de excedentul de apă P.N.19 07 04 04. 2021

 

 • Topliță pentru creșterea puietului de păstrăv (Salmo trutta fario) în vederea repopulării văilor calamitate de viituri. 2019

 

 • Soluții ecologice pentru amenajarea albiilor torențiale din ariile naturale protejate ROSCI0207 Postăvaru, ROSCI0195 Piatra mare și ROSCI0038 Ciuvaș Acronim SEEAT. 2013

 

 • Fundamente şi soluţii privind proiectarea și monitorizarea lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice torențiale, predominant forestiere (tema pentru elaborarea Nomativului de proiectare). 2012

 

 • PN 09460303 Comportarea și efectul lucrărilor de corectare a torenților din fond forestier 2009

 

 • Împăduriri UAT Comana PNRR 2023

 

 • Împăduriri com. Jilavele PNRR, 2023

 

 • ”Implementarea si dezvoltarea de sisteme si standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale in domeniul apelor și pădurilor, aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in Ministerul Apelor si Pădurilor pentru sistematizarea si simplificarea legislației din domeniul apelor si realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri in domeniul silviculturii” PROCEDURA SIMPLIFICATĂ NR. 1 COMPOZIȚII, SCHEME ȘI TEHNOLOGII DE REGENERARE A PĂDURILOR ȘI DE ÎMPĂDURIRE A TERENURILOR DEGRADATE – 2021

 

 • Studiul pentru elaborarea metodologiei și calcularea plăților Natura 2000 din zonele forestiere din ariile naturale protejate, conform restricțiilor din planurile de management. 2021-2022

 

 • ”Elaborarea studiilor pentru stabilirea costurilor standard care vor face obiectul intervențiilor privind plățile de silvo-mediu, împădurirea terenurilor agricole și pentru înființarea perdelelor de protecție naturale cu lățime mică pentru culturile agricole la nivelul fermelor, inclusiv pentru plantațiile pomicole și viticultură, în baza art. 65, respectiv art. 68, din propunerea de Regulament privind planurile strategice PAC 2021-2027” . 2021

 

 • Reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate constituite în perimetrul de ameliorare Orbeasca, comuna Orbeasca, județul Teleorman, cu o suprafață de 82,1025 ha. 2020

 

 • Lucrări de reconstrucție ecologică prin împădurire în cariera de piatră Meghiș, parcela 15/U.P. II, aparținând comunei Boița, județul Sibiu. 2019

 

 • Îmbunătățirea stării de conservare a populației de cocoș de munte (Tetrao urogallus), din Parcul Național Cozia, prin măsuri active care vizează creșterea și menținerea populației la un efectiv optim, respectiv realizarea de plantații cu specii de ienupăr, zmeur, măceș și afin în zona habitatelor cocoșului de munte. 2019

 

 • Reconstructie ecologica in perimetrele de ameliorare Salcioara, Casimcea II, Buhanceni II, Draguseni, Remetea Mica, Gostinu. 2007

 

 • Perdele forestiere de protectie a Drumului National DN6; DN51A; DN5A- judetul Teleorman SF și DN 22 – județul Constanța. 2020

 

 • Efectele perdelelor de protecție asupra căilor de comunicație  și a microclimatului local PN 16330302. 2018

 

 • Perdele forestiere de protecție a căilor de comunicații, 2 proiecte tehnice. 2017

 

 • Perdele forestiere de protecție a căilor de comunicații, 22 studii de fezabilitate. 2015

 

 • Studiu de fundamentare în vederea realizării de păduri parc, pe raza Municipiului Suceava (Trupurile Cetate și Zamca). 2020

 

 • Parc dendrologic KRONSTADT. 2018

 

 • PARCUL MEMORIEI NAȚIONALE ”Stejarii României – 100 de ani  de istorie și demnitate” RO MÂNDRIA, Mărășești, jud. Vrancea. 2017

Galerie foto