Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Scurt istoric

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare şi Experimentare – Producţie Oradea a fost înfiinţată în anul 1955 ca urmare a dezvoltării preocupărilor începute în anul 1952 prin Expediţia III Nord Oradea ce aparţinea de Institutul de Proiectări Silvice (ISP) Bucureşti, care între anii 1952-1954 a funcţionat la Satu Mare. În anul 1975 se vorbeşte pentru prima dată de I.C.A.S. – Filiala Oradea, pentru ca în anul 1977 să se înfiinţeze I.C.A.S. – Filiala Bistriţa, iar la Oradea rămâne doar un atelier de proiectare.

Staţiunea Oradea în subordinea I.C.A.S. – Bucureşti se înfiinţează în anul 1991 prin reorganizare, pentru ca în anul 1999 aceasta să treacă în subordinea Secţiei de Cercetare Producţie şi Proiectare Cluj Napoca, la Oradea funcţionând colectiv de amenajarea pădurilor.

În 2001 se reînfiinţează Staţiunea Oradea subordonată I.C.A.S. – Bucureşti, care din 2004 devine Staţiunea de proiectare Oradea, iar din 2006 – Staţiunea de proiectare şi inventar forestier Oradea.
Scopul înfiinţării staţiunii a fost acela de a realiza amenajamentele silvice pentru regiunile de nord, nord-vest şi vest ale țării.

În anul 2019 a fost achiziționat sediul SCDEP Oradea care se află în municipiul Oradea, strada Radu Enescu, nr. 28.

Conducerea stațiunii

IDTII ing. Bîrle Lucian

Director Stațiune

lucian.birle@icas.ro

Vezi CV

Organizare

În cadrul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare şi Experimentare-Producţie Oradea activează un număr total de 23 angajaţi.

 

Structura de personal a stațiunii este următoarea:

 • 2 ingineri dezvoltare tehnologică gradul II;
 • 15 ingineri dezvoltare tehnologică gradul III;
 • 4 ingineri;
 • 1 tehnician treapta I;
 • 1 contabil șef.

 

Conducerea și organizarea activităților se realizează de către directorul stațiunii și șefii de proiecte:

 • Bîrle Lucian – director stațiune și șef proiect (IDT II);
 • Țapoș Dănuț – șef proiect (IDT III);
 • Nica Ioan – șef proiect (IDT III).

 

Activităţi

Dezvoltare tehnologică:

 • întocmirea de amenajamente silvice pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau a altor deținători, prin parcurgerea următoarelor faze:
  • lucrări de teren din zona de câmpie până la munte;
  • lucrări de redactare a amenajamentelor: unităţi de producţie şi studii generale;
  • lucrări de definitivare a amenajamentelor (inclusiv hărţi);
 • întocmirea de studii adiționale (addendumuri) de prelungire sau de modificare a prevederilor amenajamentelor;
 • întocmirea de studii de fezabilitate, proiecte tehnice etc. pentru perdele forestiere de protecție a căilor ferate sau a drumurilor publice;
 • realizarea Sistemului Geografic Informatic (G.I.S.);
 • consultanță tehnică privind activitățile de dezvoltare tehnologică anterior enumerate etc.;
 • documentații de mediu: memorii de prezentare mediu, studii de evaluare adecvată, rapoarte de mediu etc.;
 • colaborare la lucrările de cercetare.

Inventar Forestier Național (IFN):

 

 • colectarea, gestionarea și analiza informațiilor privind resursele forestiere din zona de vest și nord-vest a României;
 • publicarea rezultatelor analizelor respective, care sunt utilizate în procesele de elaborare a politicilor forestiere naționale.

Infrastructură și servicii de Dezvoltare

Infrastructură:

 

 • echipamente specifice activității de cercetare-dezvoltare;
 • laptopuri și sisteme desktop cu perifericele și soft-urile aferente;
 • rulete forestiere, pentru diametre arbori;
 • autoturisme;

Servicii de Dezvoltare:

 

 • elaborarea şi revizuirea de amenajamente silvice pentru gestionarea multifuncţională şi durabilă a pădurilor de stat şi particulare.
 • elaborarea de studii de impact şi bilanţuri de mediu pentru activităţi economice cu impact asupra fondului forestier, în baza atestatelor eliberate conform legislaţiei în vigoare.
 • elaborarea de documentații de mediu.
 • efectuarea de lucrări specifice G.I.S.
 • evaluarea resurselor forestiere prin inventarierea statistică a pădurilor.
 • furnizarea de informaţii pentru stabilirea indicatorilor de gestionare durabilă a pădurilor şi pentru determinarea carbonului stocat în ecosistemele forestiere; obţinerea de date privind diversitatea biologică a pădurilor şi utilizarea/schimbarea utilizării terenurilor.

Contact

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare şi Experimentare – Producţie Oradea

Adresa

Str. Radu Enescu, Nr. 28, Oradea, Judeţul Bihor, cod poştal 410437

Vezi hartă

 

Telefon/Fax

0259-418879

 

Email

oradea@icas.ro

 

Director Stațiune

IDT II Bîrle Lucian

lucian.birle@icas.ro

 

Contabilitate

Ec. Ghejeu Floare – Contabil șef

florica.ghejeu@icas.ro

 

Achiziții

Țapoș Dănuț – Responsabil achiziții

danut.tapos@icas.ro