Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Proiecte finalizate

Din realizările INCDS „Marin Drăcea”

Vizionează clip

Broşura INCDS „Marin Drăcea”

Vezi broșura

Spotul de prezentare al proiectului COREHABS

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Programului RO02 – Biodiversitate şi Servicii ale Ecosistemelor și este implementat printr-un parteneriat constituit între Universitatea Transilvania din Brașov (promotor de proiect), Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea SCDEP Brașov, Universitatea București, Fundația Carpați, Asociația Zarand și Asociația pentru Conservarea Biodiversității Biologice

Premii și recunoaștere internațională

 

  • ICAS este membru sau cooperează direct cu prestigioase organizații internaționale: IUFRO (International Union of Forest Research Organizations); EFI (European Forest Institute); IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute), ICPForest,ECE/UN (Program al Comisiei Economice pentru Europa, al Națiunilor Unite), ISTA (International Seed Association), EARSeL (European Association of Remote Sensing Laboratories), FTP (Forest-Based Sector technology Platform).

Premii și recunoaștere națională

  • INCDS ca principal elaborator și gestionar al informației știintifice și tehnice la nivelul sectorului forestier național, este acreditat ca instituție componentă a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes național de către Autoritatea Națională pentru Cercetare Știintifică ( decizia ANCS nr. 9666/2008) și de către Centru de Excelenta în domeniul silvobiologiei.
  • Este atestat de către autoritatile nationale competente, pentru elaborarea de studii de impact si bilanțuri de mediu pentru activitățile cu impact asupra pădurilor, pentru efectuarea de lucrări de cadastru, fotogrametrie si geodeziei, pentru condiționarea, conservarea și testarea calității semințelor forestiere, testarea de pesticide în vederea omologarii lor pentru silvicultura etc.

Diplome

Locul 1 în Top Afaceri România 2020

Top pentru localitatea VOLUNTARI, domeniul 72, Cercetare-dezvoltare, conform bilanț 2019.

Locul 2 în Top Afaceri România 2020

Top pentru România Întreprinderi cu Capital Românesc, domeniul 7219: Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie, conform 2019.

Locul 2 în Top Afaceri România 2020

Top pentru localitatea ILFOV, domeniul 72, Cercetare-dezvoltare, conform bilanț 2019.

Locul 1 în Top Profit România 2020

Top pentru Întreprinderi Mari, județul ILFOV, domeniul 72, Cercetare-dezvoltare, conform bilanț 2019.