Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Promovarea excelenței în activitatea de cercetare științifică, al inter- , multi – şi transdisciplinarităţii pentru a răspunde noilor nevoi de politică forestieră și de mediu.

Dendrometrie, amenajarea pădurilor, monitoring și inventar forestier – Biometrie (E1)

Activitatea de biometrie forestieră abordează o problematică specifică de dendrometrie, auxologie, dendrocronologie, monitorizare şi economie forestieră.

Află mai multe

Ecologie forestieră (E2)

Echipa de cercetare desfășoară activități specifice privind studiul tipologiei, structurii, diversității biologice și a dinamicii ecosistemelor forestiere pentru a îmbunătăți conservarea și gestionarea durabilă a acestora.

Află mai multe

Genetică și ameliorarea arborilor (E3)

Echipa de cercetare desfășoară activități specifice privind identificarea, selecția, constituirea, utilizarea și managementul resurselor genetice valoroase, utilizând atât metodele de cercetare convenționale cantitative, cât și pe cele ale biologiei moleculare.

Află mai multe

Managementul și biologia vânatului (E4)

Echipa de cercetare desfășoară activități specifice privind monitorizarea și managementul  faunei și salmonidelor la nivel național, conservarea, managementul și restaurarea speciilor și habitatelor.

Află mai multe

Silvotehnică și reconstrucție ecologică (E5)

Echipa de cercetare desfășoară activități specifice referitoare la regenerarea, îngrijirea și gestionarea durabilă a pădurilor, inclusiv aplicarea tratamentelor silviculturale și exploatarea lemnului.

Află mai multe

Protecția pădurilor (E6)

Echipa de cercetare desfășoară activități specifce în scopul menţinerii stării de sănătate a pădurilor prin dezvoltarea metodelor de surpraveghere şi control ale agenţilor forestieri (biotici şi abiotici) vătămători.

Află mai multe

Geomatică forestieră (E7)

Echipa de cercetare desfășoară activități specifice privind utilizarea instrumentelor de GIS, teledetecţie, fotogrammetrie şi cartografie digitală în domeniul silviculturii.

Află mai multe