Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Echipa de cercetare desfășoară activități specifice privind utilizarea instrumentelor de GIS, teledetecţie, fotogrammetrie şi cartografie digitală în domeniul silviculturii.

Organizare

Apostol Bogdan

CS I, Responsabil Echipa de cercetare (E7)

Domenii de interes: evaluarea resurselor forestiere cu ajutorul teledetecției cu senzori pasivi și activi, sisteme UAV

Vezi CV

Activitate

Obiectivul principal al echipei de cercetare constă în implementarea tehnicilor și tehnologiilor de colectare, prelucrare și exploatare a datelor și informațiilor de la suprafața terestră (date/informații geospațiale) în cercetarea și practica silvică. Totodată, echipa urmărește dezvoltarea de metodologii specifice geomaticii forestiere în vederea promovării utilizării acestora în silvicultură.

Obiective – Direcții de Cercetare

 • utilizarea integrată a datelor și informațiilor obținute prin tehnici de teledetecție activă și pasivă pentru evaluarea parametrilor structurali și funcționali ai ecosistemelor forestiere;
 • evaluarea prin mijloace specifice teledetecției a vulnerabilității, impactului și riscului de producere a incendiilor forestiere;
 • utilizarea imaginilor satelitare și aeriene obținute cu ajutorul dronelor pentru evaluarea severității incendiilor forestiere;
 • realizarea de baze de date spațiale pentru eficientizarea gospodăririi fondului forestier;
 • exploatarea bazelor de date spațiale prin analize GIS, hărți digitale, crearea și exploatarea modelelor digitale ale terenului DTM;
 • interpretarea și analiza produselor standard derivate din datele satelitare existente;
 • prelucrarea, analiza și interpretarea imaginilor satelitare în diverse scopuri; controlul și validarea prin măsurători de teren cu dispozitive laser și sisteme GNSS;
 • realizarea de ortofotoplanuri pe bază de imagini aeriene sau satelitare de înaltă rezoluție spațială pentru actualizarea informațiilor existente pe planurile topografice;
 • aplicații de fotogrammetrie digitală satelitară;
 • integrarea datelor de teledetecție cu bazele de date vectoriale în scopuri forestiere și nu numai.

Resurse umane

Vezi pagina EERTIS

În cadrul echipei de cercetare E7 își desfășoară activitatea 1 CS I, 2 CS III, 1 CS, 1 ACS, 2 IDT I, 1 IDT II, 7 IDT III și respectiv, 8 angajați ca personal auxiliar.

Infrastructură și servicii de cercetare

Vezi pagina EERTIS

Infrastructură de cercetare

 

 • Echipamente complexe și integrate pentru colectarea de informații geospațiale la nivelul arboretului privind caracteristici dendrometrice ale arborilor specifice inventarierii pădurilor (FieldMap) și scanare  laser terestră staționar (TLS),  pentru stabilirea compoziției arboretelor și evaluarea pagubelor produse de dezastre naturale (incendii de pădure, doborâturi produse de vânt) prin utilizarea UAV-urilor

Servicii de cercetare

 

 • Evaluarea structurii orizontale și verticale a arboretelor prin utilizarea tehnicilor specifice geomaticii forestiere;
 • Realizarea de baze de date geospațiale privind resursele forestiere, serviciile ecosistemice oferite de pădure, materialele genetice de bază, ariile naturale protejate, pagubele produse de dezastre naturale (incendii de pădure, doborâturi produse de vânt etc.), intensitatea poluării atmosferice, zonele afectate atacuri de insecte sau de deșertificare;
 • Realizarea de hărți tematice în format digital și ortofotoplanuri specifice soluțiilor propuse spre valorificare pentru gestionarea pădurilor prin planurile de management ale acestora;
 • Evaluarea daunelor cauzate de dezastre naturale (incendii de pădure, aruncări de vânt) folosind imagini bazate pe sisteme UAV – suport in cadrul activităților de intervenție.

Proiecte relevante

 • Fundamente științifice pentru o silvicultură digitală prin integrarea soluțiilor și tehnologiilor geospațiale (PN23090204), Program Nucleu FORCLIMSOC, Ctr. 12N/2023 (2023-2026)

 

 • FIREURISK – DEVELOPING A HOLISTIC, RISK-WISE STRATEGY FOR EUROPEAN WILDFIRE MANAGEMENT, Programul Horizon 2020, tematica LC-CLA-15-2020, Grant Agreement no. 101003890 (2021-2025)

 

 • Aplicarea unor tehnici de teledetecție pentru un management integrat al ecosistemelor forestiere (PN 19070109), Program Nucleu BIOSERV, Ctr. 12N/2019 (2019-2022)

 

 • Dezvoltarea unor metode de estimare și atenuare a efectelor incendiilor în  pădurile din România, bazate pe tehnologii geospațiale – PN 19070108 – Programul Nucleu BIOSERV, Ctr. 12N/2019. (2019-2022)

 

 • Contract de prestări servicii pentru achiziția publică  de servicii de realizare hărți digitale, contract  nr. 405/20.12.2019 (2019)

 

 • Implementarea și dezvoltarea de sisteme și standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul apelor și pădurilor, aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în Ministerul Apelor și Pădurilor pentru sistematizarea și simplificarea legislației din domeniul apelor și realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri în domeniul silviculturii (Procedura 8 – Apărarea pădurilor împotriva incendiilor). SIPOCA 395, cod MySMIS 116297, Ctr. de finanțare nr. 202/26.07.2018. Programul POCA Procedura 8 – Apărarea pădurilor împotriva incendiilor (2018-2021)

 

 • Perfecționarea unor metode de evaluare a resurselor forestiere prin utilizarea imaginilor satelitare, a sistemelor de captare a imaginilor cu ajutorul aparatelor de zbor fără pilot și a scanării cu laser aeropurtat și terestru (PN18040102), Program Nucleu GENERESERV, Ctr. 26N/2018 (2018)

 

 • Elaborarea de metode pentru evaluarea hazardului și riscului de incendii forestiere bazate pe tehnologii geospațiale (PN 18040104), Program Nucleu GENERESERV, Ctr. 26N/2018 (2018)

 

 • Realizarea bazei de date geospațiale a OS Sfânta Maria, realizarea hărților amenajistice și utilizarea imaginilor de teledetecție și a analizei geospațiale pentru extragerea de informații și date de interes forestier necesare gestionării eficiente a Ocolului Silvic Sfânta Maria” (Contract subsidiar: 1/03.01.2018 al contracului de finantare nr. 15/01.09.2016 – ,,Creşterea competitivităţii economice a sectorului forestier şi a calităţii vieţii prin transfer de cunoştinţe, tehnologie şi compeneţe CDI (CRESFORLIFE – POC)” (2018-2020)

 

 • Metode de identificare a arboretelor pe grupe mari de specii şi de determinare a unor  parametri biometrici la arbori şi arborete prin utilizarea tehnicilor moderne ale  teledetecției și de analiză geospaţială a datelor (PN16330107), Programul Nucleu DESFOR, Ctr. 32N/2016 (2016-2017)

 

 • Romanian Cluster for Earth Observation RO-CEO finanțat de Ministerul Cercetarii si Inovarii  prin Agentia Spatiala Romana programul STAR, Contract nr. 109/ 07.11.2016 (2016-2019)

 

 • EVALUAREA RISCURILOR DE DEZASTRE LA NIVEL NAŢIONAL (RO-RISK) parteneriat cu INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ în calitate lider de parteneriat finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 prin Contractul de finanţare nr. 3/17.03.2016 , cod SIPOCA 30 (2016)

 

 • Serviciul de realizare a studiilor stiintifice necesare realizarii planului de „Management integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa” (2014-2015)

Publicații recente

Publicații ISI

 

 • PLEȘCA, B. I., APOSTOL, B., PLEȘCA, I. M., DINCĂ, L. C., & BREABĂN, I. G., 2022. The stational and potential favorability of forest habitats for plant and animal species located in ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău. In Present Environment and Sustainable Development (pp. 66-66), DOI: 10.47743/pesd2022161019, WOS: 000830390400017

 

 • CHIVULESCU, Ș., PITAR, D., APOSTOL, B., LECA, Ș., BADEA, O., 2022. Importance of Dead Wood in Virgin Forest Ecosystem Functioning in Southern Carpathians. Forests, 13, 409. DOI: 10.3390/f13030409, WOS:000775421400001

 

 • CIUVĂȚ, A. L., ABRUDAN, I. V., CIUVĂȚ, C. G., MARCU, C., LORENȚ, A., DINCĂ, L., & SZILARD, B., 2022. Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) in Romanian Forestry. Diversity, 14(10), 780., DOI: 10.3390/d14100780

 

 • TANASE, M. A., BORLAF-MENA, I., SANTORO, M., APONTE, C., MARIN, G., APOSTOL, B., BADEA, O. 2021. Growing Stock Volume Retrieval from Single and Multi-Frequency Radar Backscatter. Forests, 12(7), 944, DOI: 10.3390/f12070944, WOS:000676406900001

 

 • TANASE, M., BORLAF, I., PASCU, I., PITAR, D., APOSTOL, B., PETRILA, M., CHIVULESCU, S., LECA, S., PITAR, D., CICEU, A., DOBRE, A., POPESCU, F., BADEA, O., APONTE, C., 2020. Sentinel-1/2 Time Series for Selective Logging Monitoring in Temperate Forests. IGARSS 2020 – 2020 IEEE INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING SYMPOSIUM, art. no. 9323952, pp. 2902-2905, DOI: 10.1109/IGARSS39084.2020.9323952, WOS:000664335302227

 

 • CHIVULESCU S, CICEU A, LECA S, APOSTOL B, POPESCU O, BADEA O ,2020. Development phases and structural characteristics of the Penteleu-Viforâta virgin forest in the Curvature Carpathians. iForest 13: 389-395. – DOI: 10.3832/ifor3094-013 [online2020-09-01], WOS:000572884300001

 

 • APOSTOL, B., PETRILA, M., LORENŢ, A., CICEU, A., GANCZ, V., BADEA, O., 2020. Species discrimination and individual tree detection for predicting main dendrometric characteristics in mixed temperate forests by use of airborne laser scanning and ultra-high-resolution imagery, Science of The Total Environment, Volume 698, 2020, 134074:1-17, ISSN 0048-9697, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134074, WOS:000500580700013

 

 • TANASE,M.A.,  VILLARD, L., PITAR, D.,  APOSTOL, B.,  PETRILA, M., CHIVULESCU, S., LECA, S., BORLAF-MENA, I., PASCU, I.S., DOBRE, A.C., PITAR, D., GUIMAN, G., LORENT, A., ANGHELUS, C., CICEU, A., NEDEA, G., STANCULEANU, R., POPESCU, F., APONTE, C., BADEA, O., 2019. Synthetic aperture radar sensitivity to forest changes: A simulations-based study for the Romanian forests, Science of The Total Environment, Volume 689: 1104-1114, ISSN 0048-9697, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.06.494, WOS:000482379400107

 

 • MALLINIS, G., PETRILA, M., MITSOPOULOS, I., LORENȚ, A., NEAGU, Ş., APOSTOL, B., GANCZ, V., POPA, I., GOLDAMMER, J. G. ,2019. Geospatial Patterns and Drivers of Forest Fire Occurrence in Romania. Applied Spatial Analysis and Policy, 12, 773–795, on-line: 22 august 2018, DOI: 10.1007/s12061-018-9269-3 WOS:000501905800002

 

 • APOSTOL, B., CHIVULESCU, S., CICEU, A., PETRILA, M., PASCU, I., APOSTOL, E., LECA, S., LORENT, A., TANASE, M., BADEA, O. 2018. Data collection methods for forest inventory: a comparison between an integrated conventional equipment and terrestrial laser scanning. Annals of Forest Research 61(2), p. 189-202, DOI:10.15287/afr.2018.1189, WOS:000456193900006

 

 • APOSTOL, E.N., CURTU, A.L., DAIA, L.M., APOSTOL, B., DINU, C.G., ŞOFLETEA, N., 2017. Leaf morphological variability and intraspecific taxonomic units for pedunculate oak and grayish oak (genus  L., series  Schwz.) in Southern Carpathian Region (Romania). Science of The Total Environment, Volume 609: 497-505, ISSN 0048-9697, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.05.274, WOS:000410352900054

 

 • TÓTH, G., ANTOFIE, T.-E., JONES, A., APOSTOL, B., 2016. The LUCAS 2012 topsoil survey and derived cropland and grassland soil properties of Bulgaria and Romania. Environmental Engineering and Management Journal, vol 15, no. 12: 2651-2662, WOS:000393476600011 

 

 • APOSTOL, B., LORENŢ, A., PETRILA, M., GANCZ, V., BADEA, O., 2016. Height Extraction and Stand Volume Estimation Based on Fusion Airborne LiDAR Data and Terrestrial Measurements for a Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) Test Site in Romania. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 44(1): 313-323, DOI: 10.15835/nbha44110155, WOS:000378173900045

 

 • BORRELLI, P., PANAGOS, P., LANGHAMMER, J., APOSTOL, B., SCHÜTT, B., 2016. Assessment of the cover changes and the soil loss potential in European forestland: First approach to derive indicators to capture the ecological impacts on soil-related forest ecosystems. Ecological Indicators 60: 1208-1220, DOI: 10.1016/j.ecolind.2015.08.053, WOS:000367407000121

Publicații BDI

 

 

 

 

 

 

 

 • CHIVULESCU, S., LECA, S., CICEU, A., PITAR, D., APOSTOL, B., 2019. PREDICTORS OF WOOD QUALITY OF TREES IN PRIMARY FORESTS IN THE SOUTHERN CARPATHIANS. Poljoprivreda i Sumarstvo (Agriculture and Forestry), Vol. 65 (4): 101-113, DOI: 10.17707/AgricultForest.65.4.09, indexare în baze de date internaționale (BDI): DOAJ, EBSCO, SCOPUS.

 

 

 

 

 

 

 

Galerie foto