Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Internațional
Cercetare

Harnessing forest genetic resources for increasing options in the face of environmental and societal challenges (OptFORESTS)

Misiunea principală este cea de a sprijini protecția și utilizarea durabilă a resurselor genetice forestiere în Europa

Află mai multe
Internațional
Cercetare

Optimizarea deciziilor de management forestier pentru un viitor cu emisii scăzute de carbon și reziliență climatică în Europa (OPTFOR-EU)

Proiectul va sprijini capacitatea de adaptare și atenuare la schimbări climatice a pădurilor din Europa

Află mai multe
Internațional
Cercetare

CLISWELN

Climate Services for the Water-Energy-Land Nexus (Servicii climatice pentru complexul Apă-Energie-Teren-Hrană (WELF))

Află mai multe
Internațional
Cercetare

FirEUrisk

Un răspuns european unitar la pericolul tot mai mare al incendiilor de pădure.

Află mai multe
Internațional
Cercetare

Monitoring ozone injury for seTTing new critical LEvelS – MOTTLES

Identificarea de noi niveluri critice pentru protecția pădurilor împotriva poluării cu ozonului.

Află mai multe
Internațional
Cercetare

Operationalisation of natural capital and ecosystem services: from concepts to real-world applications – OpenNESS

Proiectul OpenNESS are ca socp integrarea conceptelor de Capital Natural (CN) și Servicii Ecosistemice (SE) în cadre operaționale care oferă soluții testate, practice și ajustate pentru includerea SE în managementul terenurilor, apelor și deșeurilor, cât și pentru procesul de luare de decizii.

Află mai multe
Internațional
Cercetare

Conservative management for 4070* and 9260 habitats of ROSCI0129 North of Western Gorj – NORTHWESTGORJ (LIFE+ 11NAT/RO/825)

Proiectul are ca scop reabilitarea habitatelor  4070*, 9260, precum și stabilirea măsurilor de conservare pentru aceste habitate, reducerea/eliminarea impactului negativ al turismului asupra zonelor restaurate și creşterea conştientizării publicului privind conservarea naturii.

Află mai multe
Internațional
Cercetare

Designing Trees for the Future – Trees4Future

Proiectul Trees4Future are ca scop integrarea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare în domeniul geneticii forestiere și siliviculturii.

Află mai multe