Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Contract: 208/EU/2013
Durata proiectului: 2012 – 2017
Buget: 350.000 LEI

Finanțare: Programul FP7 al Comisiei Europene, Programul Capacități – Modulul III – UEFISCDI

Coordonator proiect INCDS 

CS I dr. ing. Ovidiu Badea

Obiectivul general

Proiectul OpenNESS (http://www.openness-project.eu) are ca scop integrarea conceptelor de Capital Natural (CN) și Servicii Ecosistemice (SE) în cadre operaționale care oferă soluții testate, practice și ajustate pentru includerea SE în managementul terenurilor, apelor și deșeurilor, cât și pentru procesul de luare de decizii. Acesta examinează modul în care aceste concept se leaga și sprijină inițiativele și politicile economice, sociale și de mediu ale Uniunii Europene și cercetează potențialul și limitările conceptelor de SE și CN.

Astfel, obiectivul general al proiectului a fost acela de a transpune conceptele de servicii ecosistemice și de capital natural în cadre operaționale care să ofere soluții testate, practice și adaptate pentru a informa gestionarea durabilă a terenurilor, a apei și a orașelor în diferite locații și pentru diferite scări.

 

Obiectivele specifice

 

1. Îmbunătățirea înțelegerii conceptuale a ES și CN și furnizarea de cadre operaționale pentru aplicarea conceptelor în situații reale de management și de luare a deciziilor.
2. Să examineze modul în care cadrele de reglementare existente și viitoare ale UE pot spori sau restabili beneficiile derivate din ES și CN, utilizând abordări de scenarii la scară multiplă.
3. Să dezvolte și să perfecționeze abordările de cartografiere și modelare a controlului biofizic al ES care pot fi utilizate pentru a evalua eficacitatea mecanismelor, instrumentelor și a celor mai bune practici de gestionare pentru a susține furnizarea de ES în fața unor factori multipli și incerți, conservând în același timp biodiversitatea.
4. Elaborarea unor metodologii hibride care să abordeze compromisurile, sinergiile și interesele și valorile conflictuale în utilizarea ES printr-o combinație de metode monetare, nemonetare și deliberative în cadrul unor abordări multicriteriale și bayesiene de sprijinire a deciziilor.
5. Să aplice conceptele și metodele dezvoltate și perfecționate în cadrul proiectului la studii de caz concrete, bazate pe locuri, într-o serie de sisteme socio-ecologice cu părți interesate și să analizeze implicațiile deciziilor luate la nivel local, regional și european asupra fluxurilor și utilizării ES în alte părți ale lumii.
6. Să transpună rezultatele în recomandări de politici și să integreze rezultatele într-un meniu de soluții la scară multiplă și seturi de date asociate care sunt disponibile pentru utilizatorii și managerii de ES, precum și pentru factorii de decizie.
7. Să disemineze rezultatele utilizând tehnologii avansate de informare și comunicare pentru a ajunge la un public larg și să promoveze și să mențină un dialog științific și politic privind utilizarea conceptelor de ES și CN în gestionarea durabilă a terenurilor, a apei și a zonelor urbane.

Activitățile proiectului

Activitatea 1.1: Identificarea provocărilor cheie și a cadrelor conceptuale (WP1)
Activitatea 1.2: Identificarea principalelor părți interesate și a nevoilor acestora (WP1)
Activitatea 1.3: Dezvoltarea unui limbaj și a unei înțelegeri comune (WP1)
Activitatea 1.4: Dezvoltarea unui cadru conceptual pentru proiect (WP1)

Activitatea 2.1: Identificarea cadrelor de reglementare și a factorilor de schimbare (WP2)
Activitatea 2.2: Analiza eficacității cadrelor de reglementare (WP2)
Activitatea 2.3: Identificarea oportunităților de schimbare a politicilor (WP2)

Activitatea 3.1: Metode de evaluare a legăturilor dintre biodiversitate și ES (WP3)
Activitatea 3.2: Metode de investigare a efectelor factorilor multipli asupra ofertei de ES (WP3)
Activitatea 3.3: Metode de comparare a ofertei de ES cu obiectivele de conservare a biodiversității pentru a informa practicile de gestionare durabilă (WP3)
Activitatea 3.4: Metode pentru informarea managementului durabil al ES (WP3)

Activitatea 4.1: Identificarea provocărilor și oportunităților cheie pentru explorarea la fața locului a conceptelor de ES și NC (WP4)
Activitatea 4.2: Dezvoltarea unui cadru pentru explorarea la fața locului a conceptelor de ES și NC (WP4)
Activitatea 4.3: Punerea în aplicare a explorării la fața locului a conceptelor ES și NC (WP4)

Activitatea 5.1: Identificarea principalelor provocări și oportunități de integrare (WP5)
Activitatea 5.2: Dezvoltarea unui cadru pentru integrare (WP5)
Activitatea 5.3: Punerea în aplicare a integrării (WP5)

Activitatea 6.1: Identificarea provocărilor cheie și a oportunităților pentru impact și diseminare (WP6)
Activitatea 6.2: Dezvoltarea unui cadru pentru impact și diseminare (WP6)
Activitatea 6.3: Punerea în aplicare a impactului și diseminării (WP6)

Activitatea 7.1: Identificarea principalelor provocări și oportunități pentru management și coordonare (WP7)
Activitatea 7.2: Dezvoltarea unui cadru pentru management și coordonare (WP7)
Activitatea 7.3: Punerea în aplicare a gestionării și coordonării (WP7)

Activitatea 8.1: Coordonare generală (WP8)
Activitatea 8.2: Rapoarte științifice și financiare (WP8)
Activitatea 8.3: Plan de acțiune privind egalitatea de gen (WP8)
Activitatea 8.4: Comunicare (WP8)

Rezultate

D1.1 Cadre conceptuale finale pentru analiza serviciilor ecosistemice (ES) și a capitalului natural (NC) în raport cu provocările referitoare la bunăstare, gestionare durabilă, guvernanță și competitivitate

D1.2 Ghiduri finale pentru testarea cadrelor conceptuale preliminare în zonele de studiu de caz

D2.1 Raport privind analiza politicilor privind principalele cadre reglementare din Europa

D2.2 Raport privind factorii de schimbare a ES ca rezultat al analizei scenariilor

D2.3 Raport privind utilitatea cadrului conceptual OpenNESS pentru guvernanța integrării ES și NC

D2.4 Ghiduri finale pentru desfășurarea proceselor participative de construire a scenariilor la scară multiplă

D3.1 Bază de date și sistem operațional de clasificare a diferitelor tipuri de relații dintre ES și NC

D3.2 Document privind sinergiile și conflictele dintre furnizarea diferitelor servicii ecosistemice și conservarea biodiversității

D3.3 Ghiduri finale care descriu setul de metode pentru cartografierea și modelarea spațială explicită a ofertei de ES și aplicarea acestora în studiile de caz din WP5

D4.1 Raport despre stadiul actual al evaluării integrate a serviciilor ecosistemice

D4.2 Reguli pentru combinarea metodelor de evaluare într-un cadru comun de evaluare integrată

D4.3 Revizuire a utilizării tehnicilor de evaluare pentru proiectarea și implementarea politicilor de conservare bazate pe stimulente

D4.4 Ghiduri finale pentru utilizarea evaluării monetare și nemonetare în contexte politice specifice

D4.5 Platformă software pentru analiza deciziilor care integrează metodele de evaluare spațial explicită

D5.1 Raport privind prima întâlnire a proiectului, care prezintă rezultatele exercițiului de revizuire și un plan de lucru detaliat pentru fiecare studiu de caz

D5.2 Raport privind a doua întâlnire transversală a proiectului, care detaliază activitățile efectuate, rezultatele

 

Contribuția Institutului s-a axat, în principal, pe impelmentarea unui studiu de caz în cadrul pachetului de lucru 5 (WP5), intitulat “Integrarea conceptelor de servicii ecosistemice și capital natural în planul de management al Parcului Natural Bucegi (situl LTSER Bucegi – Piatra Craiului)”.