Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Scurt istoric

B.E. Ștefănești. Stațiunea Ștefănești a fost constituita in baza Ordinului D.G.G.S. nr. 786792A/1954.

Pentru desfășurarea optimă a activității de cercetare, Stațiunea a fost dotata cu o baza materiala ce însumă 490,53 ha fond forestier, situat în partea de est a municipiului București, pe teritoriul localităților Ștefănești și Voluntari.

In conformitate cu ordinul de constituire menționat anterior, fondul forestier a fost declarat rezervație științifică a I.C.A.S., arboretele constituind obiect de studiu și experimentare pentru activitatea de cercetare silvică.

Activitatea de cercetare științifică din Stațiunea Ștefănești avea, in conformitate cu Legea 2/1976, ca obiective prioritare: ameliorarea stejarului, gospodărirea pădurilor de stejar, refacerea pădurilor degradate de cer și garniță, mecanizarea lucrărilor silvice din zona de câmpie, gospodărirea pădurilor de interes social și selecția și creșterea fazanului.

B.E. Cornetu. Unitatea de producție II Cornetu provine din ceea ce au fost cândva  Codrii Vlăsiei.

In anul 1957 s-a înființat Stațiunea de Cercetări Silvice Cornetu cu profil unic in domeniul ameliorării, culturii și protecției plopilor și sălciilor.

In anul 1976 s-au făcut noi modificări în profilul stațiunii in baza Legii 2/1976 prin care se trecea la cercetări privind răchita, protecția pădurilor și fitomasa energetica. .

În anul 1986 se stabilește ca profil principal al stațiunii selecția și cultura stejarului pedunculat.

B.E. Tulcea. Unitatea de producție I Gara Codru s-a constituit în urma Protocolului nr. 2257/13.07.1988 conform Ordinului ISJ Tulcea nr. 2650/29.06.1988 prin care s-a cedat de la Ocolul silvic Babadag la Stațiunea I.C.A.S. Tulcea 471,9 ha, după cum urmează:

-303,6 ha din U.P. III Babadag;

-168,3 ha din U.P. IV Codru.

Suprafața respectivă a oscilat între I.C.A.S. si R.N.P. – ROMSILVA prin Direcția Silvică Tulcea între anii 2002-2005. În anul 2005 s-au făcut demersurile pentru revenirea suprafeței respective de la Direcția Silvica Tulcea la I.C.A.S.

 

 

B.E. Bărăgan. Stațiunea Bărăgan a fost creata in anul 1945, având ca profil de cercetare asortimentul de specii, schemele de împădurire, tehnica de instalare și conducere, lucrările de protecție din stepă și silvostepă Câmpiei Române de Est, situată între Dunăre, Mostiștea, Subcarpați și Siret. Totuși, primele culturi au fost realizate în anul 1943, anterior înființării oficiale a stațiunii.

Ordinul 19/1962 al M.E.F. profilează activitatea științifică a stațiunii de cercetări privind cultura și extinderea rășinoaselor în stepă, profil ce a fost completat mai târziu cu cercetări privind cultura forestieră intensivă (cu irigații și fertilizări) a fondului forestier în stepă.

Legea 2/1976 canalizează profilul activității de cercetare pe probleme privind refacerea pădurilor degradate de stejar brumăriu și salcâm din stațiunile cu precipitații reduse.

Conducerea stațiunii

Ing. Fălan Victor

Director Stațiune

victor.falan@icas.ro

Vezi CV

Ing. Lazăr Marian

Inginer-șef Bază Experimentală Bărăgan

marian.lazar@icas.ro

Vezi CV

Organizare

Stațiunea de Experimentare-Producție Ștefănești

Stațiunea de Experimentare-Producție este o subunitate similară unui ocol silvic având în structura sa:

Baza Experimentală Ștefănești;

Baza Experimentală Cornetu;

Baza Experimentală Bărăgan;

Baza Experimentală Tulcea.

 

Structura de personal a stațiunii este următoarea:

Baza Experimentală Ștefănești : 3 posturi cu studii superioare, 1 post cu studii medii, 1 post studii de bază (școala de pădurari);

Baza Experimentală Cornetu: 1 post cu studii superioare, 1 post studii de bază (școala de pădurari);

Baza Experimentală Bărăgan : 1 post cu studii superioare,  2 posturi cu studii medii, 1 post studii de bază (școala de pădurari)

Baza Experimentală Tulcea : 1 post studii de bază (școala de pădurari).

 

 

Activităţi

Stațiunea de Experimentare-Producție Ștefănești, prin bazele pe care le administrează, asigură:

 

 • gestionarea durabilă a fondului forestier și aplicarea rezultatelor cercetărilor;
 • efectuarea experimentărilor conform datelor primite din partea colectivelor de specialitate;
 • masă lemnoasă (21,2 mii mc/an), puieți ornamentali, puieți din specii forestiere autohtone, vânat, fructe de pădure, plante medicinale ş.a.

Infrastructură și servicii de Dezvoltare

Infrastructură:

 • aparatură și instrumentar pentru investigații și măsurători;
 • rețea sistematică de monitorizare a stării de sănătate a Pădurii Ștefănești;
 • stație meteo Vaissala integrată în rețeaua ANM;
 • stație de evaluare a fluxurilor de gaze cu efect de seră, la nivelul Pădurii Ștefănești;
 • monitor activ pentru măsurarea  O3  troposferic;
 • senzori automați pentru monitorizarea temperaturii și umidității solului;
 • senzori automați pentru monitorizarea circuitului sevei în trunchi, la specia stejar pedunculat;
 • 1 suprafață de monitoring intensiv.

Servicii de experimentare

 • 3 pepiniere destinate producerii puieților forestieri, cu suprafață totală de 1,26 ha
 • 2 plantaje pin silvestru cu suprafață de 4,7 ha

Contact

Stațiunea de Experimentare-Producție Ștefănești

Adresa

Bvd. Eroilor, Nr. 128, Voluntari, judeţul Ilfov, cod poștal 077190

Vezi hartă

 

Telefon/Fax

0722.741.083; 0744.650.986

 

E-mail

pepiniera.stefanesti@icas.ro

 

Director Stațiune

Ing. Fălan Victor

victor.falan@icas.ro

 

Contabilitate

Stan Mariana – Contabil

mariana.stan@icas.ro

 

Achiziții

Vîrban Ionuț – Responsabil achiziții

ionut.virban@icas.ro

Baza Experimentală Bărăgan

 

Adresa

Comuna Perișoru, judeţul Călărași, cod poștal 917195

Vezi hartă

 

Telefon/Fax

0242-530300

 

E-mail

baragan@icas.ro

 

Inginer Șef Bază Experimentală Bărăgan

Ing. Lazăr Marian

marian.lazăr@icas.ro

 

Contabilitate

Verdeș Adrian – Economist

adrian.verdes@icas.ro

 

Achiziții

Vîrban Ionuț – Responsabil achiziții

ionut.virban@icas.ro