Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

 • Contract: nr. 101081774/2022
 • Durata proiectului: 2022 – 2027
 • Bugetul INCDS: 387.838 Euro
 • Finanțare: Programul HORIZON EUROPE

Coordonator proiect INCDS 

CS I dr. ing. Georgeta Mihai

Scopul proiectului

OptFORESTS este un proiect european, finanțat prin programul Orizont Europa, a cărui misiune principală este de a sprijini protecția și utilizarea durabilă a resurselor genetice forestiere în Europa prin consolidarea cooperării și a schimbului de cunoștințe pentru a promova adaptarea la schimbările climatice și practicile forestiere favorabile biodiversității.

Descrierea proiectului

Pădurile sunt elemente-cheie ale bioeconomiei europene. Pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii ecosistemice, valorificarea resurselor genetice forestiere este esențială. OptFORESTS va sprijini conservarea și utilizarea durabilă a resurselor genetice forestiere (FGR) prin:

i) efectuarea de cercetări privind selecția unor materiale forestiere de reproducere diverse, inclusiv amestecuri, adaptate la climatele viitoare,

ii) promovarea utilizării durabile și a rezilienței pădurilor naturale,

iii) contribuția la extinderea și diversificarea producției pepinierelor silvice,

iv) dezvoltarea de soluții, instrumente și traiectorii culturale bazate pe natură pentru promovarea biodiversității forestiere și a serviciilor ecositemelor,

v) demonstrarea soluțiilor de refacere a biodiversității.

OptFORESTS va contribui în mare măsură la orientarea strategică cheie a UE „refacerea ecosistemelor și a biodiversității Europei și gestionarea durabilă a resurselor naturale pentru a asigura securitatea alimentară și un mediu curat și sănătos” și, în special, la destinația „Biodiversitate și servicii ecosistemice”, prin furnizarea de noi cercetări fundamentale și aplicate, precum și sprijin politic, privind rolul FGR în îmbunătățirea biodiversității, gestionarea durabilă a ecosistemelor forestiere, lanțurile de aprovizionare cu produse forestiere și sectorul pepinierelor.

Proiectul reunește 20 de organizații partenere din cercetare, învățământ superior, sectorul forestier public și privat, inclusiv utilizatori finali. Aceste organizații acoperă șapte discipline principale: genetică forestieră, ameliorarea arborilor, silvicultură, știința mediului, economie, sociologie și științe politice. Institutia coordonatoare este INRAE (Franta).

Obiective

 

 • Generarea de rezultate științifice care să sprijine selecția unor materiale forestiere de reproducere diverse, adaptate la schimbările climatice viitoare și informații cu privire la fluxul de gene, migrarea asistată și practicile de sprijinire a biodiversității;

 

 • De a promova utilizarea durabilă, adaptarea și reziliența pădurilor regenerate natural;

 

 • Dezvoltarea metodelor de extindere și diversificare a producției pepinierelor;

 

 • Analizarea și dezvoltarea de soluții bazate pe natură, instrumente și noi traiectorii culturale;

 

 • Demonstrarea de soluții de refacere a biodiversității pentru ecosistemele forestiere degradate.

Rezultate estimate

 

 • Recomandări pentru implementarea unor materiale forestiere de reproducere adaptate la schimbarea climatică;

 

 • Inființarea unei rețele europene de noi experimente, care vor cuprinde amestecuri de proveniențe și specii și linii unice de arbori;

 

 • Gestionarea pădurilor și strategii de ameliorare care optimizează utilizarea diversității genetice pentru adaptare;

 

 • Plantații îmbogățite în arborete în declin și parcele demonstrative în proiecte de refacere a ecosistemelor forestiere;

 

 • Propuneri de extindere a capacității și de cooperare între pepinierele silvice;

 

 • Soluții adaptative acceptabile din punct de vedere social pentru îmbunătățirea biodiversității și a serviciilor ecosistemelor bazate pe materiale forestiere de reproducere;

 

 • Conectarea sistemelor de informații FOREMATIS și EUFGIS și recomandări privind trasabilitatea materialelor forestiere de reproducere.

Activitățile proiectului

 

Proiectul cuprinde 6 pachete de lucru după cum urmează:

 

WP1Coordonarea și managementul proiectului;

 

WP2 – Sporirea diversității resurselor genetice forestiere în utilizare și conservare pe baza culturilor de proveniență;

 

WP3 – Noi generații de culturi experimentale pentru promovarea biodiversității și adaptarea la schimbările climatice;

 

WP4 – Managementul pădurilor și diversitatea genetică;

 

WP5 – Ameliorarea cu și pentru o diversitate genetică ridicată;

 

WP6 – Prevederi privind materialele forestiere de reproducere pentru viitoarele păduri europene;

 

WP7 – Legătura dintre resurele genetice forestiere și economie-guvernanță-practică pentru îmbunătățirea biodiversității și serviciilor ecosistemice în Europa;

 

WP8 – Extinderea și conectarea sistemelor informatice și de comunicații.

Parteneri

 

 1. Institut National de Recherche pour l’Aagriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) – coordonator
 2. Luonnonvarakeskus (Luke)
 3. Gozdarski Inštitut Slovenije (GIS)
 4. Università degli Studi di Padova (UNIPD)
 5. Københavns Universitet (UCPH)
 6. Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW)
 7. European Forest Institute (EFI)
 8. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC)
 9. CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE (CZU)
 10. Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
 11. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea (INCDS)
 12. Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO)
 13. Technische Universität München (TUM)
 14. NRAE Transfert SAS (IT)
 15. ETIFOR SRL (ETIFOR)
 16. Office National des Forêts (ONF)
 17. Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)
 18. Executive Forest Agency (FSCS)
 19. Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL (WSL)
 20. Forest Research, Northern Research Station

Contact

Contact: info@optforests.eu

 

Pagina proiectului: www.optforests.eu

 

Email: georgeta.mihai@icas.ro; gmihai_2008@yahoo.com

 

Twiter: @OptFORESTS