Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Contract: GA nr. 284181, INFRA-2011-1.1.13
Durata proiectului: 02.05.2011 –30. 04.2016
Buget: 338.000 LEI (67 000 Euro)
Finanțare: Programul FP7 al Comisiei Europene, Programul Capacități – Modulul III – UEFISCDI

Coordonator proiect INCDS

CS I dr. ing. Flaviu Popescu

Obiectivul general

Scopul proiectului a constat în dezvoltarea si cresterea calitatii infrastructurii de cercetare din domeniul geneticii forestiere.

 

Obiectivul general a fost acela de a asigura un acces usor la sursele de informatii, actualmente dispersate, incluzand date din bancile de gene, modele de modelare in domeniul forestier si tehnologii de laborator.

Structura proiectului:

 

 • 12 de pachete de lucru;
 • Pachetele 1-4 sunt au ca scop crearea de rețele de cercetare;
 • Pachetul 5 are ca scop gestionarea și evaluarea cererilor de acces transnațional la infrastructurile proiectului;
 • Pachetele 6-11 au ca scop  dezvoltarea activităților comune de cercetare;
 • Pachetul 12 este destinat asigurării managementului proiectului;

Activitățile proiectului

INCDS „Marin Drăcea” a fost implicat în următoarele pachete de lucru:

 

 • WP2 – Crearea de protocoale și standarde comune
  1. dezvoltarea de protocoale și selecția de genotipuri standard pentru următoarele specii: cvercinee, fag, duglas, larice;
  2. inventarierea datelor existente la nivel transnațional;
  3. pregatirea bazelor de date.

 

 • WP3 – Crearea și dezvoltarea de chei tematice pentru rețelele de cercetare
  1. crearea unor rețele experimentale pentru speciile forestiere în vederea evaluării plasticității fenotipice și fenologice, ca instrument principal în evaluarea producției de biomasă și adaptabilității la schimbările climatice

 

 • WP4 – Diseminare, continuare și formare profesională
  1. interacțiuni între parțile interesate. Rolul INCDS este de a organiza interacțiunile cu și între diferitele grupuri de părți interesate, inclusiv industria, comunitatea profesională, factorii de decizie politică și publicul larg. Acest lucru va fi realizat în cadrul proiectului Trees4Future  prin ateliere de lucru interactive.

 

 • WP6 – Platforma statistică integrată pentru analiza resurselor genetice forestiere
  1. testarea și difuzarea platformei statistice de analiză a resurselor genetice forestiere, va consta în configurarea și gestionarea rețelei de beta-testeri și recuperarea feed-backului.

 

 • WP8 – Modelarea spațiala a regiunilor de proveniență
  1. dezvoltarea infrastructurii spațiale pentru specii și proveniențe bazate pe modele și date climatice locale în scopul identificării  materialelor forestiere adaptate și reducerea efectelor negative datorate schimbărilor climatice.