Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Contract:PN-III-CEI-H2020-ERA. Nr. 77/2017
Durata proiectului: 4 ani: 2017-2021
Buget: 180 000 EURO
Finanțare: European Research Area for Climate Services (ERA4CS). ERA4CS este un ERA-NET, inițiat de JPI Climate și finanțat de DLR (DE), BMWFW (AT), MINECO (ES), UEFISCDI (RO), și co-finanțat de Uniunea Europeană (Grant nr. 863470).

Coordonator proiect INCDS 

CS I dr. ing. Nicu Constantin Tudose

 

Obiectivul general al proiectului

Scopul general al proiectului a fost de a îmbunătăți valoarea cunoștințelor actuale cu privire la serviciile climatice cu o abordare conceptuală și metodologică semnificativă față de resursele locale (WELF), din care ar putea fi derivate noi direcții de dezvoltare regionale și locale.

Pentru atingerea obiectivului general al proiectului, au fost stabilite următoarele obiective specifice:

 1. Dezvoltarea unui nou Cadru Integrat de Servicii Climatice Sinergice (SCINF) trans-sectorial pentru integrarea conceptului de servicii climatice și elaborarea de politici prin intermediul complexului WELF.
 2. Analiza complexului WELF din punct de vedere al dinamicii socio-economice, instituționale și de mediu din bazinul hidrografic Tărlung amonte de acumularea Săcele având în vedere impactul fenomenelor de secetă din trecut asupra complexului WELF.
 3. Dezvoltarea, împreună cu factorii de decizie a unor politici de management durabil pentru complexul WELF derivate din rezultatele produse de SCINF.
 4. Diseminarea rezultatelor și prezentarea modului de elaborare a politicilor de către factorii de decizie și stakeholderi din zonele studiilor de caz şi nu numai.

Activitățile proiectului

 

A1.2. Organizarea și coordonarea ședințelor de lucru ale partenerilor în cadrul proiectului.

A2.1. Dezvoltarea cadrului teoretic pentru SCINF utilizând o abordare inductivă, bazată pe cunoștințe obținute din: 1) interacțiuni “bottom-up” organizate cu factorii decizionali și politici, 2) experiențe anterioare din cadrul echipelor de cercetare, 3) o revizuire a literaturii.

A2.2. Îmbunătățirea calității și identificarea lacunelor din SCINF împreună cu factorii interesați din fiecare studiu de caz și încorporarea feedback-ului acestora pentru îmbunătățirea utilității și transferabilității SCINF.

A2.3. Încorporarea feedback-urilor furnizat de factorii interesați în fiecare studiu de caz cu scopul de a obține o imagine unitară și reformularea aspectelor considerate necesare înainte de lansarea SCINF.

A3.1. Compilarea datelor privind parametrii hidrologici, meteorologici și consumul de apă urban precum și activități de modelare a interacțiunii dintre bazinul hidrografic Tărlung și orașul Brașov prin exploatarea modelului semi-distribuit Soil and Water Assessment Tool ( SWAT)

A3.5. Calibrarea și validarea modelelor utilizate în cadrul proiectului.

A4.1. Implicarea factorilor interesați prin organizarea de grupuri de lucru, dezvoltarea cadrului teoretic SCINF împreună cu factorii decizionali și politici a precum și colectarea informațiilor care vor fi ulterior integrate în model.

A4.4. Producerea de informații relevante pentru factorii interesați cu privire la managementul integrat al utilizării terenurilor în vederea îmbunătățirii alimentării cu apă și reducerii riscurilor generate de schimbările climatice.

A5.1. Organizarea de grupuri de lucru împreună cu factorii decizionali și politici.

A6.1. Activități de diseminare a rezultatelor proiectului către publicului larg prin materiale de presă cu accent pe relevanța beneficiilor dintre adaptarea și atenuarea impactului schimbărilor climatice asupra complexului WELFN.

A6.2. Activități de diseminare a rezultatelor proiectului prin pregătirea materialelor de presă pentru instituțiile academice (Phys.org, Science Daily, AlphaGalileo).

Rezultatele proiectului

Principalele rezultate ale proiectului CLISWELN au constat în publicarea de articole științifice, livrabile și adaptarea modelului hidrologic SWAT la specificul local, după cum se poate vedea pe site-ul web al proiectului https://ms.hereon.de/clisweln/index.php.en.

Dintre cele mai importante rezultate menționăm:

 • Prezentarea politicilor actuale privind complexul WELF și serviciile climatice;
 • Modelul hidrologic SWAT pentru bazinul Tărlung;
 • Stabilirea managementului terenurilor în cadrul bazinului hidrografic Tărlung în contextul schimbărilor climatice;
 • Scenarii privind dinamica socio-economică în contextul schimbărilor climatice;
 • Informații privind compromisuri și sinergii între scenarii alternative socio-economice, politice, și de utilizare a terenurilor în contextul schimbărilor climatice;
 • Ghid de bune practici privind managementul utilizării terenurilor din bazinul hidrografic Tărlung;
 • Comunicat de presă privind conceptul și rezultatele din fiecare studiu de caz, cu accent pe adaptarea și atenuarea la schimbări climatice;

Aceste rezultate au fost diseminate într-un număr de publicații științifice, după cum urmează:

 1. Challenges and opportunities of knowledge co-creation for the water-energy-land nexus
 2. Climate services for sustainable resource management: The water−energy−land nexus in the Tărlung river basin (Romania)
 3. Assessment of Seasonal Surface Runoff under Climate and Land Use Change Scenarios for a Small Forested Watershed: Upper Tarlung Watershed (Romania)
 4. Mainstreaming the nexus approach in climate services will enable coherent local and regional climate policies
 5. SWAT Model Adaptability to a Small Mountainous Forested Watershed in Central Romania
 6. Guiding cities under increased droughts: The limits to sustainable urban futures
 7. Assessing the vulnerability of water resources in the context of climate changes in a small forested watershed using SWAT: A review
 8. Ten principles to integrate the water-energy-land nexus with climate services for co-producing local and regional integrated assessments

Parteneri

 1. Helmholtz-Zentrum Hereon (HZG), Germany
 2. Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Department of Economics and Social Sciences – Institute for Sustainable Economic Development having its registered office at Feistmantelstraße 4, 1180 Wien, Austria
 3. Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), having its registered office at Universitat Autónoma de Barcelona, Edifici C, 08193 Bellaterra, Spain
 4. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS), having its registered office at Eroilor Street 128, 077190 Voluntari, Ilfov County, Romania