Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Contract: GA 101003890/05.2021
Durata proiectului: 4 ani: mai 2021 – aprilie 2025
Buget: 10 271 044.00 Euro, Buget INCDS 180 000.00 Euro
Finanțare: Programul H2020 al Comisiei Europeane

Coordonator proiect INCDS 

CS III drd. ing. Adrian Lorenț

 

Descrierea proiectului

Proiectul FireEUrisk este finanțat prin programul-cadru H2020 al Comisiei Europene (AG nr.101003890). Proiectul numără 38 de parteneri din 18 țări, iar rezultatele vor fi produse în perioada 2021-2025. Liderul de Proiect este Associacao Para O Desenvolvimento Da Aerodinamica Industrial, Portugalia.

Consorțiul include grupuri din regiuni cu regimuri diferite de incendiu, asigurând o acoperire cuprinzătoare a condițiilor europene de incendiu. Consorțiul a fost organizat astfel încât să ia în considerare toți factorii de risc de incendiu, inclusiv condițiile actuale și viitoare. Abordarea integrată și incluzivă propusă va facilita caracterizarea cuprinzătoare a factorilor biofizici și socio-economici, cu accent pe incendiile extreme și pe cele care au loc în zonele de interfata intre zonele urbane si cele construite.

Durata de implementare: 4 ani: mai 2021 – aprilie 2025

Pagina web https://fireurisk.eu/

Obiective

 

FirEUrisk va dezvolta, evalua și disemina o strategie științifică integrată bazată pentru: 1) extinderea actualelor sisteme de evaluare a riscurilor incendiilor de pădure, inclusiv factori critici de risc care nu erau acoperiți anterior; 2) producerea de măsuri eficiente de reducere a condițiile actuale de risc de incendiu și 3) adaptarea strategiilor de management la schimbările climatice și socio-economice viitoare așteptate. Acest lucru se va realiza în strânsă colaborare între cercetători, părțile interesate și cetățeni, integrând tehnologii noi, orientări și recomandări de politici pentru a îmbunătăți sistemele și practicile actuale de la scară regională și la scară UE. Proiectul va aborda toate tipurile de incendii de pădure, cu accent deosebit pe mega-incendii, interfața dintre zona urbană și cea naturală și provocările legate de manifestarea acestui tip de risc în regiuni din Europa mai puțin confruntate cu incendii de mari proporții cum ar fi țările nordice sau cele din Europa centrală.

FirEUrisk va (a) modela problemele socio-economice și activitatea umană care influențează aprinderea incendiului, vulnerabilitatea și expunerea; (b) evalua impactul politicilor naționale și ale UE asupra schimbării utilizării terenurilor, economiei și dezvoltării rurale, în contextul așteptărilor viitoare ale privind schimbările regimului de incendiu și (c) să ia în considerare potențialele efecte în cascadă legate de situațiile de incendiu de pădure. Acest lucru va permite FIREURISK să ofere abordări inovatoare de planificare regională, bazate pe riscuri, care sunt eficiente în creșterea rezistenței comunităților locale, asigurând siguranța și sporind protecția activelor și a activității economice. Progresele rezultate în reducerea riscului de incendiu vor fi legate de modele organizaționale inovatoare și de modele de afaceri eficiente care promovează o bioeconomie rentabilă și soluții bazate pe natură.

Activitățile proiectului

 

 • WP1 are ca scop principal producerea tuturor variabilelor, modelelor și schemelor metodologice ale ciclului de viață al riscului necesare pentru evaluarea de ultimă generație a riscurilor de incendiu în condițiile actuale, la diferite scări spațiale.
 • WP2 va analiza modul în care diferiții factori de risc de incendiu pot fi minimizați, luând în considerare atât condițiile de pericol, cât și condițiile de expunere-vulnerabilitate pentru a îmbunătăți protecția.
 • WP3 va integra scenarii de schimbare a climei, a populației și a utilizării terenurilor pentru a estima viitoarele regimuri de incendiu și pentru a evalua impactul acestor schimbări asupra vulnerabilității și expunerii socio-ecologice, îmbunătățind prevenirea și pregătirea, în special în zonele mai puțin afectate actualmente de incendii dar pentru care se prognozează o creștere a frecvenței acestora, cauzată de schimbările climatice.
 • WP4 are ca obiective principale integrarea diferitelor faze și scări ale managementului riscului de incendiu, extinderea cunoștințelor despre riscul de incendiu existente în prezent în Europa, implementarea unor platforme deschise pentru schimbul de informații de date și analiza efectelor în cascadă.
 • WP5 este un pachet de lucru integrator și transversal pentru a prezenta rezultatele obținute în WP-urile 1-4. WP5 va demonstra în 5 site-uri pilot regionale din Europa strategia nouă și integrată pentru gestionarea holistică a incendiilor bazată pe riscuri, abordând toate fazele provocărilor legate de incendiile de pădure: prevenire, pregătire, răspuns și restabilire.
 • WP6  scopul principal este definirea, stabilirea și realizarea acțiunilor de comunicare, diseminare și exploatare extrem de eficiente pentru a asigura succesul proiectului și moștenirea pe termen lung în atingerea obiectivelor sale în toate regiunile UE și nu numai.
 • WP7 are ca obiectiv principal asigurarea managementului general și coordonarea proiectului FireEUrisk.

Parteneri

 1. ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AERODINAMICA INDUSTRIAL (ADAI) Portugalia
 2. UNIVERSIDAD DE ALCALA (UAH) Spania
 3. KENTRO MELETON ASFALEIAS (KEMEA) Grecia
 4. ASSOCIATION PEGASE  (SAFE CLUSTER) Franța
 5. EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS (EUC) Cipru
 6. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (SIA) Italia
 7. SENCKENBERG GESELLSCHAFT FUR NATURFORSCHUNG (SNG) Germania
 8. TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN  (TUD) Germania
 9. RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB (RISE) Suedia
 10. UNIVERSIDAD DE CORDOBA (UCO) Spania
 11. METEOGRID SL (METEOGRID SL) Spania
 12. INSTITUTE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (IICT-BAS) Bulgaria
 13. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN SILVICULTURA MARIN DRACEA (INCDS) România
 14. STICHTING VU (STICHTING VU) Olanda
 15. SVEUCILISTE U SPLITU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE (FESB SPLIT) Croația
 16. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) Italia
 17. THE JAMES HUTTON INSTITUTE  (HUTTON) Marea Britanie
 18. OY ARBONAUT LTD (OY ARBONAUT LTD) Finlanda
 19. ILMATIETEEN LAITOS (FMI) Finlanda
 20. NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH „DEMOKRITOS” (NCSR) Grecia
 21. UNIVERSITY OF HAIFA (HU) Israel
 22. UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT- QUENTIN-EN-YVELINES. (UVSQ) Franța
 23. UNIVERSIDAD DE LLEIDA (Udl) Spania
 24. ISTITUTO DI SOCIOLOGIA INTERNAZIONALE DI GORIZIA ISIG (ISIG) Italia
 25. SCIENSEED SL (SCIENSEED) Spania
 26. POTSDAM INSTITUT FUER KLIMAFOLGENFORSCHUNG (PIK) Germania
 27. ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (AUTH) Grecia
 28. SATWAYS – PROIONTA KAI YPIRESIES TILEMATIKIS DIKTYAKON KAI (SATWAYS) Grecia
 29. GMV AEROSPACE AND DEFENCE SA (GMV) Spania
 30. INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA IP (IPMA) Portugalia
 31. INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT (IRD) Franța
 32. UNIVERSIDADE DE AVEIRO (UAVR) Portugalia
 33. KING’S COLLEGE LONDON (KCL) Marea Britanie
 34. SWANSEA UNIVERSITY (SU) Marea Britanie
 35. AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Spania
 36. REGIONAL EASTERN EUROPE FIRE MONITORING CENTER  (REEFMC) Ucraina
 37. BUSHFIRE AND NATURAL HAZARDS CRC LIMITED (BNHCRC) Australia
 38. THE GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA (UALBERTA) Canada