Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Contract: MOTTLES, LIFE15 ENV IT 000183
Durata proiectului: 2016-2022
Buget: 123. 732 LEI
Finanțare: Programul LIFE al Comisiei Europene

Coordonator proiect INCDS 

CS I dr. ing. Ovidiu Badea

Obiectivul general

Identificarea de noi niveluri critice pentru protecția pădurilor împotriva poluării cu ozonului.

 

Obiectivele specifice

 

 • Elaborarea unui sistem inovator de monitorizare a efectelor O3 asupra pădurilor din UE, bazat mai degrabă pe o monitorizare activă decât pe una pasivă;
 • Crearea unui sistem permanent de monitorizare de nouă generație pentru efectele O3 asupra pădurilor din UE;
 • Monitorizarea concomitentă a indicatorilor de răspuns al pădurilor și a standardelor O3 în întreaga Europă;
 • Elaborarea de noi criterii și standarde legislative utilizabile pentru protejarea pădurilor împotriva O3 și pentru stabilirea unei strategii de monitorizare pe termen lung;
 • Contribuirea la realizarea politicilor forestiere și a Strategiei UE 2020 privind biodiversitatea și la eficiența politicilor prin elaborarea unor standarde adecvate pentru o protecție eficientă a pădurilor;
 • Sprijinirea elaborării de recomandări și strategii de gestionare adaptivă pentru gestionarea durabilă a pădurilor;
 • Creșterea gradului de conștientizare a părților interesate și a experților cu privire la sistemul de monitorizare inovator și la criteriile de protecție;
 • Furnizarea de date cu acces liber pentru a fi încorporate în Centrul European de Date Forestiere și în Sistemul European de Date Forestiere;
 • Realizarea unui Sistem de informații forestiere pentru Europa al CE;
 • Sprijinirea procesului decizional viitor al UE privind calitatea aerului;
 • Să evalueze dacă unele regiuni ale UE sunt mai expuse/vulnerabile la efectele schimbărilor climatice și ale O3;
 • Să permită schimbul de know-how și de bune practici;
 • Formarea unei generații de tineri oameni de știință.

Activitățile proiectului

B1. Crearea sistemului de monitorizare și colectarea datelor

B2. Modelarea absorbției stomatice de ozon

B3. Derivarea noilor niveluri critice pentru protecția pădurilor

B4. Cartografiere și scenarii viitoare

Rezultate

Rezultatele au constat în realizarea de publicații, realizarea unui sistem inovativ de monitorizare activă valorificat la scară pan-europeană, a unui sistem comparabil de colectare a informațiilor la nivel european și de monitorizare concomitentă a indicatorilor de răspuns al pădurilor, a unui atlas de vătămări foliare vizibile induse de ozon, validate pentru speciile forestiere din Europa, precum și întocmirea unor liste de specii de arbori sensibile la poluarea cu ozon.

 

Află mai multe detalii pe pagina proiectlui