Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Contract: OPTFOR-EU
Durata proiectului: 2023−2026
Finanțare: Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul Horizon, contract nr. 101060554.

Coordonator proiect INCDS 

CS I dr. ing. Nicu Constantin Tudose

Despre OptFor-EU

Având o durată de 4 ani (2023−2026), proiectul va sprijini capacitatea de adaptare și atenuare la schimbări climatice a pădurilor din Europa.

Proiectul este coordonat de Administrația Națională de Meteorologie România și va fi implementat de un consorțiu de 16 parteneri din 9 țări europene inclusiv România prin Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Marin Drăcea”. Partenerii proiectului vor colabora pentru optimizarea practicilor de management, furnizarea de servicii ecosistemice forestiere, creșterea absorbției emisiilor de către păduri, creșterea rezilienței și a capacității de atenuare a pădurilor la schimbări climatice.

OptFor-EU va aborda toate cele 14 tipuri de păduri europene, peste 3 milioane hectare de păduri, inclusiv 1,84 milioane hectare de arii protejate.

Obiectivele specifice

 1. Îmbunătățirea caracterizării serviciilor ecosistemice forestiere în Europa;
 2. Furnizarea unui cadrul de modelare a serviciilor ecosistemice forestiere;
 3. Împuternicirea și sprijinirea administratorilor de păduri și a altor factori interesați în implementarea unui management forestier sustenabil prin decizii documentate științific care îmbunătățesc FES (inclusiv decarbonizarea) și reziliența forestieră;
 4. Dezvoltarea unui sistem inovativ de sprijinire a deciziilor pentru optimizarea practicilor de management forestier;
 5. Conectarea diferitelor priorități strategice europene, știință și factori interesați relevanți din sectorul forestier.

Prin obiectivele sale, proiectul abordează o provocare prioritară pentru Europa. Până în 2050 sunt necesare reduceri semnificative ale emisiilor de CO2 și creșterea stocării CO2 pentru a atinge atât pragul de 1,5 ⁰C al încălzirii globale stabilit prin Paris Agreement cât și obiectivul de neutralitate climatică al European Green Deal. Stocarea CO2 de către păduri compensează creșterea emisiilor și creează, pe scară largă, un tampon în fața schimbărilor climatice.

OprFor-EU va utiliza seturi de date, rezultate din modelare și soluții integrate actuale pentru a dezvolta, împreună cu factorii de decizie primul DSS care le va permite administratorilor de păduri să obțină o înțelegere aprofundată a posibilelor schimbări actuale și viitoare în procese forestiere, servicii ecosistemice, vulnerabilități, costuri și capacități de adaptare pentru o serie de practici de management forestier și scenarii climatice și socio-economice. Exploatarea DSS va furniza rezultate utile care vor permite administratorilor de păduri din Europa să adopte cele mai adecvate practici de management forestier în vederea atingerii anumitor obiective specifice, cum ar fi, dar fără a se limita la:

 • Atenuarea și adaptarea la schimbări climatice
 • Menținerea și creșterea biodiversității
 • Stimularea economiei forestiere circulare
 • Adoptarea soluțiilor bazate pe natura (NBS)
 • Integrarea factorilor socio-economici
 • Protecția și reabilitarea pădurilor prin activități de împădurire și reîmpădurire

Obiectivul principal al OptFor-EU

OptFor-EU urmărește dezvoltarea, împreună cu administratorii de păduri și alți factorii interesați, a unui sistem de sprijinire a deciziilor (DSS) care să le ofere opțiuni adecvate, prin decizii documentate științific, de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice în vederea optimizării serviciilor ecosistemice forestiere (FES) (inclusiv decarbonizarea) și creșterea rezilienței pădurilor și a capacităților acesteia de atenuare a schimbărilor climatice în Europa.

Obiectivele specifice

 1. Îmbunătățirea caracterizării serviciilor ecosistemice forestiere în Europa;
 2. Furnizarea unui cadrul de modelare a serviciilor ecosistemice forestiere;
 3. Împuternicirea și sprijinirea administratorilor de păduri și a altor factori interesați în implementarea unui management forestier sustenabil prin decizii documentate științific care îmbunătățesc FES (inclusiv decarbonizarea) și reziliența forestieră;
 4. Dezvoltarea unui sistem inovativ de sprijinire a deciziilor pentru optimizarea practicilor de management forestier;
 5. Conectarea diferitelor priorități strategice europene, știință și factori interesați relevanți din sectorul forestier.

Prin obiectivele sale, proiectul abordează o provocare prioritară pentru Europa. Până în 2050 sunt necesare reduceri semnificative ale emisiilor de CO2 și creșterea stocării CO2 pentru a atinge atât pragul de 1,5 ⁰C al încălzirii globale stabilit prin Paris Agreement cât și obiectivul de neutralitate climatică al European Green Deal. Stocarea CO2 de către păduri compensează creșterea emisiilor și creează, pe scară largă, un tampon în fața schimbărilor climatice.

OprFor-EU va utiliza seturi de date, rezultate din modelare și soluții integrate actuale pentru a dezvolta, împreună cu factorii de decizie primul DSS care le va permite administratorilor de păduri să obțină o înțelegere aprofundată a posibilelor schimbări actuale și viitoare în procese forestiere, servicii ecosistemice, vulnerabilități, costuri și capacități de adaptare pentru o serie de practici de management forestier și scenarii climatice și socio-economice. Exploatarea DSS va furniza rezultate utile care vor permite administratorilor de păduri din Europa să adopte cele mai adecvate practici de management forestier în vederea atingerii anumitor obiective specifice, cum ar fi, dar fără a se limita la:

 • Atenuarea și adaptarea la schimbări climatice
 • Menținerea și creșterea biodiversității
 • Stimularea economiei forestiere circulare
 • Adoptarea soluțiilor bazate pe natura (NBS)
 • Integrarea factorilor socio-economici
 • Protecția și reabilitarea pădurilor prin activități de împădurire și reîmpădurire

Studii de caz

Proiectul vizează 8 studii de caz localizate în Norvegia, Lituania, Marea Britanie, Germania, Austria, România, Spania și Italia, și au fost selectate având în vedere următoarele:

 • includerea tuturor tipurilor europene de păduri (EFT) (a se vedea aici la pagina 28 diferitele tipuri europene de păduri) și ecosistemele relevante în ceea ce privește potențialul de decarbonizare;
 • includerea unei varietăți de practici de management forestier care acoperă un gradient complet de intensități;
 • includerea pădurilor gestionate și neadministrate, virgine și cvasivirgine, pentru a evalua moștenirea managementului pădurilor privind atenuarea schimbărilor climatice și furnizarea serviciilor ecosistemice forestiere esențiale;
 • aplicarea practicilor de management forestier sustenabile care să asigure furnizarea și reglementarea serviciilor ecosistemice forestiere ecologice, economice și socio-culturale;
 • aplicarea sistemului de certificare forestieră și a analizelor socio-economice în vederea creșterii rezilienței pădurilor și a capacității acestora de atenuare a schimbărilor climatice;
 • existența unor studii la nivel local privind stocarea carbonului și furnizarea altor serviciilor ecosistemice forestiere esențiale și disponibilitatea datelor;
 • interesul administratorilor de păduri, al ONG-urilor și al altor factori interesați de strategiile de atenuare a schimbărilor climatice și de soluții bazate pe natură;
 • includerea pădurilor afectate de perturbări datorate schimbărilor climatice sau cu o reziliență redusă, de exemplu, nepotrivirea habitatului cu tipul de pădure actual.

Parteneri

 • Administraţia Naţională de Meteorologie R.A. (MeteoRo), Romania
 • University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Austria
 • Helmholtz-Zentrum Hereon GmbH (HRN), Germany
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Italy
 • BlueBiloba Startup Innovativa S.R.L. (BB), Italy
 • Mykolo Romerio Universitetas (MRU), Lithuania
 • Institute for European Energy and Climate Policy Stichting (IEECP), Netherlands
 • University of Southern Norway (USN), Norway
 • “Marin Drăcea” National Institute for R&D in Forestry (INCDS), Romania
 • Software Imagination & Vision (SIMAVI), Romania
 • World Wide Fund for Nature Romania (WWF RO), Romania
 • Ambienta Agricultural & Forestry Engineering & Services (AMB), Spain
 • Serveis de Suport a la Gestió, SL (ENT), Spain
 • University of Exeter (UNEXE), United Kingdom
 • Met Office (MOHC), United Kingdom
 • University of Leicester (UoL), United Kingdom

Finanțare 

 

 

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul Horizon, contract nr. 101060554. Percepțiile și opiniile exprimate sunt ale autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Cercetare. Nici Uniunea Europeană nici autoritatea care acordă finanțarea nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Contact

 

Pagina proiectului: www.optforeu.eu

Email: contact@optforeu.eu; cntudose@yahoo.com; mirabelamarin@yahoo.com; office@icas.ro

Linkedin și Twitter: @OptForEU

 

Abonați-vă la newsletter:

 https://optforeu.us17.list-manage.com/subscribe?u=9b92e4dbf777e2e7cff98b3c6&id=e54413a2fa