Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Contract: LIFE+ 11NAT/RO/825
Durata proiectului: 2012-2017
Buget: 1,987,742 €, din care Contribuția Comisiei Europene (programul LIFE) este de 993,871 € (50,00%), iar cofinanțarea va fi asigurată de Ministerul Mediului și al Pădurilor.

Coordonator proiect INCDS 

CS I dr. ing. Dănuț Chira

Obiective

Reconstrucția habitatului 4070 – Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron sp.

Reconstrucția habitatului 9260 – Vegetaţie forestieră cu Castanea sativa

Stabilirea măsurilor de conservare a habitatelor reabilitate

Atenuarea/eliminarea impactului negativ al turismului asupra zonelor restaurate, inclusiv infrastructura pentru vizitatori la scară mică pentru un ecoturism controlat

Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la conservarea naturii, ca parte a conceptului de dezvoltare durabilă

Activitățile proiectului

B1 – Crearea sistemului de monitorizare și colectarea datelor

B2 – Modelarea absorbției stomatice de ozon

B3 – Derivarea noilor niveluri critice pentru protecția pădurilor

B4 – Cartografiere și scenarii viitoare

Rezultate

Rezultatele au constat în publicații, sistem inovativ de monitorizare activă valorificat la scară pan-europeană, sistem comparabil de colectare a informațiilor la nivel european și de monitorizare concomitentă a indicatorilor de răspuns al pădurilor, atlas de vătămări foliare vizibile induse de ozon, validate pentru speciile forestiere din Europa, liste de specii de arbori sensibile la poluarea cu ozon.

 

Project Brochure/Broșura proiectului

Mai multe detalii pe pagina proiectului