Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Activitatea de biometrie forestieră abordează o problematică specifică de dendrometrie, auxologie, dendrocronologie, monitorizare şi economie forestieră.

Organizare

Popa Ionel

CS I, șef Secție Cercetare Câmpulung Moldovenesc

Responsabil Echipa de Cercetare (E1)

Domenii de interes: dendrocronologie, dendroclimatologie, dendrometrie, schimbări climatice

Vezi CV

Activitate

Obiectivul principal al echipei de cercetare constă în integrarea problemelor inter și multidisciplinare specifice dendrometriei, amenajării pădurilor, dendrocronologiei pentru cercetarea/monitorizarea ecologică pe termen lung a ecosistemelor forestiere sub acțiunea diverșilor factori de stres, în principal schimbările climatice și poluarea atmosferică.

Obiective – Direcții de cercetare

 • fundamentarea ecologică și statistico-matematică a proceselor biologice din punct de vedere al biometriei forestiere;
 • elaborarea de metodologii și modele biometrice pentru arbori și arborete;
 • evaluarea calității arborilor și arboretelor prin metode și tehnici moderne;
 • dezvoltarea rețelelor de serii dendrocronologice pentru specii de arbori și arbuști;
 • modelarea proceselor auxologice la nivel intra și interanual;
 • evaluarea capacității de rezistență și reziliență a ecosistemelor forestiere la schimbările de mediu;
 • analiza structurii, dinamicii, producției și productivității ecosistemelor forestiere;
 • elaborarea de aplicații informatice specializate pentru diferite activități din practica silvică (evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, elaborarea amenajamentelor silvice, etc);
 • funcționarea, perfecționarea și dezvoltarea sistemului de monitorizare forestieră aplicat în România;
 • dezvoltarea cercetărilor pe termen lung de supraveghere a stării ecosistemelor forestiere aflate sub acțiunea poluării și modificărilor de mediu;
 • elaborarea de metodologii de evaluare economică a resurselor forestiere;
 • elaborarea și implementarea modelelor specifice de determinare a stocului de carbon în biomasa forestieră și a inventarului gazelor cu efect de seră pe componenta forestieră.

 

 

 

 

 

Resurse umane

Vezi pagina EERTIS

În cadrul echipei de cercetare E1 își desfășoară activitatea 4 CS I, 6 CS II, 8 CS III, 2 CS, 2 ACS, 3 IDT I, 11 angajați ca personal auxiliar.

Infrastructură și servicii de cercetare

Vezi pagina EERTIS

Infrastructură de cercetare

 

 • Managementul rețelelor de monitorizare integrate european și internațional (ICP-Forests, LTER, Mottles, Rodendronet);
 • Rețeaua de cercetare pentru fundamentarea metodelor, modelelor matematico-auxologice și a tabelelor dendrometrice și a tabelelor de producție;
 • Sisteme integrate de monitorizarea a parametrilor de mediu și ecosistemici;
 • Laboratoare moderne intercalibrate internațional (analiză depuneri poluanți, dendrocronologie și studiul lemnului, analize foliare).

Servicii de cercetare

 

 • Elaborare serii dendrocronologice și datări lemn istoric;
 • Servicii de anatomie a lemnului (identificare specii, microsecțiuni);
 • Monitorizarea depunerilor atmosferice și în soluția solului în ecosistemele forestiere;
 • Monitorizarea calității aerului în păduri;
 • Servicii de amenajare silvică;
 • Expertize silvice privind evaluarea cantitativă și calitativă a resurselor forestiere.

Proiecte relevante

 • Adaptare și reziliență la schimbări climatice în pădurile din Carpați. Abordare interspecifică și la diferite nivele temporale. Programul 4 – Cercetare fundamentală și de frontieră, Proiect de Cercetare Exploratorie (PCE 2021) (2022-2024)

 

 • Creșterea competitivității economice a sectorului forestier și a calității vieții prin transfer de cunoștințe, tehnologie și competențe CDI (CRESFORLIFE), Programul POC, Axa 1, Acțiunea 1.2.3. (2019-2023)

 

 • Prototyping an Earth-Observation based monitoring and forecasting system for the Romanian forest – EO-ROFORMON, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa 1, Secțiunea E. (2016 –2020)

 

 • Dinamica pe termen lung a stării unor ecosisteme forestiere reprezentative din arii protejate (siturile LTER Retezat, Bucegi-Piatra Craiului și Parcul Natural Lunca Mureșului) PN 19070101 (2019-2022)

 

 • Monitorizarea ecosistemelor forestiere din Romania în concordanță cu sistemele de supraveghere forestieră adoptate la nivel European (Nivel I și II), PN 19070102, (2019-2022)

 

 • Cercetări privind creșterea productivității în activitatea de amenajarea pădurilor prin organizarea productiei și a muncii în raport cu tehnologiile actuale aplicate, PN 19070105, (2019-2022)

 

 • Optimizarea sistemului de organizare si conducere structurală a pădurilor în scopul asigurării gestionării durabile a acestora, PN 19070103 (2019-2022)

 

 • Perfecționarea sistemului multifuncțional de cercetare ecologică pe termen lung a stării unor ecosisteme forestiere reprezentative din România în vederea dezvoltării de cunoștințe științifice noi privind efectele poluării atmosferice, schimbărilor climatice și a altor factori de stres și valorificarea acestora în scop decizional, PN 230901101 (2023-2026)

 

 • Contribuții științifice privind fundamentarea de metode și modele de stabilire a valorii funcțiilor și serviciilor ecosistemice oferite de păduri, adaptate sistemului românesc de clasificare și zonare funcțională, PN 230901202, (2023-2026)

 

 • Fundamente științifice noi pentru dezvoltarea soluțiilor, modelelor și metodelor integrate specifice unui management forestier inteligent climatic, sustenabil și adaptat sistemului socio-economic, PN 230901201, (2023-2026)

Publicații recente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie foto