Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Echipa de cercetare desfășoară activități specifice referitoare la regenerarea, îngrijirea și gestionarea durabilă a pădurilor, inclusiv aplicarea tratamentelor silviculturale și exploatarea lemnului.

Organizare

Tudose Nicu 

CS I  Responsabil Echipa de Cercetare (E5)

Domenii de interes: managementul bazinelor hidrografice,  schimbări climatice

 

Vezi CV

Activitate

Obiectivul principal al echipei de cercetare constă în fundamentarea și îmbunătățirea tehnologiilor specifice de gestionare și regenerare a arboretelor forestiere, refacerea ecologică și gestionarea bazinelor hidrografice pentru controlul torenților în condițiile schimbărilor climatice.

Obiective – Direcții de cercetare

 • cunoașterea proceselor hidrologice care au loc în cuprinsul bazinelor hidrografice;
 • fundamentarea științifică a tehnologiilor de amenajare a bazinelor hidrografice torențiale și de reconstrucția ecologică/ameliorare a terenurilor degradate;
 • identificarea unor soluții adecvate pentru managementul bazinelor hidrografice torențiale;
 • monitorizarea evoluției arboretelor de pe terenuri degradate şi stabilirea metodelor de regenerare a acestora;
 • identificarea metodologiilor şi tehnologiilor silviculturale pentru regenerarea naturală, mixtă sau artificială a arboretelor;
 • stabilirea de metode de îngrijire şi conducere a arboretelor pentru gestionarea durabilă a pădurilor;
 • fundamentarea metodelor de reconstrucție ecologică a arboretelor degradate/afectate de factori vătămători;
 • fundamentarea metodelor de instalare și îngrijire a perdelelor forestiere de protecție sau a sistemelor agro-silvice;
 • refacerea mediului și susținerea proceselor naturale în păduri și mlaștini eutrofice;
 • reabilitarea terenurilor degradate.

Resurse umane

Vezi pagina EERTIS

În cadrul echipei de cercetare E5 își desfășoară activitatea  17 cercetători, dintre care 13 cercetători cu experiență dovedită (CS I, CS II), 11 ingineri de dezvoltare tehnologică și 4 angajați ca personal tehnic.

Infrastructură și servicii de cercetare

Vezi pagina EERTIS

Infrastructură de cercetare

 

 • Echipamente pentru efectuarea de măsurători specifice în teren (GPS-uri RTK Stonex S10 A, Garmin 66 S, GeoXT, Trimble, GLONASS GNSS, clupe forestiere Haglof Mantax Blue, burghie Pressler, dendrometre Vertex IV, EC II D Haglof, EC II D R Haglof, busole topografice Suunto KB, stații totale TOPCON ES105, Leica TC307, software pentru determinarea suprafețelor și a distanțelor – Excape Area Calculator, DME System);
 • Stații Meteo Decagon mobile, dotate cu senzori hidrometeorologici;
 • Stație meteorologică CAMPBELL SCIENTIFIC CR100;
 • Software specializat pentru simulare hidrologică MIKE SHE;
 • Infiltrometru automat pentru sol SATURO;
 • Pluviometru HOBO Em5b;
 • Rezistograf IML-Resi F300;
 • Dispozitiv IML Micro-Hammer;
 • Etuvă BINDER ED-S;
 • Balanțe de precizie 620G.

Servicii de cercetare

 

 • Realizarea de studii privind determinarea tendinței de evoluție a arboretelor de pe terenuri degradate şi stabilirea metodelor de regenerare a acestora;
 • Stabilirea de soluții pentru gestionarea complexă a bazinelor hidrografice torențiale;
 • Modelarea hidrologică pentru simularea diverselor opțiuni de gestionare a terenurilor din bazine hidrografice torențiale;
 • Proiectare lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice torențiale;
 • Efectuarea de activități de monitorizare a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice torențiale;
 • Proiectare lucrări de reconstrucție ecologică a terenurilor degradate;
 • Realizarea de studii privind instalarea și îngrijirea culturilor forestiere de protecţie, perdelelor forestiere, sistemelor agro-silvice ș.a.;
 • Realizarea de studii pedo-staționale și studii de impact pentru toate activitățile care afectează fondul forestier;
 • Modelarea hidrologică și hidraulică a proceselor hidrologice din bazinele hidrografice în contextul schimbărilor climatice și de modificare a folosinței terenurilor;
 • Modelare hidrologică a proceselor hidrologice din bazinele hidrografice în contextul diferitelor provocări (climatice, socio-economice și de mediu).

Proiecte relevante

 

 

 

 • CAMARO-D (Cooperating towards Advanced MAanagement ROutines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin) – program Interreg

 

 • Proiect PN 19070404 (2018-2022) – Gospodărirea integrată a terenurilor forestiere și albiilor în vederea reducerii riscurilor induse de excedentul de apă

 

 • Proiect PN 19070402 ( 2019-2022) – Evaluarea și analiza influenței lucrărilor de îngrijire și a factorilor perturbatori asupra calității unor ecosisteme reprezentative de rășinoase (molid, pin) pentru fundamentarea lucrărilor silvotehnice

 

 • Contract cu RNP Romsilva, pentru servicii de proiectare de lucrări de corectarea torenților: nr. 6/2022, nr. 12/2022, nr. 18/2022.

 

 • Contract cu Garda Forestieră București pentru servicii de proiectare perdele forestiere, nr. 19/2020.

 

 • Contracte cu DS Brăila nr. 69/2021 și 1892/2022 – Studii pedo-staționale în vederea stabilirii compozițiilor de regenerare în arborete din lunca râului Buzău, afectate de uscare în masă datorită secetei.

Publicații recente

 

 

 

 

 

 

 

 • Constandache C., Tudor C., Popovici L., Dincă L., 2022., Ecological reconstruction of the stands affected by drought from meadows of inland rivers. AgroLife Scientific Journal, Scientific Papers, Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering, Vol. XI, pp. 76-84 2022;

 

 • Constandache C., Tudor C., Vlad R., Dincă L., Popovici L., 2021. The productivity of stands realized from pine species on degraded lands, Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering. Vol. X, pag. 76-84;

 

 • Tudose, N.C., Marin, M., Cheval, S., Ungurean, C., Davidescu, Ș.O., Tudose, O.N., Mihalache, A.L., Davidescu, A.A., 2021. SWAT Model Adaptability to a Small Mountainous Forested Watershed in Central Romania. Forests 12(7), DOI10.3390/f12070860.

 

 • Tudose, N.C., Cremades, R., Broekman, A., Sanchez-Plaza, A., Mitter, H., Marin, M., 2021. Mainstreaming the nexus approach in climate services will enable coherent local and regional climate policies. Advances in Climate Change Research 12(5), pp. 752-755, DOI10.1016/j.accre.2021.08.005.

 

 

 

 

 • Mihalache, A.L., Marin, M., Davidescu, Ș.O., Ungurean, C., Adorjani, A., Tudose, N.C., Davidescu, A.A., Clinciu, I., 2020: Physical status of torrent control structures in Romania. Environmental Engineering and Management Journal 19(5), pp. 861-872, ISSN 1843-3707.

 

 • Cheval, S; Micu, D; Dumitrescu, A; Irimescu, A; Frighenciu, M; Ioja, C; Tudose, NC; Davidescu, S; Antonescu, B., 2020:Meteorological and Ancillary Data Resources for Climate Research in Urban Areas. Climat. V 8. DOI 10.3390/cli8030037.

 

 • Constandache C., Dincă L., Tudor C., 2020. The bioproductive potential of fast-growing forest species on degraded lands. Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering. Vol. IX, pag. 87-93.

 

 

 • Vlad, R., Constandache, C., Dinca, L., Tudose, N.C., Sidor, C.G., Popovici, L., Ispravnic, A., 2019. Influence of climatic, site and stand characteristics on some structural parameters of scots pine (Pinus sylvestris) forests situated on degraded lands from east Romania. Range Management and Agroforestry. V 40, Issue 1. pp. 40-48.

 

 • Vlad, R., Sidor, C.G., Dinca, L., Constandache, C., Grigoroaea, D., Ispravnic, A., Pei, G., 2019. Dead wood diversity in a Norway spruce forest from the Calimani National Park (Eastern Carpathians) / Vol 25 No 1 (2019): Baltic Forestry;

 

 • Constandache C, Dincă L, 2019. The management of pine stands situated outside their habitat. Scientific papers series „Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, Volume 19, Issue 4, pag. 59-65;

 

 • Vlad, R., Zhiyanski, M., Dinca, L., Sidor, C.G., Constandache, C., Pei, G., Ispravnic, A., Blaga, T., 2018. Assessment of the density of wood with stem decay of Norway Spruce trees using drill resistance. Comptes Rendus De L Academie Bulgare Des Sciences Volume: 71 Issue: 11 Pages: 1502-1510;

Galerie foto