Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Echipa de cercetare desfășoară activități specifice privind monitorizarea și managementul  faunei și salmonidelor la nivel național, conservarea, managementul și restaurarea speciilor și habitatelor.

Organizare

Ionescu Georgeta

CSI, Șef Secție Cinegetică SCDEP Brașov

Responsabil Echipa de cercetare (E4)

 

Domenii de interes: conservarea și managementul faunei sălbatice

Vezi CV

Activitate

Obiectivul principal al echipei de cercetare constă în  studiul faunei sălbatice în contextul dezvoltării societății și atenuării acestui impact asupra populațiilor de animale sălbatice din România. Rezultatele cercetărilor științifice constituie o bază în stabilirea măsurilor de conservare și management al faunei sălbatice. În ultimii 20 de ani, România a înregistrat schimbări majore în societate, trecând de la un sistem în care statul controlează totul, la un sistem de proprietate privată cu sau fără resurse financiare. În aceste condiții, presiunea principală a fost asupra resurselor naturale, inclusiv asupra faunei sălbatice.

Obiective – Direcții de cercetare

 • dezvoltarea și implementarea tehnicilor de monitorizare genetică și genomică în cadrul populațiilor de faună pentru a asigura conservarea pe termen lung a speciilor în România;
 • dezvoltarea și implementarea metodelor de ecologie moleculară și ecologie a peisajului pentru conservarea conectivității și a rețelelor ecologice și a biodiversității;
 • fundamentarea științifică a soluțiilor inteligente pentru digitalizarea managementului cinegetic și asigurarea unui răspuns rapid la provocările societale și la schimbările climatice
 • reducerea impactului infrastructurii de transport asupra mișcării speciilor prin implementarea tehnicilor de ultimă generație (gard virtual, avc);
 • elaborarea de politici de conservare și strategii de mediu pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă;
 • elaborarea de studii privind ecologia și etologia speciilor cu potențial de transfer în practică a rezultatelor;
 • dezvoltarea și implementarea tehnicilor de reintroducere a speciilor de mamifere;
 • managementul speciilor de interes cinegetic și conservativ;
 • managementul și reconstrucția ecologică a habitatelor ripariene;
 • elaborarea planurilor de management și de acțiune pentru specii și arii naturale protejate;
 • creșterea potențialului de vânătoare și de pescuit prin creșteri intensive și prin dezvoltarea unor tehnologii de reproducere și creștere în captivitate a speciilor de interes cinegetic și a salmonidelor în vederea repopulării fondurilor de vânătoare și a apelor de munte;
 • managementul conflictelor cu populațiile de faună sălbatică în contextul dezvoltării societății;
 • consultanță, asistență tehnică și studii de impact asupra faunei sălbatice din România;
 • soluții de management și gestionare a resturilor menajere din zonele cu conflicte cu populațiilor de carnivore;
 • managementul biodiversitatii in reteaua natura 2000 din romania (managementul faunei in sit-urile natura 2000, reteaua ecologica pentru carnivorele mari din sit-urile natura 2000;
 • managementul conflictelor dintre fauna si activitatile umane (managementul resturilor menajere din zonele cu conflicte, evitarea fragmentarii habitatelor prin dezvoltarea infrastructurii, reducerea zonelor de conflict cu masuri speciale de conservare pentru speciile europene protejate).

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse umane

Vezi pagina EERTIS

În cadrul echipei de cercetare E4 își desfășoară activitatea 3CS I, 1CS II, 8CS III,  3CS, 2ACS, 3subingineri, 1 tehnician și 25 de experți angajati temporar pe proiectele din cadrul echipei de cercetare. 

Infrastructură și servicii de cercetare

Vezi pagina EERTIS

Infrastructură de cercetare

 

 • Laborator de  genetică animală  pentru determinarea variabilității genetice și a fluxului de gene pentru speciile de faună, prin secvențiere PCR;
 • Infrastructură specifică activităților de captură, tranchilizare și relocare a faunei sălbatice (capcane tip cutie, tip cușcă, capcane tip leghold pentru carnivore, plase erbivore și capcane pentru mamifere acvatice, trusă tranchilizatoare, cuști de transport, mașini speciale, remorci și ATV-uri);
 • Echipamente pentru monitorizarea activității faunei sălbatice (emițătoare GPS pentru carnivore mari, transmițătoare de crotali pentru mamifere acvatice, receptoare, software pentru analiza datelor; camere fotocapcane, camere foto și video, GPS-uri, ecografie portabilă, binoclu, vedere nocturnă, bărci cu motor, sonar, mașini speciale pentru telemetrie radio; camere șarpe; echipamente de teren;
 • Infrastructură pentru gestionarea conflictelor dintre activitățile umane și fauna sălbatică (garduri electrice, camere fotocapcane);
 • Echipamente specifice activității de management al salmonidelor (sistem de pescuit electric, sonar, GPS, barca pneumatica);
 • Echipamente specifice pentru creșterea potențialului activităților de vânătoare și pescuit (binoclu, viziune nocturnă, calculatoare, software de prelucrare a datelor, periferice: imprimantă, scanner, echipamente de câmp).

Servicii de cercetare

 

 • Realizarea de soluții de digitalizare a managementului cinegetic;
 • Elaborarea și implementare planurilor de acțiune pentru speciile de interes comunitar;
 • Tranchilizarea și relocarea cu specii de faună;
 • Elaborarea studiilor privind impactul antropic asupra siturilor Natura 2000;
 • Inventarierea și cartarea faunei de interes comunitar (carnivore, erbivore, mamifere semi-acvatice);
 • Analiza genetică a probelor biologice în vederea determinării parametrilor genetici pentru speciile de mamifere din România;
 • Evaluarea gradului de fragmentare, a conectivității funcționale a rețelelor de coridoare ecologice și stabilirea măsurilor de reconstrucție a conectivității și de diminuare a impactului infrastructurii de transport;
 • Consultanță, asistență tehnică și studii de impact asupra faunei sălbatice din România;
 • Soluții de management și gestionare a resturilor menajere din zonele cu conflicte cu populațiilor de carnivore;
 • Realizarea de studii privind ecologia și etologia speciilor cu potențial de transfer în practică a rezultatelor.

Proiecte relevante

 • Genomic BIodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems (CA18134). Perioada 2019 – 2023. Coordonator Grup de Lucru (WG2)

 

 • Restaurarea si refacerea mlastinilor eutrofe si a padurilor de la Prejmer si Harman – LIFE FOR MARSH (LIFE11NATRO828). European Union-Life +Natura. Perioada: 2012 – 2017. Valoare 1,230,000 Euro.

 

 • Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks: a case study with the brown bear (BearConnect) (Contract 96/2016). Biodiversa. Perioada: 2017 – 2020. Valoare 211,000 Euro. Coordonator de Pachet de Lucru (WP5).

 

 • Preventing Animal-Vehicle Collisions Demonstration of Best Practices targeting priority species in SE Europe. European Union-Life +Natura (LIFE17NAT/IT/000464). Perioada: 2018 – 2023. Valoare 1,455,000 Euro.

 

 • Management forestier sustenabil adaptat schimbărilor climatice și provocărilor societale FORCLIMSOC – Proiect: Noi fundamente științifice pentru elaborarea de soluții inteligente privind managementul durabil al populațiilor de interes cinegetic și conservarea biodiversității acestora (PN23090304). ANCSI PROGRAM NUCLEU. Perioada: 2023 – 2026. Valoare 27846000 Lei.

 

 • Gestionarea durabila a pădurilor pentru asigurarea biodiversității si furnizarea de servicii ecosistemice multiple în condițiile schimbărilor socio-economice și de mediu– BIOSERV – Proiect: Analiza componentelor spatiale si temporale ale conectivitatii dintre ariile protejate din grupa Sudica a Carpatilor Orientali (PN 19070601). ANCSI PROGRAM NUCLEU. Perioada: 2019 – 2022. Valoare 1,000,000 Euro.

 

 • Determinarea stării de conservare a populației de cocoș de munte (Tetrao urogalus) din România și stabilirea măsurilor necesare managementului specie (13.3). RNP ROMSILVA. Perioada 2013 – 2015. Valoare 49,500 Euro.

 

 • Implementarea planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România. Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Perioada: 2021-2023. Valoare 10,000,0000 Euro.

 

 • Monitorizarea stării de conservare a populaţiei de urs din Carpaţii de Curbură şi Carpaţii Occidentali. Valoare. ANCSI PROGRAM NUCLEU PN09460210. Perioada: 2012-2014. Valoare 300,000 Euro

 

 • Imbunatatirea starii de conservare a castorului prin prisma refacerii intregului areal de raspandire istorica. ANCSI PROGRAM NUCLEU PN09460220. Perioada: 2015. Valoare 111,000 Euro.

 

 • Cartarea ofertei trofice naturale si de cultura corelata cu adaptabilitatea ursului reflectata in genetica populationala. ANCSI PROGRAM NUCLEU PN09460314. Perioada: 2015. Valoare 111,000 Euro

 

 • Gestionarea durabila a pădurilor pentru asigurarea biodiversității si furnizarea de servicii ecosistemice multiple în condițiile schimbărilor socio-economice și de mediu– BIOSERV – Proiect: Analiza structurală și funcțională a vegetaţiei și ecosistemelor acvatice din bazinul superior şi mijlociu al râului Olt. ANCSI PROGRAM NUCLEU 19070603. Perioada: 2019-2022. Valoare: 1,000,000 Euro.

 

 • Gestionarea durabila a pădurilor pentru asigurarea biodiversității si furnizarea de servicii ecosistemice multiple în condițiile schimbărilor socio-economice și de mediu– BIOSERV – Proiect: Serviciile oferite de ecosistemele populate cu speciile de faună de interes cinegetic şi conservative. ANCSI PROGRAM NUCLEU 19070602. Perioada: 2019-2022. Valoare: 1,000,000 Euro.

 

 • Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE (120009). Serviciu contractat de la IBB cu finantare din cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM). Perioada: 2019-2022. Valoare: 800,000 Euro.

 

 • Cercetări privind protecţia şi dezvoltarea resurselor cinegetice în vederea creşterii eficienţei managementului populaţiilor de fauna salbatică cu valoare economica din zona de campie (180/2014). UEFISCDI. Perioada: 2014-2017. Valoare 326,000 Euro.

 

 • Cercetări privind creşterea eficienţei managementului populaţiilor de vânat mic în Campia de Vest (13.4). RNP ROMSILVA. Perioada: 2013-2016. Valoare 46,000 Euro

Publicații recente

 

 • Lucas, P. M., Thuiller, W., Talluto, M. V., Polaina, E., Albrecht, J., Selva, N., Fedorca, A, Ionescu, G., Ionescu, O., Jurj, R., Sirbu, G et al. Including biotic interactions in species distribution models improves the understanding of species niche: a case of study with the brown bear in Europe. bioRxiv 2023 Pages 2023.03.10.532098. DOI: 10.1101/2023.03.10.532098. https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2023/03/12/2023.03.10.532098.full.pdf

 

 • Dutta, T., De Barba, M., Selva, N., Fedorca, A., Maiorano, L., Thuiller, W., Zedrosser, A., Signer, J., Pflüger, F.,  Frank,  , Lucas, P.M, Balkenhol, N. An objective approach to select surrogate species for connectivity conservation. 2023. Frontiers in Ecology and Evolution. Acceptat spre publicare

 

 • Ilinca, E., Fedorca, A. (autor corespondent), Baciu, I., Fedorca, M., Ionescu G. 2022. The road ahead on implementing genetic monitoring of multispecies in the Carpathians. Land. Land2022, 11(12), 2222; https://doi.org/10.3390/land11122222

 

 • Baciu, I., Fedorca, A. (autor principal), Ionescu, G. 2022. Noninvasive Genetics Knowledge from the Brown Bear Populations to Assist Biodiversity Conservation. Diversity. Vol. 14(2), 121. Doi: 3390/d14020121. https://doi.org/10.3390/d14020121. WOS:000777462100001. (IF = 2.465).

 

 • García-Sánchez, M.P., González-Ávila, S., Solana-Gutiérrez, J., Popa, M., Jurj, R., Ionescu, G., Ionescu, O., Fedorca, M., Fedorca, A. (autor principal și autor corespondent). 2021. Sex-specific connectivity modelling for brown bear conservation in the Carpathian Mountains. Landscape Ecology. Vol. 37: 1311–1329. Doi: 1007/s10980-021-01367-8. https://doi.org/10.1007/s10980-021-01367-8. WOS:000720615000002. (IF = 3.851).

 

 • Fedorca, A. (autor principal), Ciocirlan, E., Pasca, C., Fedorca, M., Gridan, A., Ionescu, G. 2021. Genetic structure of Eurasian beaver in Romania: insights after two decades from the reintroduction. European Journal of Wildlife Research. Vol. 67 (104). Doi:1007/s10344-021-01546-7. https://doi.org/10.1007/s10344-021-01546-7. WOS:000720717300001. (IF = 1.983).

 

 • Fedorca, A. (autor principal), Fedorca, M., Ionescu, O., Jurj, R., Ionescu, G., Popa, M. 2021. Sustainable landscape planning to mitigate wildlife-vehicle collisions. Land Vol. 10(7), 737. Doi: 3390/land10070737. https://doi.org/10.3390/land10070737. WOS:000676274000001. (IF = 3.398).

 

 • Fedorca, M., Ionescu, O., Șofletea, N., Fedorca, A., Ionescu, G., Curtu, A.L. 2020. Assessing the genetic structure of capercaillie in Romania. Annals of Forest Research. 63 (2): 15-26. Doi: 10.15287/afr.2020.2025. http://dx.doi.org/10.15287/afr.2020.2025. WOS:000606323200002. (IF = 1.516).

 

 • Fedorca, A. (autor principal), Popa, M., Jurj, R., Ionescu, G., Ionescu, O., Fedorca, M. 2020. Assessing the regional landscape connectivity for multispecies to coordinate on-the-ground needs for mitigating linear infrastructure impact in Brasov – Prahova region. Journal for Nature Conservation. Vol. 58 (125903). Doi: 1016/j.jnc.2020.125903. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125903. WOS:000599525600001. (IF = 2.831).

 

 • Ericson, H. S., Fedorca, A., Toderas, I., Hegyeli, Z., Plis, K., Dykyy, I., Jedrzejewska, B., Ionescu, G., Fedorca, M., Iacolina, L., Stronen, A.V. 2019. Genome-wide profiles indicate wolf population connectivity within the eastern Carpathian Mountains. Genetica. Vol. 148 (1):33-39. Doi: 1007/s10709-019-00083-1. https://doi.org/10.1007/s10709-019-00083-1. WOS:000504147300001. (IF = 1.186).

 

 • Fedorca, A. (autor principal), Russo, I.R.M., Ionescu, O., Ionescu, G., Popa, M., Fedorca, M., Curtu, A.L., Sofletea, N., Tabor, G., Bruford, M.W. 2019. Inferring fine-scale spatial structure of the brown bear (Ursus arctos) population in the Carpathians before infrastructure development. Scientific Reports. Vol. 9 (949410). Doi: 1038/s41598-019-45999-y. https://doi.org/10.1038/s41598-019-45999-y. WOS:000473294100081. (IF = 3.998)

 

 • Fedorca, M., Ionescu, G., Ciocirlan, E., Sofletea, N., Fedorca, A. (autor corespondent). 2018. A simple automated approach to obtain DNA from capercaillie, brown bear and wolf faeces. Conservation Genetic Resources. Vol. 12: 33–36. Doi: 1007/s12686-018-1061-9. https://doi.org/10.1007/s12686-018-1061-9. WOS:000520138500009. (IF = 1.154)

 

 

 • Cotovelea, A. (autor principal), Ionescu, O., Şofletea, N., Ionescu, G., Jurj, R., Sîrbu, G., Popa, M., Fedorca, M., Mariş, C., Curtu, A.L. 2015. Testing the influence of habituation on genetic structure of brown bear (Ursus arctos). Annals of Forest Research. Vol. 58 (1): 81-90. Doi:15287/afr.2015.355. http://dx.doi.org/10.15287/afr.2015.355. WOS:000354005500007. (IF = 0.741)

 

 • Cazacu, C., Adamescu, M.C., Ionescu, O., Ionescu, G., Jurj, R., Popa, M., Cazacu, R., Cotovelea, A. 2014. Mapping trends of large and medium size carnivores of conservation interest in Romania. Annals of Forest Research. Vol. 57 (1): 97-107. Doi: 15287/afr.2014.170. http://dx.doi.org/10.15287/afr.2014.170. WOS:000340352300010 (IF = 0.418)

Galerie foto