Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Echipa de cercetare desfășoară activități specifice privind studiul tipologiei, structurii, diversității biologice și a dinamicii ecosistemelor forestiere pentru a îmbunătăți conservarea și gestionarea durabilă a acestora.

Organizare

dr. ing. CS III Radu Gheorghe Raul

Responsabil Echipa de Cercetare (E2)

Domenii de interes: ecologie forestieră, schimbări climatice

Activitate

Obiectivul principal al echipei de cercetare constă în realizarea de cercetări inter și multi- disciplinare asupra ecosistemelor forestiere, acoperind un spectru larg de domenii,  de la științe ale solului și situri forestiere până la ecologie, tipologie, fiziologie, biologie și biodiversitate.

Obiective – Direcții de cercetare

 • cercetari privind tipologia ecosistemelor forestiere;
 • cercetari privind ecologia speciilor forestiere si distributia acestora;
 • cercetari privind biodiversitatea ecosistemelor forestiere;
 • cercetari privind dinamica si structura ecosistemelor forestiere;
 • cercetari de meteorologie si climatologie forestiera si influenta factorilor climatici asupra ecosistemelor forestiere;
 • cercetări privind pădurile cu valoare ridicată de conservare (PVRC), a pădurilor virgine și cvasivirgine;
 • conservarea ecosistemelor forestiere si reconstructia ecologica a ecosistemelor degradate;
 • conservarea și managementul arborilor monumentali din păduri urbane, parcuri, spații verzi.

Resurse umane

Vezi pagina EERTIS

În cadrul echipei de cercetare E2 își desfășoară activitatea 2 CS I, 3 CS II, 5 CS III, 3 CS.

Infrastructură și servicii de cercetare

Vezi pagina EERTIS

Infrastructură de cercetare

 

 • Laborator pentru stabilirea calității solurilor forestiere și a stării de nutriție a arborilor, intercalibrat la nivel internațional, care asigură efectuarea analizelor chimice  și fizice ale probelor de sol și de material foliar, colectate din teren, prin spectrofotometrie cu absorbție atomică, spectrofotometrie de emisie cu plasmă cuplată inductiv-ICP OES, în vederea monitorizării nivelurilor critice ale acestora privind  conținutul de C și N total și de alte micro și macro elemente;
 • Herbarul „Alexandru Beldie” este o colecție indexată în INDEX HERBARIORUM (http://sweetgum.nybg.org/), având codul BUCF alături de alte 17 herbare (locul 11 ca și număr de planșe din cele 18 indexate), ce aparțin instituțiilor de învățământ, de cercetare, muzee și grădini botanice din România.

Servicii de cercetare

 

 • Realizarea de studii de evaluare privind starea resurselor biologice de plante medicinale și aromatice, fructe de pădure și ciuperci comestibile inclusiv trufe, din flora sălbatică (spontană) a fondului forestier;
 • Realizarea de asistență tehnică privind analiza stării fitosanitare a arborilor potențial periculoși din parcuri și zonele verzi cu ajutorul tomografului Arbotom;
 • Realizarea de studii pedostaționale.

Proiecte relevante

 • Contract 162. MMAP: Studiu pentru elaborarea Strategiei naționale privind prevenirea și combaterea deșertificării și degradării terenurilor 2019-2030;

 

 • PN 23090301 „Evaluarea diversității structurale, funcționale și specifice a pădurilor naturale și cvasinaturale pentru protejarea biodiversității în contextul schimbările climatice” din cadrul programului FORCLIMSOC;

 

 • PN 19070505 „Starea de sănătate și conservarea arborilor monumentali din România în condițiile schimbărilor climatice”, în cadrul programului BIOSERV.

Publicații recente

Cărţi

 

 • Vasile D., Enescu R., Scărlătescu V. 2022. Catalogul arborilor monumentali din România și ghidul pentru managementul arborilor monumentali. Ed. Silvică, pp. 314, ISBN 978-606-8020-89-1.

 

 • Davidescu Ș., Zup M., Enescu R., Vasile D., Mărțoiu N., Miriță M., 2023. Pădurile municipiului Brașov: patrimoniu natural, cultural și istoric. Ed. Silvică, pp. 104, ISBN 978-606-8020-96-9.

Capitole din cărți

 

 • Eleni M. Abraham, Paschalina Chatzopoulou, Agnes Geirdal, Apostolos P. Kyriazopoulos, Juozas Labokas, Lilja Magnúsdóttir, Marčeta Milica, Keča Ljiljana, Jolita Radusiene, Maria Stoyanova, Nickola Stoyanov, Vasile D. 2020. The NWFPs from Understory Plants in Europe. In Harald Vacik, Mike Hale, Heinrich Spiecker, Davide Pettenella &Margarida Tomé (Eds.) 2020: Non-Wood Forest Products in Europe, Ecologyand management of mushrooms, tree products, understory plants and animal products, Outcomes of the COST Action FP1203 on European NWFPs, BoD, Norderstedt, ISBN: 978-3-7494-7546-9, 414p.

Articole ISI

 

 • Lucian DINCĂ, Gabriel MURARIU, Cristian Mihai ENESCU, Florin ACHIM, Lucian GEORGESCU, Adrian MURARIU, Voichița TIMIȘ GÂNSAC, Liviu Holonec, 2020: Productivity differences between southern and northern slopes of Southern Carpathians (Romania) for Norway spruce, silver fir, birch and black alder. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 48(2):1070-1084. Revista ISI, IF=1.168.

 

 • Dinca L., Onet A., Samuel A.D., Tognetti R., Uhl E., Bosela M., Gomoryova E., Bielak K., Skrzyszewski J., Hukic E., Zlatanov T., de-Dios-Garcia J., Tonon G., Giammarchi F., Svoboda M., Dobor L., Rolando L., Rauseo J., Pescatore T., Garbini G.L., Visca A., Patrolecco L., Caracciolo A.B., Grenni P., 2021. Microbial soil biodiversity in beech forests of European mountains. Canadian Journal of Forest Research, 51(12): 1833–1845. Revista ISI, factor de impact 1.991. Zona galbena, Forestry, top 25.

 

 • Dincă L.C., Grenni P., Onet C, Onet A, 2022. Fertilization and Soil Microbial Community: A Review. Applied Sciences 12, 1198. Revista ISI, factor de impact 2.679, Zona galbena, Engineering, Multidisciplinary (38).

 

 • Dinca, L.; Marin, M.; Vlad, R.; Murariu, G.; Drasovean, R.; Cretu, R.; Georgescu, L.; Timiș‐Gânsac, V. Which are the Best Site and Stand Conditions for Silver Fir (Abies alba Mill.) Located in the Carpathian Mountains? Diversity 2022, 14, 547. Revista ISI, factor de impact 3.029. Zona galbena.

 

 • Aurelia Onet, Lucian C. Dincă, Paola Grenni, Vasile Laslo, Alin C. Teusdea, Diana L. Vasile, Raluca E. Enescu, Vlad E. Crisan, 2019: Biological indicators for evaluating soil quality improvement in a soil degraded by erosion processes. Journal of Soils and Sediments, 19(5), 2393-2404. Revista ISI, factor de impact 2.627. Zona galbena, Soil Science, top 11.

 

 • Radu Vlad, Cristinel Constandache, Lucian Dincă, Nicu Constantin Tudose, Cristian Gheorghe Sidor, Laurenţiu Popovici, Alexandra Ispravnic, 2019: Influence of climatic, site and stand characteristics on some structural parameters of scots pine (Pinus sylvestris) forests situated on degraded lands from east Romania. Range Management and Agroforestry, 40 (1): 40-48. Revista ISI, factor de impact 0.103.

 

 • Buciumeanu E.C., Murariu G., Dincă L., Vizitiu D.E., Georgescu L. P., 2019: The influence of climatic factors on the main phenological phases of grapevines from Stefanesti Viticultural Center, Romania. Romanian Biotechnological Letters, Volume 24, No. 6, pag. 1055-1060. Revista ISI, factor de impact 0.59.

 

 • Oneț Aurelia, Dincă Lucian*, Teușdea Alin, Crișan Vlad, Bragă Cosmin, Raluca Enescu*, Oneț Cristian, 2019: The influence of fires on the biological activity of forest soils in Vrancea, Romania. Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 18, No. 12, pag. 2643-2654. Revista ISI, factor de impact 1.186.

 

 • Petritan, I.C., Mihăilă, V.V., Yuste, J.C., Bouriaud, O. and Petritan, A.M., 2023. Deadwood density, C stocks and their controlling factors in a beech-silver fir mixed virgin European forest. Forest Ecology and Management, 539, p.121007. (Q1)

 

 • Leuschner, C., Hohnwald, S., Petriţan, A.M. and Walentowski, H., 2023. Vertical temperature and air humidity gradients in beech and oak forests, and the forest interior climate created by beech. Flora, p.152317. (Q2)

 

 • Braga, C.I., Crisan, V.E., Petritan, I.C., Scarlatescu, V., Vasile, D., Lazar, G. and Petritan, A.M., 2023. Short-Term Effects of Anthropogenic Disturbances on Stand Structure, Soil Properties, and Vegetation Diversity in a Former Virgin Mixed Forest. Forests, 14(4), p.742.

 

 • Tudose, N.C., Petritan, I.C., Toiu, F.L., Petritan, A.M. and Marin, M., 2023. Relation between Topography and Gap Characteristics in a Mixed Sessile Oak–Beech Old-Growth Forest. Forests, 14(2), p.188. (Q1)

 

 • Kasper, J., Weigel, R., Walentowski, H., Gröning, A., Petritan, A.M. and Leuschner, C., 2021. Climate warming-induced replacement of mesic beech by thermophilic oak forests will reduce the carbon storage potential in aboveground biomass and soil. Annals of Forest Science, 78, pp.1-34. (Q1)

 

 • Hereş, A.M., Polanco-Martínez, J.M., Petritan, I.C., Petritan, A.M. and Yuste, J.C., 2022. The stationary and non-stationary character of the silver fir, black pine and Scots pine tree-growth-climate relationships. Agricultural and Forest Meteorology, 325, p.109146. (Q1)
 • Dorado-Liñán, I., Ayarzagüena, B., Babst, F., Xu, G., Gil, L., Battipaglia, G., Buras, A., Čada, V., Camarero, J.J., Cavin, L, …Petritan AM., … and Claessens, H., 2022. Jet stream position explains regional anomalies in European beech forest productivity and tree growth. Nature communications, 13(1), pp.1-10. (Q1)

 

 • 16. Martinez del Castillo, E., Zang, C.S., Buras, A., Hacket-Pain, A., Esper, J., Serrano-Notivoli, R., Hartl, C., Weigel, R., Klesse, S., …Petritan AM, …, Resco de Dios, V. and Scharnweber, T., 2022. Climate-change-driven growth decline of European beech forests. Communications biology, 5(1), pp.1-9. (Q1)

 

 • Kasper, J., Leuschner, C., Walentowski, H., Petritan, A.M. and Weigel, R., 2022. Winners and losers of climate warming: Declining growth in Fagus and Tilia vs. stable growth in three Quercus species in the natural beech–oak forest ecotone (western Romania). Forest Ecology and Management, 506, p.119892. (Q1)

 

 • Annighöfer, P., Mund, M., Seidel, D., Ammer, C., Ameztegui, A., Balandier, P., Bebre, I., Coll, L., Collet, C., Hamm, T. and Huth, F., …Petritan AM, 2022. Examination of aboveground attributes to predict belowground biomass of young trees. Forest Ecology and Management, 505, p.119942. (Q1)

 

 • Kasper, J., Weigel, R., Walentowski, H., Gröning, A., Petritan, A.M. and Leuschner, C., 2021. Climate warming-induced replacement of mesic beech by thermophilic oak forests will reduce the carbon storage potential in aboveground biomass and soil. Annals of Forest Science, 78(4), pp.1-34. (Q1)

 

 • Budeanu, M., Apostol, E.N., Besliu, E., Crișan, V.E. and Petritan, A.M., 2021. Phenotypic Variability and Differences in the Drought Response of Norway Spruce Pendula and Pyramidalis Half-Sib Families. Forests, 12(7), p.947. (Q1)

 

 • Hereș, A.M., Bragă, C., Petritan, A.M., Petritan, I.C. and Curiel Yuste, J., 2021. Spatial variability of soil respiration (Rs) and its controls are subjected to strong seasonality in an even‐aged European beech (Fagus sylvatica L.) stand. European Journal of Soil Science, 72(5), pp.1988-2005. (Q2)

 

 • Petritan, A.M., Petritan, I.C., Hevia, A., Walentowski, H., Bouriaud, O. and Sánchez-Salguero, R., 2021. Climate warming predispose sessile oak forests to drought-induced tree mortality regardless of management legacies. Forest Ecology and Management, 491, p.119097. (Q1)

 

 • Hai, N.H., Erfanifard, Y., Bui, V.B., Mai, T.H., Petritan, A.M. and Petritan, I.C., 2021. Topographic effects on the spatial species associations in diverse heterogeneous tropical evergreen forests. Sustainability, 13(5), p.2468. (Q2)

 

 • Öder, V., Petritan, A.M., Schellenberg, J., Bergmeier, E. and Walentowski, H., 2021. Patterns and drivers of deadwood quantity and variation in mid-latitude deciduous forests. Forest Ecology and Management, 487, p.118977. (Q1)

 

 • Hereş, A.M., Petritan, I.C., Bigler, C., Curtu, A.L., Petrea, Ş., Petritan, A.M., Polanco-Martínez, J.M., Rigling, A. and Yuste, J.C., 2021. Legacies of past forest management determine current responses to severe drought events of conifer species in the Romanian Carpathians. Science of The Total Environment, 751, p.141851. (Q1)

 

 • Hai, N.H., Tan, N.T., Bao, T.Q., Petritan, A.M., Mai, T.H., Hien, C.T.T., Anh, P.T., Hung, V.T. and Petritan, I.C., 2020. Changes in community composition of tropical evergreen forests during succession in Ta Dung National Park, Central Highlands of Vietnam. Forests,

Articole BDI

 

 • Vasile D., Scărlătescu V., Enescu R., Crișan V., Vechiu E. 2019. The monumental trees from the forest habitats and non forest habitats from the central part of Romania. 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019. Conference proceedings, Volume 19, Water resources. Forest, Marine and Ocean ecosystems, Issue 3.2. Soils, Forest Ecosystems. pag. 775-782. ISBN: 978-619-7408-82-9, ISSN: 1314-2704.

 

 • Vasile D., Enescu R., Vechiu E., Crișan V., Scărlătescu V. 2020.The monumental yew trees from Romania country. 20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020. Conference proceedings. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Issue 3.1. Forest Ecosystem. pag. 749-756. ISBN: 978-619-7603-08-8, ISSN: 1314-2704

 

 • Vasile D., Enescu R., Vechiu E., Coman S., Scărlătescu V.2020. The inventory of the monumental trees from Brașov county. Revista de Silvicultură și Cinegetică nr.46, pp.70-76.

 

 • Vasile D., Enescu R., Scărlătescu V., Vechiu E., Crișan V. 2020. Specimens of Sequoiadenderom giganteum from Romania. Revista de Silvicultură și Cinegetică nr.47, pp72-76.

 

 • Diana Vasile, Raluca Enescu, Emilia Vechiu, Gruiță Ienășoiu, Cristian Cătălin, Șerban Davidescu, Mihai Zup, Dan Olteanu.2021. Evaluarea și monitorizarea biodiversității la nivelul păturii erbacee în pădurile administrate de RPLP Kronstadt. Revista de Silvicultură și Cinegetică nr.48, pp-.

 

 • Virgil Scărlătescu, Diana Vasile.2021. Răspândirea aninului alb Alnus incana L. în bazinul hidrografic al râului Argeș. Revista de Silvicultură și Cinegetică nr.48, pp-.

 

 • Enescu R. , Vasile D., Dincă L. 2021. Species of Alnus Genus from the curvature Carpathians. International Journal of Advance and Innovative Research. Volume 8, Issue 4 (V): 288-292.ISSN: 2394 – 7780.

 

 

 • Enescu R., Vasile D., Dincă L., 2021. Old forests from Apuseni Mountains. Analele Universității din Craiova, seria Biologie, Horticultură, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Ingineria Mediului, 26(62): 233-238.

 

 • Vasile D., Enescu R., Dincă M., 2021. Crataegus genus: preserved plants. Analele Universităţii din Craiova, seria Agricultură – Montanologie – Cadastru, Vol. 51(2), pag. 120-127.

 

 

 

 • Vasile D., Enescu R., Scărlătescu V., Dumitru-Dobre C. 2021. Inventory of the monumental sweetchestnut (Castanea sativa Mill.) din România. Revista de Silvicultură și Cinegetică nr.49, pp.85.

 

 

 

 

 • Vasile D., Simona Coman, Aurora Coca, Raluca Enescu, Virgil Scărlătescu.2022. Exemplare monumentale de Ginkgo biloba de pe teritoriul României. Revista de Silvicultură și Cinegetică nr.50, pp. 97-102.

Galerie foto