Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Asigurarea modului de gestionare a fondului forestier proprietate publică a statului administrat de RNP Romsilva, cu respectarea regimului silvic.

Obiective

 • studiul stațiunii și al vegetatiei forestiere;
 • stabilirea obiectivelor social-economice și ecologice ale pădurilor;
 • stabilirea țelurilor de gospodărire definite prin caracteristicile structurale ale arboretelor;
 • stabilirea posibilității pădurilor și elaborarea planurilor de recoltare și cultură;
 • apropierea structurii fondului de producție real de o structură model corespunzătoare funcțiilor atribuite arboretelor. Această apropiere se face treptat, de la o amenajare la alta, analizându-se, la expirarea perioadei de aplicare a amenajamentului, influența măsurilor propuse arboretelor;
 • asigurarea recoltării cu continuitate a produselor principale precum și conducerea și dezvoltarea corespunzătoare a arboretelor prin executarea lucrărilor de îngrijire aferente;
 • fundamentarea deciziilor în ceea ce privește gospodărirea pădurilor;
 • gestionarea sustenabilă a patrimoniului forestier și a elementelor conexe (pepiniere, rețeaua de drumuri autoforestiere, lucrări de împaduriri);
 • menținerea și îmbunătățirea stării habitatelor din ariile naturale protejate prin implementarea măsurilor de gospodărire a arboretelor prevăzute în Planurile de management ale ariilor naturale protejate.

Resurse

Resurse Umane

 

În cadrul activității de dezvoltare tehnologică, numărul total de specialiști este 214  dintre care 2 doctori în silvicultură; 171 cu studii superioare, în cadrul a 8 subunități ale INCDS  (Centrala INCDS, SCDEP Braşov, SCDEP Timișoara, SCDEP Bistrița, SCDEP Oradea, SCDEP Pitesti, SCDEP Campulung Moldovenesc, SCDEP Craiova).

Resurse Materiale

 

Pentru desfăşurarea lucrărilor de dezvoltare tehnologică și obținerea rezultatelor scontate, INCDS „Marin Dracea” dispune de  infrastructură modernă specifică activităților de dezvoltare tehnologică.

 

Echipamentele disponibile pentru culegerea datelor de teren și prelucrarea acestora sunt moderne, specializate şi conforme standardelor. Se menţionează aici:

  • computere de birou și de teren;
  • Vertex-uri, clupe, hipsometre, telemetre;
  • echipamente GPS Trimble  de înaltă precizie și softurile aferente;
  • echipamente GPS Garmin și softurile aferente;
  • softuri GIS, extensii  ale acestora pentru ESRI ArcGIS;
  • periferice (scannere cartografice, plottere cartografice, imprimante, copiatoare etc);
  • autoturisme de teren.

Servicii de dezvoltare

Transfer de tehnologie  pentru:

 

 • corectarea torenților;
 • perdele forestiere de protecție;
 • reconstrucție ecologică;
 • drumuri forestiere;
 • evaluări pedo-staționale.

Proiecte relevante

 

 • Amenajamente silvice pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP Romsilva;

 

 • Studii de mediu pentru evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale amenajamentelor silvice (studii de evaluare adecvată și rapoarte de mediu);

 

 • Lucrări de utilizare a tehnicilor GIS la elaborarea amenajamentelor silvice;

 

 • Calculul pierderilor de venit și a costurilor suplimentare înregistrate de deținătorii de păduri ca urmare a aplicării voluntare de măsuri de silvomediu, 2014;

 

 • Elaborarea versiunii AS2007- Amenajamente silvice a produsului informatic utilizat în amenajarea pădurilor;

 

 • Studiul pentru accesibilizarea fondului forestier national, 2006;

 

 • Studiul pentru elaborarea metodologiei și calcularea plăților Natura 2000 din zonele forestiere din ariile naturale protejate, conform restricțiilor din planurile de management;

 

 • Elaborarea studiilor pentru stabilirea costurilor standard care vor face obiectul intervențiilor privind plățile de silvo-mediu, împădurirea terenurilor agricole și pentru înființarea perdelelor de protecție naturale cu lățime mică pentru culturile agricole la nivelul fermelor, inclusiv pentru plantațiile pomicole și viticultură, în baza art. 65, respectiv art. 68, din propunerea de Regulament privind planurile strategice PAC 2021-2027.

Galerie foto