Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Aplicarea tehnologiilor GIS și a fotogrammetriei digitale cu precizie ridicată în amenajarea pădurilor și managementul fondului forestier, inclusiv în alte domenii de interes silvic.

Obiective

 • realizarea bazelor de date GIS;
 • actualizarea bazelor de date GIS existente;
 • obținerea unor produse cartografice de dată recentă cu precizie ridicată;
 • cartografierea fondului forestier cu ajutorul datelor obținute utilizând UAV;
 • obținerea modelului digital al terenului;
 • obținerea modelului digital al suprafețelor (DSM) de dată recentă;
 • realizare de zboruri tematice în condiții dificile cu sisteme UAV echipate cu diverși senzori.

Resurse

Resurse Umane

 

În cadrul acestei activități de dezvoltare tehnologică, numărul total de specialiști este 26 dintre care: 1 doctor în silvicultură; 16 cu studii superioare și 7 cu studii medii, în cadrul Centralei INCDS și a 2 subunități ale INCDS (SCDEP Braşov și SCDEP Pitești).

Resurse Materiale

 

Pentru desfăşurarea lucrărilor de dezvoltare tehnologică și obținerea rezultatelor scontate, INCDS „Marin Drăcea” dispune de infrastructură modernă specifică dezvoltării tehnologice.

 

Echipamentele disponibile pentru culegerea datelor de teren și prelucrarea acestora sunt moderne, specializate şi conforme standardelor. Se menţioneaza aici:

 • computere de birou și de teren;
 • drone (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) cu senzori RGB, multispectral și RTK;
 • echipamente GPS clasă topografică și softurile aferente;
 • soft de prelucrare a imaginilor – Pix4Dmapper Pro;
 • softuri GIS, extensii  ale acestora ESRI ArcGIS, soluții open source – QGIS, etc;
 • echipamente periferice (scannere și plottere cartografice, imprimante, copiatoare etc.);
 • autoturisme de teren.

Servicii de dezvoltare

Transfer de tehnologie și de date pentru:

 

 • amenajarea pădurilor;
 • cadastru forestier;
 • corectarea torenților;
 • perdele forestiere de protecție;
 • reconstrucție ecologică;
 • proiectare de drumuri forestiere;
 • evaluări pedo-staționale;
 • protecția pădurilor;
 • lucrări de îngrijire, exploatare și regenerare;
 • evaluarea zonelor calamitate;
 • realizarea de servicii specifice lucrărilor cadastrale (documentaţii cadastrale de înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, dezmembrări/comasări, reconstituirea limitelor de proprietate, consultanţă de specialitate);
 • realizarea de servicii specifice lucrărilor inginerești (ridicări topografice, relevee clădiri, profile longitudinale și transversale, trasări).

Proiecte relevante

 

 • Utilizarea fotogrammetriei digitale în silvicultură: obtinerea ortofotoplanurilor, a planurilor topografice de bază la scara 1:5000 și a modelului digital al terenului;

 

 • Utilizarea tehnicilor GIS la elaborarea amenajamentelor silvice;

 

 • Lucrări de utilizare a tehnicilor GIS la elaborarea amenajamentelor silvice;

 

 • Studiu privind standardizarea de baze de date pentru platforma ArcGIS;

 

 • Instruirea personalullui  în utilizarea tehnicilor GIS, GPS; produselor cartografice și fotogrametrice în silvicultură.

Galerie foto