Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Domeniu: Protecția mediului și managementul riscurilor
Contract: 606/09.07.2021
Durata proiectului: iulie 2021 – decembrie 2023
Buget: 48.207.367,34 LEI

 

IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNE PENTRU CONSERVAREA POPULAȚIEI DE URS BRUN DIN ROMÂNIA

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020) – COD SMIS 136899

 

 

 

Echipa de implementare

Drd. ing. Ion Mirea

Responsabil Proiect (INCDS)

Mihaela Nicoleta Măhălean

Manager Proiect (MMAP)

Obiectivul Specific

 

 

 

Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate

 

 • Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate

Obiective și Activități

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI este menținerea pe termen lung a stării de conservare favorabile a populației de urs brun din România.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 • Determinarea mărimii populației și stabilirea numărului de indivizi la nivel național, regional, județean și local realizate  prin studii genetice;

Activitatea 1. Monitorizarea și estimarea genetică a populației de urs brun

 

 • Reducerea conflictelor om-urs prin achiziționarea și instalarea unor sisteme de protecție a animalelor domestice, culturilor agricole și bunurilor materiale;

Activitatea 2. Achiziționarea și instalarea unor sisteme de protecție a animalelor domestice, a culturilor agricole și a bunurilor materiale

 

 • Înființarea unui complex pentru creșterea, îngrijirea, rabilitarea și protecția speciei urs brun;

Activitatea 3. Înființarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția speciei ursului brun

 

 • Îmbunătățirea managementului conservativ și instituțional al speciei urs brun în vederea menținerii efectivului optim și creșterii capacității de soluționare a confilctelor om-urs;

Activitatea 4. Determinarea zonelor de management al populației de urs brun la nivel național în vederea asigurării efectivului optim al populației de urs brun.

Activitatea 5. Îmbunătățirea capacității instituționale a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

 

 • Creșterea gradului de educare, informare, comunicare și conștientizare cu privire la ecologia și managementul speciei urs brun.

Activitatea 6. Organizarea unei campanii de informare și conștientizarea publicului larg cu privire la conservarea populației de urs brun.

 

 

 

 

 

Rezultate

 • o metodologie și un set de instrucțiuni de prelevare a probelor;
 • o aplicație compatibilă Android și Iphone pentru colectare informații probe genetice (denumită GenUrs) și un ghid de colectare probe genetice compatibil cu aplicația;
 • un clip video de prezentare a metodologiei și a instrucțiunilor;
 • 400 de persoane instruite cu ajutorul clipului video de prezentare a metodologiei și instrucțiunilor de prelevare a probelor genetice;
 • un studiu privind analiza probelor genetice, stabilirea numărului minim de indivizi la nivel național, a diversității genetice și a structurii populaționale;
 • un Plan de monitorizare genetică pe termen lung a populației de urs brun;
 • 1140 de garduri electrice predate în custodie gestionarilor și montate în teren pentru
 • protecția animalelor domestice, a culturilor agricole, a bunurilor materiale si a siguranței populației locale protecția animalelor domestice, a culturilor agricole, a bunurilor materiale si a siguranței populației locale;
 • 1 raport de monitorizare a eficienței gardurilor electrice bazat pe informațiile colectate de la specialiștii din teren și pe rezultatul monitorizării cu sistemele de monitorizare foto/video instalate în fondurile cinegetice;
 • act normativ privind zonarea managementului speciei urs brun în România;
 • 1 studiu științific la nivel național privind zonarea managementului speciei urs brun în România;
 • realizarea unei infrastructuri pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun;
 • 1 film documentar de maxim 30 min, 1 difuzare și o reluare la o televiziune publică națională și 1 difuzare la minim 4 stații publice locale a filmului;
 • 2 spoturi radio, 1 difuzare/zi/post național radio/spot pe o perioada de 18 luni;
 • 5 filme scurte de 120 secunde, 2 difuzări / film scurt la o televiziune publică națională, 4 stații publice locale și 5 televiziuni private locale;
 • 2 conferințe de presă privind campania media organizate (cu participarea jurnaliștilor specializați zona agro/ social/ ONG/ mediu/ cinegetica/ publicații specializate)
 • 1 portal și 1 pagină de socializare pentru diseminarea informațiilor legate de desfășurarea și rezultatele proiectului și implicarea directă a grupurilor țintă;
 • minim 10 articole de presă publicate lunar în presa națională și locală;
 • 1 studiu comparativ privind evoluția gradului de informare și conștientizare al grupurilor țintă datorate campaniei și activităților de informare.

Institutul Național de cercetare- Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea”

SCDEP Brașov

Adresa sediu Strada Cloșca nr. 10, Brașov
Email: ipa@icas.ro

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Adresa sediu: Bvd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti
Email: ursulbrunsinoi@mmediu.ro