Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Domeniu: BIOECONOMIE
Contract: 26N/2018
Durata proiectului: 16.03.2018-10.12.2018
Buget: 19.238.994 lei

Director de Program

CS I dr. ing. Ovidiu Badea

Scopul și Obiectivul general al Programului

Programul a avut drept scop  asigurarea pe baze ştiinţifice a creşterii, capacităţii, calităţii şi competitivităţii cercetării – dezvoltării şi experimentării pentru dezvoltarea durabilă a sectorului forestier și creşterea competitivităţii economice a acestuia. În acest context, cercetarea românească în domeniul forestier va contribui în mod hotărâtor la asigurarea biodiversității pădurilor și a unei gestionări durabile a acestora pentru generarea de resurse şi servicii.

 

Programul a avut un caracter multi- și transdisciplinar integrator și a cuprins activități de cercetare aplicativă, fundamentală, industrială şi de dezvoltare experimentală, neabordate până în prezent în programe sectoriale.

Obiectivul fundamental al programului a constat în “Contribuția cercetării–dezvoltării și inovării în silvicultură pentru gesionarea durabilă a pădurilor în contextul modificărilor socio-economice și de mediu”.