Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Domeniu: Agricultura, siguranta si securitate alimentara
Contract: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0695
Durata proiectului: 2014-2017
Buget: 1.612.572 LEI

Director de proiect

CS I dr. ing. Georgeta Mihai

Descrierea proiectului

Cercetarile din ultimele decenii au pus în evidenta o modificare evidenta a climatului la nivel global, ce nu poate ramane fara efecte asupra ecosistemelor forestiere. Desi exista un mare grad de incertitudine cu privire la influenta schimbarilor climatice este totusi unanim acceptat faptul ca ecosistemele montane vor fi cele mai vulnerabile. Potentialul real de adaptare depinde, insa, de existenta unei diversitati genetice largi in populatiile de arbori, respectiv de variatia genetica adaptiva. Diversitatea genetica ofera garantia ca speciile forestiere pot supravietui, se pot adapta si pot evolua sub actiunea conditiilor de mediu in schimbare.

 

In consencinta, evaluarea potentialului genetic adaptiv al speciilor autohtone din tara noastra este esentiala pentru cresterea productivitatii si stabilitatii padurii in contextul schimbarilor climatice. Alegerea speciilor dar mai ales a provenienţelor/genotipurilor cu plasticitate ridicata este recunoscută ca una dintre masurile strategice care trebuie luate. Transferul materialelor forestiere de reproducere cu capacitate mare de adaptate sau “migrarea asistată” este, de asemenea, considerata una dintre masurile care poate sa faciliteze adaptarea speciilor forestiere la schimbarile climatice si sa maximizeze productivitatea padurilor.

Obiective și activități

Obiectivul general al proiectului este evaluarea potentialului genetic adaptiv al molidului, bradului si pinului silvestru, cele mai importante specii de rasinoase din Romania, sub aspect economic si ecologic, in contextul schimbarilor climatice.

 

Obiectivele specifice:

 

 • Identificarea și caracterizarea factorilor climatici care exercita o puternica presiune de selectie asupra populatiilor de molid, brad si pin silvestru;
 • Evaluarea structurii genetice a populatiilor marginale și din optimul de vegetatie folosind markeri moleculari și corelarea lor cu masurile silviculturale de gestionare a padurilor;
 • Evaluarea variatiei genetice adaptive a caracterelor de crestere și a unor caractere fenologice;
 • Evaluarea  plasticitatii fenotipice și selectia  populațiilor/genotipurilor cu adaptabilitate ridicata;
 • Evaluarea gradului de risc posibil pentru speciile studiate prin dezvoltarea unor modele genetico-ecologice de predictie, asociate cu  schimbarile climatice;
 • Evaluarea impactului managementului forestier asupra diversitatii genetice si capacitatii de adaptare a populatiilor de arbori, la schimbarile climatice;

Activități și rezultate preconizate

 

WP1: Identificarea factorilor climatici si influenta lor asupra cresterii și adaptarii  populatiilor de molid, brad si pin silvestru

 

WP2: Variatia și controlul genetic al caracterelor fenologice  si al caracterelor de creștere

 

WP3: Evaluarea structurii genetice spatiale a populatiilor de arbori cu ajutorul markerilor moleculari

 

WP4: Elaborarea modelului de impact si evaluarea  riscului pentru speciile studiate atat in conditiile climatice actuale cat si pentru scenariile climatice viitoare

 

WP5: Analiza vulnerabilitatii ecosistemelor forestiere la efectele schimbarilor climatice si identificarea unor măsuri concrete de adaptare

 

Parteneri

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA „MARIN DRACEA”  – Coordonator proiect

Voluntari, B-dul Eroilor, nr. 128, judetul Ilfov, 0771910
Tel: 021 3503238, 021 3503244
Fax: 021 3503245
e-mail: icas@icas.ro
www.icas.ro
DIRECTOR PROIECT: dr.ing. Georgeta MIHAI,
genetica@icas.ro, gmihai_2008@yahoo.com

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA  – P1

Bucuresti, Str. Petricani, nr. 9A, sectorul 2, 023841
Tel: 021 3171005
Fax: 021 3168428
e-mail: rnp@rosilva.ro
www.rosilva.ro
RESPONSABIL PROIECT: dr.ing. Mihai Liviu DAIA, mihai.daia@rnp.rosilva.ro

UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” Brasov – P2

Brasov, B-dul Eroilor nr. 2, 500036
Tel: 0268 418600
Fax: 0268 410525
e-mail: rector@unitbv.ro
www.unitbv.ro
RESPONSABIL PROIECT: prof.dr.ing. Neculae SOFLETEA, nic.sofletea@unitbv.ro

ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE R.A. – P3

Bucuresti, Sos.Bucuresti-Ploiesti, nr.97, sector 1, 013686
Tel: 021 3183240
Fax: 021 3163143
e-mail: contracte@meteoromania.ro
www.meteoromania.ro
RESPONSABIL PROIECT: dr.ing. Marius BARSAN, marius.birsan@gmail.com

Rapoarte de activitate și rezultate obținute

Etapa I

Studiul influentei factorilor climatici asupra caracterelor de crestere si adaptare in suprafetele experimentale cu proveniente de molid, brad si pin silvestru.

Rezultate obtinute:

 • constituirea bazei de date biometrice, geografice si climatice pentru experimentele de lunga durata cu proveniente si descendente de molid, brad si pin silvestru, instalate in Romania;
 • evidenţierea principalilor factori de influenţă asupra caracterelor studiate,
 • evaluarea variatiei adaptive locale si la nivelul arealului speciilor;
 • calcularea parametrilor climatici la nivelul arealului de distributie a speciilor studiate in Romania, pentru perioada 1961 – 2013.

Etapa II

Studiul variatiei genetice a caracterelor cantitative și fenologice in experimentele cu proveniente de brad, molid și pin silvestru.

 

Rezultate obtinute:

 • evaluarea magnitudinii variației genetice adaptive la nivel intrapopulațional, interpopulațional si pe  regiuni de proveniență;
 • determinarea parametrilor genetici ai potențialului real de adaptare;
 • evaluarea adaptării locale în testele genetice;
 • instalarea unor noi culturi experimentale cu descendente de brad in conditii stationale diferite, in cadrul ocoalelor silvice Campina, Comandau si Fancel.

Etapa III

Evaluarea structurii genetice a populatiilor de brad, molid și pin silvestru.

 

Rezultate obtinute:

 • evaluarea diversității genetice în populații naturale și artificiale;
 • analiza structurilor genetice spațiale prin evaluări inter și intrapopulaționale;
 • cunoașterea specificității genetice a unor populații analizate, de interes pentru viitor;
 • evidenţierea populațiile vulnerabile sub aspectul îngustării diversității genetice.

Populații testate și suprafețe experimentale de lungă durată pentru molid

Populații testate și suprafețe experimentale de lungă durată pentru brad

Etapa IV

 • determinarea parametrilor genetici inter şi intrapopulaţionali pentru populatiile de brad, molid si pin silvestru (continuare);
 • determinarea structurilor genetice spatiale pentru speciile analizate (continuare);
 • determinarea funcţiilor de transfer pentru speciile studiate;
 • elaborarea modelelor genetico – ecologice de impact şi a hărţilor de predicţie;
 • identificarea regiunilor si a populațiilor vulnerabile in conditiile schimbarilor climatice, corespunzator scenariilor analizate;
 • identificarea populatiilor valoroase sub aspectul diversitatii genetice si cu plasticitate fenotipica ridicata;
 • evaluarea impactului managementului forestier asupra diversitatii genetice si capacitatii populatiilor de adaptare la schimbarile climatice;
 • elaborarea unor indrumari si recomandari tehnice pentru productie.

Recomandări tehnice

  1. 1. Având în vedere creşterea temperaturii medii anuale cu 7,3 % la nivelul arealului bradului şi respectiv cu 8,9 % la nivelul arealului molidului, concomitent cu scăderea precipitaţiilor, variabilitatea genetică mare existenta între provenineţele studiate, între regiunile de provenienţă şi în interiorul regiunilor de provenienţă A1 şi A2 se recomanda revizuirea actualelor regiuni de provenienţă aprobate prin OM nr.617bis/1.09.2010 si a regulilor de transfer.
  1. 2. Populaţiile de molid, brad şi pin silvestru care prezinta diversitate genetica si plasticitate fenotipică ridicata se recomandă a fii constituite ca materiale de bază pentru producerea materialelor forestiere de reproducere.
  1. 3. Recoltarea semințelor din arboretele – surse de seminte se va face de la arbori seminceri situați la o distanță de cel puțin 50 m unii de alții.
  1. 4. Materialul forestier de reproducere utilizat la instalarea de culturi forestiere trebuie sa provina din loturi de semințe recoltate dintr-un număr suficient de mare de arbori sursă (cel putin 30 de arbori plus).
  1. 5. Constituirea populaţiilor naturale de molid, brad si pin silvestru, cu un nivel ridicat de diversitate genetica, ca resurse genetice „in situˮ.
  1. 6. Identificarea de noi resurse genetice în regiunile afectate de diversi factori perturbatori sau în care există riscul de alterare a structurii genetice prin introducerea de materiale forestiere de reproducere cu origine necunoscută.