Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Domeniu: BIOECONOMIE
Contract: 12N/2023
Durata proiectului: 2023 – 2026
Buget: 205.021.138 lei

Director de Program

CS I dr. ing. Ovidiu Badea

Scopul Programului

Scopul Programului nucleu FORCLIMSOC este de a contribui la implementarea Planului strategic de dezvoltare instituțională a INCDS „Marin Drăcea” pentru perioada 2023-2027, elaborat în raport cu  prioritățile, țintele și obiectivele Strategiei de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă (SNCISI) 2022- 2027, prin asigurarea, pe baze științifice, a creșterii capacității, calității și competitivității cercetării – dezvoltării și inovării în domeniul forestier și găsirea de soluții pentru adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora, respectiv la provocările societale actuale, cu impact asupra calității vieții oamenilor.

Obiectivele Programului FORCLIMSOC

Pornind de la scopul Programului nucleu FORCLIMSOC de a contribui la implementarea Planului strategic de dezvoltare instituțională al INCDS Marin Drăcea pentru perioada 2023-2027, obiectivele acestuia, corelate cu cele ale SNCISI pentru perioada 2022-2027 și în complementaritate cu ale altor strategii sectoriale și programe de cercetare naționale, europene și internaționale (PNCDI IV, Planurile sectoriale, POCIDIF, POR, Orizont Europa, Programele ERA – Net, Life+, SEE etc.) au fost stabilite ținând cont de tematica orientată și diversificată a Institutului, în raport cu prioritățile sectorului forestier și de mediu în condițiile schimbărilor climatice și provocările societale actuale, a căror realizare să fie posibilă prin atingerea în totalitate a obiectivelor proiectelor componente ale Programului.

Obiectivele Programului nucleu FORCLIMSOC propuse vor fi realizate prin implementarea proiectelor componente ale acestuia, specifice fiecărui obiectiv și  se referă la:

 

O1. Evaluarea acțiunii  factorilor climatici, a poluării atmosferice și a dăunătorilor și agenților patogeni asupra stării ecosistemelor forestiere.

O2. Asigurarea gestionării durabile a pădurilor și a altor categorii de vegetație forestieră și contribuția acestora la atenuarea efectelor schimbărilor climatice și ale altor factori de stres.

O3. Ameliorarea și conservarea diversității genetice a pădurilor, a faunei cinegetice  și a  biodiversității acestora.