Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Contract: SIPOCA 395 (cod SMIS: 116294)
Durata proiectului: 2018-2022
Buget: 3.000.712,56LEI

Director Proiect INCDS

CS I dr. ing. Ovidiu Badea

Obiective

 

Obiectivul general îl constituie implementarea şi dezvoltarea de sisteme şi standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul apelor şi pădurilor, aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în Ministerul Apelor şi Pădurilor pentru sistematizarea şi simplificarea legislaţiei din domeniul apelor şi realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri în domeniul silviculturii.

Obiective specifice se referă la elaborarea de:

 

 • studii specifice pentru actualizarea sistemului existent de norme tehnice în silvicultură;
 • regulamentele de pază a fondului forestier la nivel național, de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate și privind trasabilitatea lemnului;

Activitățile proiectului

Realizarea unor proceduri simplificate destinate agenților economici pentru reducerea birocrației în domeniul silviculturii.

 

Subactivități: 

 

 • elaborarea studiilor de fundamentare a procedurilor simplificate și a unor regulamente existente destinate agenților economici pentru reducerea birocrației în domeniul silviculturii;
 • elaborarea procedurilor simplificate și a unor regulamente destinate agenților economici pentru reducerea birocrației în domeniul silviculturii.

Rezultate

Proceduri simplificate destinate agenților economici pentru reducerea birocrației în domeniul silviculturii, elaborate în cadrul proiectului:

 • procedura privind paza fondului forestier național;
 • procedura privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate;
 • procedura privind îngrijirea și conducerea arboretelor;
 • procedura privind alegerea și aplicarea tratamentelor;
 • procedura privind evaluarea masei lemnoase destinată comercializării;
 • procedura privind amenajarea pădurilor;
 • procedura privind apărarea pădurilor împotriva incendiilor;
 • procedura privind regenerarea pădurilor și control anual al regenerărilor;
 • procedura privind protecția pădurilor;
 • procedura privind trasabilitatea lemnului și a materialelor lemnoase;
 • procedura privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică