Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Domeniu: SILVICULTURĂ
Contract:46 N / 2009
Durata proiectului: 2009 – 2015
Buget: 52 115 474 lei

Director de Program

CS I dr. ing. Ovidiu Badea

Scopul Programului

Prin realizarea programului nucleu ”Gestionarea durabilă a ecosistemelor forestiere în contextul modificărilor globale de mediu” – GEDEFOR s-a urmărit fundamentarea măsurilor de gestionare  durabilă a pădurilor, pe baza cunoaşterii şi evaluării efectelor modificărilor globale de mediu asupra ecosistemelor forestiere, în vederea conservării şi ameliorării biodiversităţii şi a potenţialului productiv şi protectiv al pădurilor.

Obiectivele Programului GEDEFOR

Programul nucleu ”Gestionarea durabilă a ecosistemelor forestiere în contextul modificărilor globale de mediu”- GEDEFOR a avut un  caracter multidisciplinar şi integrator, implicand activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică neabordate în programe sectoriale.

 

Obiectivele principale propuse au fost:

 

  • i). Producţia şi managementul durabil ale resurselor forestiere. Evaluarea şi analiza efectelor modificărilor de mediu şi a condiţiilor social economice asupra ecosistemelor forestiere şi fundamentarea măsurilor de atenuare a acestora.

 

  • ii). Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii pădurilor şi a potenţialului lor productiv, protectiv şi peisagistic.

 

  • iii). Fundamentarea şi promovarea de sisteme agrosilvice, culturi speciale pentru biomasă/energie şi alte produse nelemnoase. Creşterea contribuţiei sectorului forestier la dezvoltarea rurală şi la protecţia mediului.