Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Domeniu: BIOECONOMIE
Contract: 32N/2016
Durata proiectului: 2016 – 2017
Buget: 27.665.851 lei

Director de Program

CS I dr. ing. Ovidiu Badea

Scopul și Obiectivul general al Programului

Programul a avut drept scop creșterea competitivității economice a sectorului forestier și a calității vieții de a contribui esențial la dezvoltarea de produse noi  și servicii de  înaltă calitate pentru o cerere diversificată și o creștere a nevoilor societății bazată pe o sursă de materie primă regenerabilă. În acest context, cercetarea românească în domeniul forestier va contribui în mod hotărâtor la asigurarea stabilității, biodiversității și creșterii funcționalității  pădurilor pentru generarea de resurse și servicii.

 

Programul a avut un caracter multi- și transdisciplinar integrator și a cuprins activități de cercetare fundamentală, industrială şi de dezvoltare experimentală, neabordate până în prezent în programe sectoriale.

Obiectivul fundamental al programului a constat în ,,Creșterea capacității și competitivității cercetării – dezvoltării în silvicultură pentru gestionarea durabilă a pădurilor și creșterea calității vieții”.