Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Domeniu: Dezvoltare instituțională
Contract: ANELIS PLUS SMIS 102839
Durata proiectului: 18.07.2017 – 17.07.2022
Buget: 248.988.000 lei

Asigurarea accesului electronic naţional la literatura științifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație din România ANELIS PLUS

Scopul principal al proiectului este de a oferi acces electronic la informații științifice și resurse de documentare pentru comunitatea științifică și academică românească și de a dezvolta metode specifice în vederea susținerii activității de cercetare și promovare a rezultatelor cercetării.

Grupul țintă acoperă specialiști aparținând tuturor celor șase domenii științifice menționate în ENEC – cca. 150.000 de utilizatori.

Obiective

  • Asigurarea accesului la resursele electronice de informare documentare prin achiziţia de baze de date / platforme fulltext şi baze de date bibliografice și bibliometrice.
  • Crearea unui campus virtual, pentru a permite comunității științifice și educaționale românești accesulonline la resurse și la depozitul național de documente (national repository) care va fi dezvoltat în cadrul Proiectului, atât prin achiziția de arhive, cât și prin contribuția cu publicații științifice ale comunității academice din România.
  • Promovarea, la nivel național, a inițiativei de dezvoltare a unui sistem de acces liber (open access) la publicațiile științifice; crearea legăturilor cu platforma editorială românească SCIPIO și cu depozitele instituționale open access găzduite de universitățile și bibliotecile din România.
  • Asigurarea accesului mobil atât la publicaţii şi baze de date internaționale online, cât şi la depozitul naţional de documente.

Ca urmare a activităților efectuate în cadrul proiectului AnelisPlus finanțat de către UEFISCDI și prin contribuția instituțiilor membre ale Asociației AnelisPlus, în perioada 2013-2015, accesul comunității științifice a instituțiilor membre din România la publicații din editurile și bazele de date internaționale în scopul documentării științifice și tehnice se poate realiza astfel:

  1. on-line, pe baza abonamentelor anuale achiziționate de la furnizori de servicii de acces la edituri,  colecții de reviste sau baze de date, precum și
  2. dintr-un depozit național constituit pe baza arhivelor și cărților achiziționate la nivel național. Depozitul național are capacitatea să stocheze și arhivele și cărțile achiziționate în viitor precum și alte resurse de informare cum ar fi cărți, publicații și alte forme de prezentare a rezultatelor științifice ale comunității din România.

Cele două componente ale acestui sistem: i) portalul și ii) depozitul național alcătuiesc sistemul național care asigură accesul comunității științifice a instituțiilor membre ale Asociației la informația științifică, având ca infrastructură echipamentele hardware ale Asociației achiziționate în cadrul proiectului AnelisPlus.

Sistemele software sunt implementate pe o structură hardware distribuită la nivel național pentru a asigura o disponibilitate ridicată a serviciilor. Echipamentele sunt instalate în trei locații: București, Cluj Napoca și Iași.

Află mai multe