Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Domeniu: 1. BIOECONOMIE: 1.1.4 Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creșterea competitivității acestuia și a calității vieții; 2. TEHNOLOGII INFORMATIONALE ȘI DE COMUNICAȚII, SPAȚIU ȘI SECURITATE: 2.2.1 Aplicații spațiale dedicate (Observarea Terrei, GNSS, Satcom); 3. ENERGIE, MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE: 3.2.2 Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra resurselor

Contract: POC, ctr. 90/09.09.2016
Durata proiectului: 2016 – 2020
Buget: 3.688.950 LEI

Co-coordonator

CS I dr. ing. Ovidiu Badea

Obiectivul general

Dezvoltarea modele de prognoza adaptate la condițiile forestiere din Romania, pentru studiul evoluției fondului forestier utilizând informații cu privire la trecutul istoric și situația prezentă a stării pădurilor, practicile de management forestier, precum și regimul perturbărilor naturale și antropice.

Obiective specifice

  • utilizarea pe scară largă a datelor de Observare a Terrei;
  • crearea unui corpus inovator de cunoștințe;
  • îmbunătățirea politicilor de mediu pe baza dovezilor științifice;
  • consolidarea capacității de cercetare prin formarea a cinci cercetători.

Activitățile proiectului:

  • coordonare, management și elaborarea cadrului conceptual științific;
  • colecționarea datelor de teren și analiza preliminară;
  • prelucrarea și analiza datelor de teledetecție;
  • modelarea și prognoza fondului forestier în condițiile schimbărilor de mediu și socio-economice;
  • studiu de caz pentru implementarea unui sistem de monitorizare forestier național;
  • audit final al proiectului EO-ROFORMON.

Rezultatele au constat în publicații, produs integrat de monitorizare (prototip) tehnologii, metode inovative, 5 cercetători specializați în teledetecție satelitară și laser terestru.