Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

În calitate de Lider de Parteneriat, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat un număr semnificativ de cereri de finanțare pentru a accesa fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență, atât în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, cât și în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Din cele 16 solicitări lansate în Runda 1, 10 proiecte aparțin Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” – INCDS și sunt deja aprobate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și totalizează 16.678.288,77 lei, cota de TVA inclusă și de asemenea eligibilă.

Detalii despre desfășurarea proiectelor vor fi prezentate pe tot parcursul executării contractului. Perioada de desfășurare a proiectului este de 41 de luni, care se calculează diferențiat pentru fiecare contract, de la momentul semnării, iar la durata menționată anterior se mai adaugă perioada de desfășurare a proiectului, dacă este cazul, și care este estimată la 12 luni, fără a se putea depăși data de 30.06.2026.

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” își propune prin lucrările desfășurate prin proiectele desfășurate o creștere a eficienței energetice prin reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an), reducerea consumului de energie primară totală (kWh/m2 an), a consumul de energie primară, utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m2 an), ca urmare a renovării energetice a ariilor clădirilor publice, prin reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an). În cadrul proiectelor finanțate vor fi create 5 stații a câte două puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) pentru două autoturisme electrice.
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“

 

Mai multe detalii puteți găsi pe siteul Ministerului Cercetarii Inovarii si Digitalizarii

Anunt de presa PNRR

Ghidul beneficiarului

Ghidul specific C5/2.B1/1

Ghidul specific C5/B.2.1/1 si 2.1