Evenimente

24 June 2016

Concurs pentru ocuparea alt...

Concurs pentru ocuparea alt...

23 June 2016

Concurs pentru ocuparea 3 p...

Concurs pentru ocuparea 3 p...

3 June 2016

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

31 May 2016

Informare salariu minim

Informare salariu minim

30 May 2016

Concurs pentru ocuparea uno...

Concurs pentru ocuparea uno...

19 May 2016

Anunț cerere ofertă pentru ...

Anunț cerere ofertă pentru ...

19 May 2016

Anunț cerere ofertă pentru ...

Anunț cerere ofertă pentru ...

3 March 2016

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

11 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Bun venit

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură 

"Marin Drăcea"  

(fost ICAS - Bucureşti)

este persoană juridică de drept public care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI), organ de specialitate, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, specializată în cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, proiectare de investiţii, acordarea de consultanţă tehnică de specialitate, precum şi pentru implementarea de tehnologii noi în vederea gestionării durabile a pădurilor.

Institutul s-a înfiinţat prin Hotărârea de Guvern nr. 318/06.05.2015 (publicată în Monitorul Oficial al României nr 351/21.05.2015) prin reorganizarea Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice  - ICAS Bucureşti.

  Institutul naţional are în principal ca obiect de activitate:

a) cercetare fundamentală şi aplicativă, dezvoltare tehnologică în domeniul silviculturii; 

b) elaborare de studii, strategii, prognoze şi reglementări tehnice şi economice de interes public şi naţional privind dezvoltarea şi amenajarea fondului forestier;

c) realizează inventarul forestier naţional, cadastrul funciar pentru îndeplinirea obiectivelor de gestionare durabilă şi valorificare raţională a resurselor fondului forestier naţional şi amenajarea pădurilor;

d) acordare de asistenţă tehnică, consultanţă şi alte servicii ştiinţifice şi tehnologice specializate în domeniul propriu de activitate;

e) formare şi specializare de personal în domeniul silviculturii şi amenajării fondului forestier;

f) desfăşoară activităţi comerciale şi de producţie conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.


Comisia de etică din cadrul INCDS "Marin Drăcea" a hotărât, iar conducerea Institutului a validat desfacerea contractului individual de muncă al domnului BIRIȘ Iovu-Adrian, începând cu data de 05.05.2016.

Măsura disciplinară a fost dipusă ca urmare a săvârșirii unor abateri grave și repetate, sancționate de legile și regulametele în vigoare.

Decizia a fost luată în urma Raportului comisiei de analiză nr. 3/14.03.2016 a comisiei de etică a INCDS și a Hotărârii Comisiei de Etică nr. 5/04.04.2016

Citiți DECIZIA nr. 190/05.05.2016.

Căutare

Broşura ICAS