Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Anunţ pentru publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru planul “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului – U.P. II Tigăi Baza Experimentală Săcele”, situat în Jud. Braşov, pe raza UAT Săcele – de adoptare fără aviz de mediu.

INCDS MARIN DRĂCEA, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru planul “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului – UP II TIGĂI Baza Experimentală Săcele’’, situat în jud. Brașov, pe raza UAT Săcele de adoptare fără aviz de mediu. Documentația care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni – joi între orele 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00 la sediul APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, Mun. Brașov sau pe site-ul APM Brașov http://apmbv.anpm.ro. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, Mun. Brașov (fax: 0268/419013, e-mail office@apmbv.anpm.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției anunțului.