Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Anunț de atribuire Nr. 5158/13.03.2024

Autoritatea contractantă: INCDS Marin Dracea, avand sediul in B-dul. Eroilor nr. 128, Voluntari, jud. Ilfov, cod postal 077190.

 

Denumire acord cadru/contract: Servicii de catering de tip bufet cald/rece si coffee-break, in funcție de necesitățile sale punctuale, pentru ședințele de lucru întrunite de compartimentele/departamentele INCDS la sediile sale din Voluntari (Ilfov) si București (zona Pipera), precum si, ocazional, pentru diverse evenimente ce vor avea loc in raza București/Ilfov (anunt publicitar nr. 4609/05.03.2024).

 

Cod CPV: 55520000-1 „Servicii de catering”

 

Valoare estimata (lei, fara TVA): 146.700,00 lei

 

Criterii adjudecare: ,,pretul cel mai scazut”
Operatorul economic declarat castigator si valoarea acordului cadru atribuit:
SC NATURAL GUST CATERINO SRL la valoarea de 146. 700,00 lei fara TV A.