Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Suprafață: 68,00 ha
Adresă: str. Biscaria, nr. 1, Simeria, județul Hunedoara
Telefon: 0254 261 254
E-mail: arboretum.simeria@icashd.ro; simeria@icas.ro

Despre

Arboretumul Simeria  se află amplasat pe malul stâng al Râului Mureș, în localitatea Simeria, județul Hunedoara și se întinde pe o suprafață de 68,00 ha. Cuprinde cea mai veche și mai valoroasă colecție de plante lemnoase, autohtone și exotice, din România și printre cele mai mari din Europa. Bogăția colecției constă în existența a peste 2100 de unități taxonomice, iar valoarea acesteia este dată de vârstele apreciabile ale exemplarelor existente și caracterul de unicat al unor specii.

Valoarea arboretumului este dublată de originalitatea peisajelor și structura compozițională a vegetației, grefată pe un relief variat, cu lacuri și izvoare, cu poieni și alei șerpuitoare, toate îmbinate într-un ansamblu natural, dinamic și întotdeauna nou. Aleile principale, largi si sinuoase scot in evidenta bogăția peisagistică si taxonomică prin alternarea si contrastul dintre culori, nuanțe si forme dată de dispunerea vegetației in multiple planuri și de poieni cu arbuști și plante perene. Trecerea lină sau bruscă de la zone însorite spre colturi umbrite și răcoroase trezesc mereu interesul și atenția vizitatorului.

 

Rezervație dendrologică și peisagistică cu valoare de unicat pentru patrimoniul național și european, Arboretumul Simeria este pentru prima dată menționat într-un document istoric din 1763, acesta aparținând succesiv unor familii nobiliare de origine maghiară, care l-au fondat și dezvoltat până în 1948.

 

În perioada 1949-1954 este preluat în administrare de către Ocolul Silvic Simeria. În 1954 Institutul de Cercetări și Experimentări Forestiere (ICES) înființează Stațiunea Simeria care preia ca bază materială parcul dendrologic, cu o suprafață de 72 ha și cu o colecție dendrologică de 250 taxoni. La propunerea Comisiei Monumentelor Naturii a Academiei Române, in baza H.C.M. 518/1954, Parcul dendrologic este ocrotit de lege, primind atributul de „Monument al Naturii” – rezervație dendrologică.

 

Încă de la început au fost implementate ample acțiuni de conservare, ameliorare si dezvoltare, vizând in principal: menținerea si ameliorarea peisajelor, îmbogățirea colecției, realizarea de plantații pilot cu specii exotice de interes forestier, amplificarea lucrărilor de aclimatizare si selecție si nu in ultimul rând crearea unei puternice baze materiale de multiplicare  a speciilor forestiere și ornamentale valoroase atât pentru nevoile proprii ale Arboretumului sau a altor parcuri si grădini botanice, din țară sau străinătate, dar si pentru extinderea si dezvoltarea spatiilor verzi din centrele urbane.

 

La Simeria, ansamblul „Castelul Béla Fáy” , are  două componente: Arboretumul și castelul Béla Fáy, în care se află sediul administrativ al INCDS Secția Simeria.

 

Program vizitare: zilnic între orele 8:00 – 20:00

Galerie foto