Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Anunț licitație închiriere spații BE Tomnatic

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ –   “MARIN DRĂCEA”, prin S.C.D.E.P. Câmpulung Moldovenesc, anunță pentru ziua de 07.07.2023, orele 1000 organizarea unei LICITAȚII la sediul unității situat în Câmpulung Moldovenesc, str. Calea Bucovinei nr. 73 bis, pentru închirierea unor active, imobile construcții localizate la aceeași adresă, conform Anexa 1 la caietului de sarcini.

 

Caietul de sarcini ce conține tarifele de pornire la licitație, valoarea garanției pentru fiecare activ, condițiile și documentele de calificare, se pot obține de la sediul Bazei Experimentale Tomnatic începând cu data de 23.06.2023 sau pe site-ul www.icas.ro.

 

Pentru participarea la licitație, ofertantii vor depune la secretariatul Bazei Experimentale Tomnatic, până în data de 04.07.2023, la orele 1600, documentele prevăzute de caietul de sarcini al licitației, respectiv:

  • cererea de înscriere la licitație, cu număr. de înregistrare de la B.E. Tomnatic, cu specificarea obiectivului pentru care licitează, datele de contact, și număr de înregistrare al solicitantului persoană juridică, cu specificarea spațiului/spațiilor pentru care licitează pentru închiriere;

 

  • declarație pe propria răspundere a ofertantului că nu are datorii la unitățile și subunitățile I.N.C.D.S. „Marin Drăcea”;

 

  • dovada înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului sau după caz documentul echivalent de înregistrare în cazul operatorilor ecnomici străini în copie certificată „Conform cu originalul” și Certificat Constatator (original sau copie) privind acționariatul și situația persoanei juridice emis cu cel puțin 30 de zile înainte de data de 07.07.2023, iar în cazul persoanelor fizice copie după cartea de identitate, sau alt document de identitate pentru persoanele fizice nerezidente în România;

 

  • împuternicire pentru delegatul operatorului economic la licitație;

 

  • dovada constituirii garanției de participare;

 

  • taxa de participare la licitație 20 lei inclusiv TVA.

 

Licitația se va desfășura după metoda licitației publice, deschisă, competitivă, cu strigare si adjudecare la cel mai mare preț oferit.

Criteriul de atribuire este valoarea cea mai mare ofertată de către participanții la licitația publică cu strigare (lei/mp/lună).

Pasul de licitație, în urcare, este de 5% din valoarea de pornire a licitației, ofertele făcându-se prin strigare de pași întregi.

 

Informații suplimentare se pot obține la sediul Bazei Experimentale Tomnatic sau la numărul de telefon 0230/ 314044.