BIOCARB

Evenimente

19 November 2019

CONVOCATOR pentru alegerea ...

CONVOCATOR pentru alegerea ...

12 November 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 November 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

31 October 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

29 October 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

11 October 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2019

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 September 2019

Anunț de participare

Servicii de organizare 2 ev...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

icas                                                        uefiscdi

Biomasa supra- și subterană și conținutul de carbon dintr-o pădure virgină de amestec de fag și brad (BIOCARB)


img 

Domeniu: Științe aplicate și biotehnologii

 

Contract: PN-III-P1-1.1-TE-2016-1508, No 8/2018 (BIOCARB)

  

Finanțare: Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării,  PNCDI III,  Program P1 – Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare, 1.1 – Resurse Umane, Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente.

 

Durata ptoiectului: 02.05.2018 –30. 04.2020

Buget: 450 000 LEI

 

Autoritatea contractantă:  Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

 

 

Persoana de contact din partea Autoritatii Contractante: Mihaela DAMIAN - UEFISCDI, București, str. Mendeleev, nr. 21 - 25, sector 1, tel. , fax (021) 31.15.992, e-mail: mihaela.damian@uefiscdi.ro

 

Contractor: Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură ‘‘Marin Drăcea’’, Eroilor 128, 077190 Voluntari, Romania

 

 Persoana de contact din partea Contractorului: Any Mary Petritan, apetritan@gmail.com, Str. Closca 13, 500040 Brasov, Tel. + 40 268419936.

 

Echipa proiectului:  Dr. Any Mary Petritan – project director, ing. Victor Vasile Mihăilă, dr. ing. Cosmin Bragă, dr. ing. Vlad Crișan, dr. ing. Raluca Enescu, dr. ing. Elena Deleanu.

 

Colaboratori: Prof. dr. Jorge Curiel Yuste, dr. Olivier Bouriaud, ing. Gheorghe Stefan,

 

dr. Ion Catalin Petritan

  

LINK RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/project/BIOCARB-Above-and-belowground-biomass-and-carbon-content-in-a-beech-silver-fir-mixed-virgin-forest

 

Biomasa supra- și subterană și conținutul de carbon dintr-o pădure virgină de amestec de fag și brad

 

Scopul acestui studiu este acela de a cuantifica biomasa supra și subterană, producția primară netă și conținutul de carbon în diferite compartimente ale plantei, precum și de la diferite adâncimi în sol într-o pădure virgină de amestec de fag cu brad. 
În acest scop vor fi recoltați 10 fagi și 10 brazi din diferite categorii de diametre, acoperind toate intervalele de diametre, cu scopul de a dezvolta ecuații alometrice necesare pentru calcularea biomasei totale. Biomasa trunchiului va fi calculată ca produs de densitatea lemnului și volumul trunchiului. Pentru estimarea biomasei crengilor și a frunzișului, va fi măsurat diametrul de prindere al crengilor și vor fi colectate toate frunzele/acele. Toate aceste părți de plantă vor fi uscate în etuvă și cântărite. 
Pentru biomasa rădăcinilor groase vor fi excavate cioatele, iar pentru cele fine vor fi luate probe cu o sondă metalică. Relațiile alometrice vor fi stabilite între biomasa trunchiului, ramurilor, frunzișului, organelor reproductive, cioatei, rădăcinilor groase și câteva caracteristici ale arborelui: diametrul la 1,30 m, înălțimea și lungimea coronamentului. La începutul anului 2018 se va realiza o inventariere a arborilor vii. Datele rezultate din inventariere, împreună cu ecuațiile alometrice vor fi uilizate pentru calcularea biomasei supra și subterane pentru întregul arboret. producția primară netă va fi calculată pentru un sezon de vegetație ca diferență între biomasa de la începutul și cea de la sfârșitul sezonului de vegetație. 
Cantitatea de C va fi determinată la diferite nivele ale pădurii: sol, litieră și pentru fiecare parte a plantei. Pentru determinarea conținutului de C din materialul vegetal vor fi eșantionate părți ale arborelui: rădăcini groase și fine, trunchi, crengi, frunze. 
Rezultatele acestui proiect vor oferi date valoroase despre biomasa supra și subterană, dar și despre cantitate de C care este stocată în organele plantei, litieră, sol dintr-o pădure virgină amestecată. 

 

 

 Echipa proiectului

Titlu

Nume

Pozitia in proiect

CS II dr. ing.

Any Mary Petritan

Director de proiect

CS III dr. ing.

Cosmin Ion Braga            

Postdoctorand

CS III dr. ing.

Vlad Emil Crisan

Tînăr cercetător

CS III dr. ing.

Raluca Elena Enescu

Postdoctorand

CS III dr. ing.

Elena Mihaela Deleanu

Postdoctorand

ing.

Victor Vasile Mihaila

Student masterand

 

COLABORATORI:

Prof. dr. Jorge Curiel Yuste

dr. Olivier Bouriaud

ing. Gheorghe Stefan

dr. Ion Catalin Petritan

 

Diseminare proiect

 

Participare conferinte:

Braga C, Petritan IC, Vasile D, Enescu R, Scarlatescu V, Petritan AM. 2018. Soil respiration in a virgin and former virgin beech-silver fir forest of Southern Carpathians.  “International Conference „Forest Science for a Sustainable Forestry and Human Wellbeing in a Changing World - INCDS „Marin Drãcea” 85 Years of Activity, Centenary of The Great Union in 1918”, 18-21 septembrie 2018, Bucuresti.

Braga C, Petritan IC, Crisan V., Vasile D, Enescu R, Scarlatescu V, Mihaila V-V, Dutca I,  Petritan AM. 2018. Comparison between a virgin beech-silver fir forest and a managed forest from point of view of soil CO2 flux. Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Agricultura modernă – realizări şi perspective”, - Universitatea Agrara de Stat din Moldova, 4th-6th October, Chisinau, Republica Moldova .

Petritan AM, Mihaila V-V, Dumitru-Dobre C, Crisan V, Barti M, Petritan IC. 2018. Above- and belowground biomass and carbon content in a beech-silver fir mixed virgin forest.  International Symposium Forest and Sustainable Development, Brașov, Romania 25-27 October, 2018. 

Participare la scoala de vara CARSEQ”: Carbon Sequestration in Forest Ecosystems, organizată de către Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, WSL, Elveția, 19-24 august 2018 a domnului Victor-Vasile Mihaila

Articole ISI:

Cailleret M, Dakos V, Jansen S, Robert E M R, Aakala T, Amoroso MM, Antos JA, Bigler C, Bugmann H, ….Petritan AM, …, Martínez-Vilalta J. "Early-warning signals of individual tree mortality based on annual radial growth" trimis la Frontiers in Plant Science.

 


Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"