Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de Specialist Marketing în centrala INCDS cu locul de munca la SCDEP Campulung Moldovenesc

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în conformitate cu prevederile HG nr. 318/2015 și Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, organizează în data de 28.07.2022, orele 10:00, concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant (până la data  de 09.03.2024, sau până la revenirea titularului de post) de specialist în marketing în cadrul Biroului Relații internaționale, marketing și editura silvică – Centrala INCDS „Marin Drăcea” (cu locul de muncă la SCDEP Câmpulung Moldovenesc).

 Condiţii de participare:

 

– absolvent al învăţământului superior cu diploma de licenta în profil uman;

 

– conform prevederilor Anexei 3a2 din Contractul Colectiv de Muncă 2020-2021 în vigoare;

 

– conform Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului din INCDS „Marin Drăcea” şi din cadrul subunităţilor acestuia.afișată pe site-ul www.icas.ro

 

– cunoașterea  limbii engleză/franceză  nivel mediu/avansat;

Dosarul de concurs va cuprinde:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

 

– curriculum vitae;

 

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (original şi copie);

 

– adeverință privind vechimea în muncă (daca e cazul);

 

– carte de identitate (original și copie);

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

 

– recomandare de la un alt loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral (absolvenţii care se încadrează prima dată vor prezenta recomandare de la unitatea de învăţământ absolvita).

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

 

Probele de concurs:

 

– lucrare scrisă și interviu.

 

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS „Marin Drăcea” din localitatea Voluntari, Bdul. Eroilor, nr.128, județul Ilfov.

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 25.07.2022, orele 16:30 la sediul INCDS „Marin Drăcea”, tel. 0213503238, 021/3503240.

Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane tel 0213503238 / 123.