Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de inginer silvic la SEP Ștefanești – BE Cornetu

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în conformitate cu prevederile HG nr. 318/2015 și Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, organizează în data de 17.01.2023, orele 10:00, concurs pentru ocuparea unui post vacant de inginer silvic (cod COR 213224) din cadrul BE Cornetu – SEP Stefanesti a INCDS „Marin Drăcea”.

Condiţii de participare:

 

– absolvent al învăţământului superior, cu diploma de licenta în domeniul silvicultură;

 

– conform prevederilor Anexei 3a1 din Contractul Colectiv de Muncă 2022-2023 în vigoare;

 

– conform Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului din INCDS „Marin Drăcea” şi din cadrul subunităţilor acestuia.afișată pe site-ul www.icas.ro

Dosarul de concurs va cuprinde:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

 

– curriculum vitae, modelul european;

 

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (original şi copie) sau adeverință de absolvire pentru absolvenții din anul 2022;

 

– adeverinţă privind vechimea în muncă, dacă este cazul;

 

– buletin /carte de identitate;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

– recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral (absolvenţii care se încadrează prima dată vor prezenta recomandare de la unitatea de învăţământ absolvită).

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

 Probele de concurs:

 

– lucrare scrisă și interviu.

 

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS „Marin Drăcea” din localitatea Voluntari, Bdul. Eroilor, nr.128, județul Ilfov.

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

 

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 10.01.2023, orele 16:00 la sediul INCDS „Marin Drăcea”, tel. 0213503238, 021/3503240.

 

Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane tel 0213503238 / 123.