Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de Inginer silvic în cadrul Serviciului Fond Forestier, Pază și Protecție din Centrala INCDS „Marin Drăcea”.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în conformitate cu prevederile HG nr.318/2015, Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii și OUG 59/2000-Statutul personalului silvic, organizează în data de 12.12.2023, orele 1000, concurs pentru ocuparea unui post vacant de inginer silvic (cod COR 213224) în cadrul Serviciului Fond Forestier, Pază și Protecție din Centrala INCDS „Marin Drăcea”.

Condiţii de participare:

– absolvent al învăţământului superior, cu diploma de licență în domeniul silvicultură;

– minim 1 an vechime în funcția de inginer silvic, conform prevederilor Anexei 3a1 din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare;

– conform Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului din INCDS „Marin Drăcea” şi din cadrul subunităţilor acestuia.afișată pe site-ul www.icas.ro

Dosarul de concurs va cuprinde:

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

– curriculum vitae, modelul european;

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (original şi copie);

– adeverinţă privind vechimea în muncă;

– buletin /carte de identitate;

– adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare pe postul pentru care candidează, precum și adeverință eliberată de un cabinet autorizat de psihologie, care să ateste o stare de sănătate psihică corespunzătoare încadrării în muncă și dobândirii calității de personal silvic, conform OUG 59/2000 privind Statutul personalului silvic, art. 5, alin (2), lit. d;

– cazier judiciar;

– recomandare de la locul de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral.

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Probele de concurs:

– lucrare scrisă și interviu.

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS „Marin Drăcea” din localitatea Voluntari, Bdul. Eroilor, nr.128, județul Ilfov.

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

Dosarele pentru concurs pot fi depuse la sediul INCDS „Marin Drăcea”, până la data de 06.12.2023, orele 16:00 sau pe e-mail icas@icas.ro.

Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane tel 0213503238 /123;138.