Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Convocator pentru alegerea membrilor Consiliului Științific al INCDS „Marin Drăcea”

Angajații cu studii superioare din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) “Marin Drăcea”, sunt convocați în data de 21.11.2023, la ora 9.30 în Aula Academiei de Științe Agrigole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești”, pentru alegerea membrilor Consiliului Științific al INCDS Marin Drăcea.

Până la data de 06.11.2023, candidații eligibili, interesați să devină membri, pot depune la Biroul Programare, Organizare Resurse Umane al Centralei INCDS Marin Drăcea, în format letric sau electronic (daniela.popovici@icas.ro), documentele specificate în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Științific.

Prezența la vot este obligatorie, iar în cazul absentării, persoanele în cauză vor aduce la cunoștința conducerii, motivele pentru care nu au putut fi prezente.

 

Centralizator privind îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 9 din Regulamentul de organizare al CS al INCDS, pentru alegerea membrilor noului CS al INCDS, conform CV (inclusiv lista publicațiilor și a proiectelor), depus la dosarul de candidat și Cv-urile candidaților

Centralizatorul candidaților la CS