Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Anunț solicitare aviz mediu BE Tomnatic

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea“, S.C.D.E.P. Cîmpulung Moldovenesc, Baza Experimentală Tomnatic, titular al planului: „ Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Baza Experimentală Tomnatic, SCDEP Câmpulung Moldovenesc INCDS Marin Drăcea”, situat pe teritoriul U.A.T.-urilor: Cîmpulung Moldovenesc și comunele Breaza, Moldovița, Vatra Moldoviței, Vama și Sadova, anunţă publicul interesat că în Comitetul Special Constituit întrunit în data de 18.04.2022 s-a luat decizia ca planul să fie supus adoptării, cu evaluare de mediu/evaluare adecvată, cu aviz de mediu. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței nr. 1A şi la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro. Eventualele observaţii pot transmise Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A în termen de 10 zile, pe adresa de e-mail: office@apmsv.anpm.ro