Departamentul de Geomatică Forestieră

Din realizările

INCDS

Marin Drăcea

Evenimente

28 April 2023

Concurs pentru ocuparea fun...

Concurs pentru ocuparea fun...

12 April 2023

Concurs pentru ocuparea fun...

Concurs pentru ocuparea fun...

11 April 2023

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 February 2023

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 February 2023

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

20 January 2023

Concurs pentru ocuparea uno...

Concurs pentru ocuparea uno...

17 January 2023

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

10 January 2023

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

28 December 2022

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 December 2022

Anunț vânzare centrale termice

Anunț vânzare centrale termice

13 December 2022

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

4 November 2022

Concurs pentru ocuparea uno...

Concurs pentru ocuparea uno...

31 October 2022

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

31 October 2022

Concurs pentru ocuparea uno...

Concurs pentru ocuparea uno...

28 October 2022

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

30 September 2022

Concurs se promovare intern...

Concurs se promovare intern...

30 September 2022

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

30 September 2022

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 September 2022

Achiziţie servicii de pază ...

Achiziţie servicii de pază ...

1 September 2022

Concurs 2(două) posturi de ...

Concurs 2(două) posturi de ...

30 August 2022

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

29 August 2022

Primul anunț

Primul anunț

25 August 2022

Anunt privind achizitia de ...

Anunt privind achizitia de ...

4 August 2022

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

29 July 2022

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

28 July 2022

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

21 July 2022

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

6 July 2022

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 June 2022

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2022

Pepiniera Ștefănesti va fi ...

Pepiniera Ștefănesti va fi ...

18 April 2022

Anunt solicitare aviz mediu...

Anunt solicitare aviz mediu...

Geomatică forestieră

Activitate

Se ocupă cu utilizarea instrumentelor de: GIS, teledetecţie, fotogrammetrie şi cartografie în domeniu.

Obiective

 • realizarea de baze de date spaţiale pentru eficientizarea gospodăririi fondului forestier
 • exploatarea bazelor de date spaţiale prin analize GIS, hărţi digitale; crearea şi exploatarea modelelor digitale ale terenului DTM, etc.
 • interpretarea şi analiza produselor standard derivate din datele satelitare existente
 • prelucrarea, analiza şi interpretarea imaginilor satelitare în diverse scopuri; controlul şi validarea prin măsurători de teren cu dispozitive laser şi GPS
 • realizarea de ortofotoplanuri pe bază de imagini aeriene sau satelitare de înaltă rezoluţie spaţială pentru actualizarea informaţiilor existente pe planurile topografice
 • aplicaţii de fotogrammetrie digitală satelitară
 • integrarea datelor de teledetecţie cu bazele de date vectoriale în scopuri forestiere şi nu numai

Resurse

Resurse Umane

În cadrul acestui departament îşi desfăşoară activitatea 7 angajaţi permanenţi, dintre care: 5 sunt atestaţi ca cercetători ( dintre care 3 cu titlul ştiinţific de Doctor şi 2 doctoranzi).

Dr.ing. Vladimir Gancz, CS I, resp. colectiv

Dr.ing. Bogdan Apostol, CS II

Dr.ing. Marius Petrila, CS III

Drd.ing. Adrian Lorent, CS III

Geogr. Cristiana Marcu, CS

Ing. Joita Apostol

Geogr. Sorina Farcas

Resurse Materiale

 • echipamente: server de date spaţiale, reţea calculatoare Windows 7,8, plotter A0 etc.
 • sistem GPS- Trimble Pathfinder Pro XH, Juno
 • soft-uri GIS – ArcGIS ArcInfo 9.2
 • soft-uri prelucrare imagini teledetecţie Erdas Image 9.0, eCognition 5.0,
 • soft fotogrammetrie digitală LPS Core, soft-uri colectare date GPS- Terrasync 3.1, ArcPad 5,
 • soft prelucrare date GPS – GPS Pathfinder Office.

Proiecte relevante

 • Enhancement of Piatra Craiului National Park, LIFE Nature project (LIFE 99 NAT / RO / 006453). Management ICAS Braşov

  Aides Informatiques Pour La Gestion Forestiere an Roumanie,    cooperare România regiunea valonă (Belgia), cu Universitatea Catolică Louvain – Louvain-la-Neuve, finanţat Guvernul valon. Management ICAS Bucureşti

  Long-term Effects of Air Pollution on Selected Forest Ecosystems in the Retezat National Park, cooperare Romania – SUA – USDA Forest Service,  finanţat de finanţat de USDA Forest Service International Programs

  Possibilities to Develop a Traditional Region in the Eastern Europe – Apuseni. Colaborare cu Institut Für Landespflege, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germania, finanţat de Guvernul german (consortiu). Mangement Institutul de Speologie „Emil Racoviţă”, Bucureşti

  Genetic Resources of Broadleaved Forest Tree Species in Southeastern Europe, finanţat Guvernul Luxemburgului prin IPGRI. Management ICAS Bucureşti 

  Technical Assistance to Support Forest Information Management in Romania (TAFIMRO),  cooperare România – regiunea flamandă (Belgia)  cu Flemish Land Agency- OC GIS-Vlaanderen, finanţat Guvernul flamand. Management ICAS Bucureşti.

  Inventory of Virgin Forest in Romania (PIN-MATRA/2001/018), finanţat de Guvernul Olandez. Management ICAS Bucureşti

  Apport des images satellitaires de haute résolution spatiale   (IHRS) pour l’aménagement des forêts et leur surveillance - colaborare bilaterală cu Universitatea Catolică Louvain, Regiunea valonă, Belgia. Management ICAS Bucureşti

  Analyse et protection des forêts vierges en Roumanie - colaborare bilaterală cu Universitatea Catolică Louvain, Regiunea valonă, Belgia. Management ICAS Bucureşti

  Restoration Forest Habitats from "Pietrosul Rodnei" Biosphere Reserve (proiect Life 2003 Nature RO/000027). Management ICAS Bucureşti

  Services to support Urban Green management in Romania  (SUGRO). Cooperare România - Regiunea flamandă, Belgia cu Geographic Information Management (GIM). Finanţare Guvernul flamand şi Primăria Braşov. Management ICAS Braşov

  Tehnologie de clasificare a vegetaţiei forestiere prin utilizarea imaginilor satelitare şi realizarea bazei de date geografice, suport pentru adaptarea la condiţiile româniei a metodologiei FAO-LCCS. (consortiu, contract). Finanţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Agenţia Spaţială Română). Management ICAS Bucureşti

  Modele pentru evaluarea si predictia impactului poluantilor si schimbarilor climatice asupra  fondului forestier – formepi. Program CeEx, consorţiu (Coordonator Institutul de Optoelectronică INOE 2000).

  Realizarea unei retele nationale si a unui sistem informational unificat pentru managementul informatiilor despre acoperirea si utilizarea terenului in sprijinul dezvoltarii aplicatiilor GMES – LUCIUS. Program CeEx, consorţiu (Coordonator Agenţia Spaţială Română).

  Infrastructuri de date spatiale pentru aplicatii de protectia mediului – INSPAM. Program CeEx, consorţiu (Coordonator Agenţia Spaţială Română)

  A Working Model Network of Tree Improvement for Competitive, Multifunctional and Sustainable European Forestry  (TREEBREEDEX - FP6) Proiect european (28 partneri din 18 ţări europene, inclusiv ICAS) condus de INRA, Franţa. Finanţat FP6 şi parteneri.

  Studiu privind utilizarea ortofotoplanurilor bazate pe imagini digitale de înaltă rezoluţie spaţială în lucrări de amenajarea pădurilor şi cadastru forestier, pe o zonă test. Finanţat Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (Program Sectorial 851). Management ICAS, Laboratorul de geomatică forestieră.

  Dezvoltarea de noi produse derivate din date satelitare adaptate cerintelor utilizatorilor din domeniul gestionarii situatiilor de risc hidro-meteorologic (RISCASAT). Management Agenţia Naţională de Meteorologie.

  Monitorizarea si evaluarea predictiva pentru Romania a impactului feedbackurilor schimbarilor climatice asupra utilizarii/acoperirii terenurilor din date satelitare si biogeofizice in situ- (MOSATCLIM). Management INOE2000.

  Sistem complex de aplicare a tehnicilor de GIS si teledetectie in sprijinul activitatilor de gestiune integrata a

  zonei costiere romanesti (IMAGIS). Management: Institutul de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”

  Technical Assistance to Develop Romanian Environmental related GIS maps  (PHARE EuropeAid/122962/D/SER/RO), beneficiar Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Capacity building for tourism development inCarpathian Mountains. Management (Bucegi3D): GeoID b.v.b.a., Belgia

  Utilizarea tehnologiei geomatice (teledetecţie, fotogrametrie digitală, GIS)  pentru studierea şi gestionarea durabilă a ecosistemelor forestiere (Program Nucleu – PN 09460104)

  Dezvoltarea de metode de detectare a schimbărilor acoperirii cu vegetaţie forestieră prin metode de teledetecţie şi furnizarea operativă a informaţiilor către autorităţile competente (Program Nucleu - PN09460109)

  Monitoring of conservation status of species and habitats from Romania based on article 17 from Habitats Directive – Services for monitoring of communitarian importance sites (shrubs, wet areas, stone areas and forests) within Romania. Financed by Sectoral Operational Programme ENVIRONMENT

  Serviciul de realizare a studiilor stiintifice necesare realizarii planului de „Management integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si rospa0043 Frumoasa” smis-csnr 36409. Contract nr. 9171/02.06.2014

Publicatii

V.Gancz, Corina Cioară, Joiţa Apostol (1998) Forest Ecosystem Mapping in Romania - Proceedings of PHARE Multi-Country Environmental Program - MERA Project 1994-1996 Results Conference (Space Application Institute - Joint Research Centre of European Commission, Ispra, Italy)

V.Gancz, N.Pătrăşcoiu (2000) Cartografierea ecosistemelor forestiere din România prin mijloace GIS şi de teledetecţie - Revista Pădurilor nr.2-3 /2000, Bucureşti)

J.Turok, A.Alexandrov, I.Blada, G.Postolache, I.Biriş, N.Doniţă, V.Gancz, Kgenov, S.Iazu (2000) Genetic resources of Fagus spp. In Southeastern Europe - EUFORGEN, IPGRI

O. Badea, F. Popescu, A. Bytnerowicz, R. Musselman, R. Cenusa, I. Barbu, V. Gancz, M. Tanase (2002) Long term effects of air pollution on selected forest ecosystems in the Carpathian Mountains (Retezat National Park, Romania). In R. Szaro, A. Bytnerowicz and J. Oszlanyi (eds). Effects of Air Pollution on Forest Health and Biodiversity in Forests of the Carpathian Mountains', NATO Science Series, vol. 345, IOS Press, Amsterdam (p.161-170)

A.Bytnerowicz, O.Badea, I.Barbu, P.Fleischer, W.Fraczek, V.Gancz, B.Godzik, K.Grodzinska, W.Grodzki, D.Karnowsky, M.Koren, M.Krywult, Z.Krzan, R.Longauer, B.Mankovska, W.J.Manning, M.Mcmanus, R.C.Museselman, J.Novotny, F.Popescu, D.Postelnicu, W.Prus-Glowacki, P.Skawinski, S.Skiba, R.Zaro, S.Tamas, C.Vasile (2003)  New international long-term ecological research on Air Polution effects on the Carpathian Mountain Forests, Central Europe - Environment International nr. 29, Elsevier Science Ltd. (p.367-376)

Taut, I., Vlasin, H., Vasile Simonca, V., Gancz V. (2005) Die Waldinventur der Hochweide Calineasa - în V. Rusdea, E., Reif, A., Povara, I. & W. Konold (eds.)(2005): Perspektiven für eine traditionelle Kulturlandschat in Osteuropa - Ergebnisse eines inter- und transdisziplinären, partizipativen Forschungsprojektes im Apuseni-Gebirge in Rumänien, Culterra 34, Institut für Landespflege, Universität Freiburg, (p.194-200)

Gancz, V. (2005) Utilizarea analizei GIS în silvicultura. Un studiu de caz - Revista Pădurilor nr. 3/2005, Bucureşti

Gancz, V., Tomescu, R., Defourni, P., Giot-Wirgot, P. (2005) - Research Concerning Use of Very High Spatial Resolution Satellite Imagery (VHSRSI) in Forest Ecosystems Studies, ICAS - Anale, Editura Tehnică Silvică, Bucureşti

Gancz, V. (2005) Use of Earth Observation in Sustainable Forest Management in Romania (2005) - Climate Change - Forest Ecosystems & Landscape international scientific conference, 19-22 octombrie 2005, Zvolen, Slovacia (JRC-Ispra - Enlargement and Integration Workshop "Earth Observation for Sustainable Forest Management") - Procedings (p.131-133)

V. Gancz, M. Petrila - Using the Ikonos 2 Imagery in Forest Management Planning Activity. An Experiment (2006) - Workshop on 3D Remote Sensing in Forestry proceedings, 14th-15th Feb 2006,Vienna 

V. Bolea, D. Chira, M. Popa, C. Mantale, D. Pepelea, V. Gancz, Aurelia Surdu, Carmen Iacoban – Arbori-bioindicatori si bioacumulatori de sinteza în ecosistemul forestier – Analele ICAS nr 49/2006 (p.67-77)

V. Bolea, D. Chira, T. O’pt Eyndt, M. Popa, V. Gancz, C. Iacoban, F. Dinulica, D. Pepelea, C.Mantale, Valorificarea diagnozei foliare - Analele ICAS nr 49/2006 (p.79-96)

Angela Ionita, I. Nedelcu, V. Chendes, Gh. Stancalie, Mihaela Bichir, V. Gancz(2006) - Strengths and Weaknesses in Geospatial Data Infrastructure in Romania Workshop EC GIS proceedings (Insbruck 21-23 Iunie, 2006)

C. E. Woodcock, A. Baccini, V. Gancz, V. Blujdea (2007) - Quantifying the Effects of Land Cover Change on Carbon Budgets in the Black Sea Region - „Tools and Techniques for the Analysis of Time series Image Data” EARSeL workshop proceedings 6-11 iunie 2007, Bolzano, Italia.

Florin Dănescu, Cornel Costăchescu, Marius Petrila - Study Concerning the Necesity of the Shelter Belts to Protect Field in Constanta County / Studiu de fundamentare a necesitatii instalarii perdelelor forestiere de protectie a campului in judetul Constanta, Analele ICAS, Nr.50 p.299-316, 2007

Zoran, Maria, Caian, Mihaela, Gancz, V. (2008) - Tehnici de Teledetecţie şi Modelare Matematică pentru Evaluarea şi Predicţia Stării Vegetaţiei Forestiere, editura Conspress, ISBN 978-973-100-033-6

V.Gancz, N.Donita, I.A.Biris, C. Bandiu, Joita Apostol, Cristiana Marcu (2008)  Harta Pădurilor pe Unităţi Ecosistemice 1:100.000 – Editura Silvică (ISBN 978-973-88379-2-8)

V.Gancz, N.Donita, I.A.Biris, C. Bandiu, Joita Apostol, Cristiana Marcu (2008) „Acievement of Forest Ecosystems Map of Romania. Problems and solutions” „NEESPI Science Team Regional Non-boreal Europe Meeting tinut in cadrul the NATO Advanced Research Workshop “Regional aspects of climate-terrestrial-hydrologic interactions in Eastern Europe” (23-29 august 2008, Odesa, Ucraina)

V.Gancz, N.Donita, I.A.Biris, C. Bandiu, Joita Apostol, Cristiana Marcu (2008)  Harta Pădurilor pe Unităţi Ecosistemice 1:100.000 – Editura Silvică (ISBN 978-973-88379-2-8)

Pârnuţă, Gh., Stuparu, Elena., Budeanu, M., Scărlătescu,V.,Marica, Fl. M., Lalu, I., Filat,M., Tudoroiu, M., Lorent, A.,Nica, M. S., Teodosiu, M., Chesnoiu, Ecaterina Nicoleta, Pârnuţă, Poliana, Mirancea, I., Marcu, Cristiana - National Catalogue of Forest Genetic Resources / Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere, "Eitura Silvica" publishing house, 2008

Donita N., Biris I.A., Filat M., Rosu C., Petrila M. - Good Practice Guide for  Danube Floodplain Forests Management / Ghid de bune practici pentru managementul padurilor din Lunca Dunarii, "Eitura Silvica" publishing house, 2008

Olofsson, P. , Woodcock, C.E., Baccini A., Houghton, R.A., Ozdogan, M., Gancz V., Blujdea, V., Torchinava P., Tufekcioglu, A. and Baskent, E.Z. (2009). The Effects of Land Use Change on Terrestrial Carbon Dynamics in the Black Sea Region - NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security - Regional Aspects of Climate-Terrestrial-Hydrologic Interactions in Non-boreal Eastern Europe

Eugen Iordache, Marius Petrila - Integrated forest planning and management system: pathway to the future in Romania?, Proceedings of the international conference:Sustainable forestry in a changing environment, Bucharest, october 23-25, 2008, p.169-175, 2009

Pârnuţă, Gh., Tudoroiu, M., Lorenţ, A. - Genetic variation of Quercus robur L. provenances in multisite oak provenance trials, Proceedings of IUFRO International Conference “FORESTRY IN ACHIEVIENG MILLENIUM GOALS”, 2009

M.Petrila, B. Apostol, V. Gancz, A. Lorent (2010) – Aplicatii ale tehnologiilor geomatice in silvicultura - Editura Silvica, 2010. ISBN 978-606-8020-05-1

V. Gancz, B. Apostol, M. Petrila, A. Lorent (2010) - Detectarea cu ajutorul imaginilor satelitare a doborâturilor de vânt şi evaluarea efectelor acestora - Revista padurilor nr 6/2010, p.30-36

B. Apostol, M. Petrila, V. Gancz, A. Lorent, Alexandru Cret (2010) - Potential Use of Airborne LiDAR Technology by the Integration of Remote Sensing and Terrestrial Datasets for Forests Assessment and Mapping in Romania – Proceedings of the Biennial International Symposium “Forest and Sustainable Development” ISSN  1843-505X (p. 513-518)

Ciuvăţ L., Blujdea V., Oneaţă M., Apostol B. - Forest Statistics Based  Methodology For Quantification of Risks in Romanian Forests, Scientific Symposium Forest and Sustainable Development,  Faculty of Sylviculture and Forest Engineering, "Transilvania" University of Brasov, Romania, 2010, p.525-530

 

Ion N., Ion V., Coman R., Fota G., Lorenţ A., Băşa A.G., Apostol B. - Informatics System for Planning the Pastoral Beekeeping in Romania,  Proceedings of the 1st International Science Conference: The Beekeeping Conference, November 4-6, 2010, Addleton Academic Publishers, p.46-51, 2010

 

Pârnuţă, Gh.,Lorent,  A., Tudoroiu, M., Petrila, M., -  Origin Region for Basic Materials to Obtain Forest Regeneration Materials / Regiunile de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materialele forestiere de regenerare , "Eitura Silvica" publishing house, 2009

Ciornei, C., Andrei, A.-M., Arinton, M., Lupaştean, D., Apostol B., Popa, N., Cardaş, G., Rotariu, C., Cucoş, V. - Use of fungal insecticides, with Beauveria brongniartii(Sacc) Petch., for biological control of may cockchafer (Melolontha melolontha L.) in forest nurseries in Romania - Proceedings of  the 10th IUFRO Workshop of WP 7.03.10,September 20-23, 2010, Freiburg , Germany

Cardaş, G., Ciornei, C., Lupastean, D., Tomescu, R., Apostol, B.-Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an East Asian pest of elm (Ulmus), invasive in Romania –   Proceedings of  the 10th IUFRO Workshop of WP 7.03.10 September 20-23, 2010, Freiburg , Germany

Eugen Iordache, Marius Petrila,Bogdan Popa, Florea Trifoi - Feasability Analise to Develop of Forestry Spatial Data Infrastructure in Romania / Analiza posibilitatii de dezvoltare a unei infrastructuri de date spatiale in domeniul forestier din Romania, “Transilvania”  University of Brasov publishing house, 2010

Olofsson, P., T. Kuemmerle, P. Griffiths, J. Knorn, A. Baccini, P. Hostert, V. Gancz, R.A. Houghton and C.E. Woodcock (2011). Carbon implications of increased forest logging in post-communist Romania. Environmental Research Letters, Vol.6, nr. 4

J. Knorn, T. Kuemmerle, A. Szabo, M. Mindrescu, W. S. Keeton, V. C. Radeloff, I. Abrudan, P. Griffiths, V. Gancz, and             P. Hostert (2012) Forest restitution and protected areas effectiveness in post-socialist Romania.  Biological Conservation, Volume 146, Issue 1 (p.204-212)

Bogdan Apostol, Marius Petrila, Adrian Lorenţ, Vladimir Gancz, Diana Silaghi (2012) - Estimarea volumului de masă lemnoasă pe picior în arborete de molid utilizând date lidar aeropurtat şi măsurători terestre intensive, Revista Pădurilor nr. 2/2012, ISSN 1583-7890, p.14-21

J.Knorn, T. Kuemmerle, V. C. Radeloff  , P. Griffiths, A. Hagatis, V. Gancz, I. Biriş , P.Hostert  - Continuous loss of European temperate old-growth forests in the Romanian Carpathians despite an increasing protected area network (2013) – Environmental Conservation,  Volume  40, Issue 02/June 2013 (p.183-193)

 

In review:

M. Petrila, B. Apostol, V. Gancz, A. Lorent, D. Nitu, Diana Silaghi – Terrestrial and Photogrammetric Determination of Forest Stand and Individual Trees Parameters Using Geomatics Technologies – Anals of forest research – abrobat pentru publicare

 Harti:

Harta taierilor de paduri detectate prin teledetectie - zona test

Galerie Foto



Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"