Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea de posturi vacante în cadrul Laboratorului Management Forestier – Centrala INCDS

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în conformitate cu prevederile HG nr.318/2015, Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii și HG 319/2003 – Statutul personalului de cercetare dezvoltare, organizează în data de 01.09.2023, orele 1000, concurs pentru ocuparea unui post de Chimist (cod COR 211301) și a unui post de Biotehnolog (cod COR 213152), perioada determinata de  3 ani, în cadrul Laboratorului Management Forestier din Centrala INCDS „Marin Drăcea”.

Condiţii de participare:

 

– deținerea titlului de doctor;

 

– conform prevederilor Anexei 3a1 din Contractul Colectiv de Muncă 2022-2023 în vigoare;

 

– conform Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului din INCDS „Marin Drăcea” şi din cadrul subunităţilor acestuia.afișată pe site-ul www.icas.ro

 

Condiţii minimale de îndeplinit:

–  Experiență de minim 5 ani în chimia și fizica atmosferei pentru postul de chimist, respectiv in științe biologice și aplicatii biotehnologice pentrupostul de biotehnolog

–  Minim 5 publicații (ca prim autor sau corespondent) în jurnale de prestigiu (Q1) conform WOS Core Collection în perioada iunie 2018- iunie 2023;

–  Coordonarea a câte minimum 5 proiecte europene sau internaționalei;

–  Bun cunoscător al limbii engleză;

Dosarul de concurs va cuprinde:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

 

– curriculum vitae, din care să reiasă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate;

 

– copie de pe diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare;

 

– copia actului de identitate;

 

– recomandare de la o personalitate internațională in domeniul cercetării.

 

– alte dovezi care sa ateste indeplinirea conditiilor minimale de participare la concurs.

 Probele de concurs:

 

– analiza dosarului de concurs și interviu.

 

Concursul se va desfășura în format online, pe platforma informatică Zoom.

 

Depunerea contestațiilor se poate face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.

 

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 25.08.2023  la INCDS „Marin Drăcea”, tel. 0213503238, 021/3503240, email icas@icas.ro.

 

Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane tel 0213503238 / 123.