Știința pădurilor pentru oameni și provocări societale. A 90-a aniversare INCDS „Marin Drăcea”.

Află mai multe

Concurs pentru ocuparea de posturi vacante în cadrul Serviciului de Inventar Forestier Național (IFN)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” în conformitate cu prevederile HG nr.318/2015, OUG 59/2000  și Legii nr. 53/2003, organizează în data de 05.05.2023, orele 10:00, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului Inventar Forestier Național:

  • 1 post de inginer silvic în Centrala INCDS ”Marin Drăcea”;
  • 1 post de inginer silvic la Biroul IFN din cadrul SCDEP Focșani;
  • 1 post de inginer silvic la Biroul IFN din cadrul SCDEP Oradea;
  • 1 post specialist în informatică în Centrala INCDS ”Marin Drăcea”;
  • 1 post matematician – statistician în Centrala INCDS ”Marin Drăcea”.

Condiţii de participare:

 

– absolvent al învăţământului superior, cu diploma de licență în domeniul silvicultură, pentru posturile de inginer silvic;

 

– absolvent al învățământului superior, specializare tehnică de calcul, pentru postul de specialist în informatică;

 

– absolvent al învățământului superior, cu diploma de licență în domeniul matematică/cibernetică pentru postul de matematician-statistician;

 

– conform prevederilor Anexelor 3a1/3a2 din Contractul colectiv de muncă în vigoare;

 

– conform „Procedurii de recrutare, selecție și promovare a personalului” din INCDS „Marin Drăcea”.

Dosarul de concurs va cuprinde:

 

– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

 

– curriculum vitae, modelul european;

 

– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare sau adeverință de absolvire pentru absolvenții din anul 2022;

 

– adeverinţă sau stagiu de cotizare pentru a stabili vechimea în muncă;

 

– buletin /carte de identitate;

 

– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv apt angajare;

 

– recomandare de la un angajator din care să rezulte profilul profesional şi moral (absolvenţii care se încadrează prima dată vor prezenta recomandare de la unitatea de învăţământ absolvită).

 

Pentru documentele depuse în copie se vor prezenta și originalele în ziua concursului.

Probele de concurs:

 

– lucrare scrisă și interviu.

 

Concursul se va desfăşura la sediul INCDS „Marin Drăcea”, loc. Voluntari, Bdul. Eroilor, nr. 128, jud. Ilfov. Depunerea contestațiilor se poate face în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului. Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru concurs se face până la data de 02.05.2023, orele 16:00 la sediul INCDS „Marin Drăcea”, tel. 0213503238, 021/3503240, si până la ora 23:59 pe e-mail icas@icas.ro. Informații suplimentare se pot obține la Birou Organizare Resurse Umane, tel 0213503238, int. 123.